of 59212 LinkedIn

Eén jeugdcrisisdienst voor Noord-Holland noord

Achttien gemeenten in Noord-Holland werken vanaf juli dit jaar met één crisisdienst voor cliënten tot 18 jaar. Zowel cliënten als hulpverleners moeten profijt hebben van de snellere werkwijze die daardoor mogelijk wordt.

Achttien gemeenten in Noord-Holland werken vanaf juli dit jaar met één crisisdienst voor cliënten tot 18 jaar. Zowel cliënten als hulpverleners moeten profijt hebben van de snellere werkwijze die daardoor mogelijk wordt. 

Eigen toegangsloketten

Voorheen hadden alle 18 gemeenten nog drie eigen toegangsloketten voor jeugdcrisishulp, ggz-crisishulp en crisishulp onder de Zorgverzekeringswet. In plaats van de vele loketten komt er nu dus één meldpunt waardoor in crisissituaties sneller de benodigde hulp kan worden geboden. Drie jeugdzorgregio’s vallen binnenkort onder de nieuwe crisisdienst; de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.

 

Verkokering grote bron van irritatie

‘Sinds de decentralisaties was er al meer samenwerking’, laat de Hoornse wethouder Nel Douw (jeugdzorg, Tijdelijke Lijst Socialisten) weten. ‘Maar het feit dat we nu voor al die sectoren en gemeenten één gezamenlijk aanspreekpunt gaan krijgen is van onschatbare toegevoegde waarde.’ De verkokering van de crisishulp voor minderjarigen is volgens Douw al jaren ‘een grote bron van irritatie’ onder hulpverleners en gezinnen in crissituaties. ‘Doordat alles per sector afzonderlijk geregeld was, werd er ook veel werk – bijvoorbeeld intakegesprekken en onderzoeken – dubbel gedaan, waardoor hulpbehoevenden onnodig lang moesten wachten.

 

Besparingen

Volgens Douw, die voor haar wethouderschap werkzaam was in de jeugdzorg, levert de gezamenlijke crisisdienst op de langere termijn ook besparingen op voor de deelnemende gemeenten en wordt er voor gezorgd dat expertise en specialistische hulp beter op elkaar aansluit. Daarnaast kunnen de verschillende sectoren nu ook gemakkelijker gegevens met elkaar uitwisselen. ‘Na een proces van twee jaar overleggen is dit een heel mooi resultaat. Eindelijk is het nu goed georganiseerd. Dit dossier lag mij als wethouder erg nauw aan het hart.’ Volgens Douw is de inzet in de komende tijd om de regionale crisisdienstverlening ook beschikbaar te stellen aan jongeren tot 23 jaar. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.