Advertentie
sociaal / Nieuws

Onduidelijkheid troef over sociaal akkoord

Onduidelijkheid troef bij het akkoord tussen kabinet en sociale partners. Wie wordt verantwoordelijk, gaan de bezuinigingen door en per wanneer?

16 april 2013

Het vorige week met veel trots gepresenteerde sociaal akkoord van het kabinet met de sociale partners zorgt voor veel onduidelijkheid. Gemeenten, Sw-bedrijven en sociale diensten weten niet waar ze aan toe zijn en willen zo snel mogelijk in gesprek met het kabinet. Ook op het ministerie van Sociale Zaken is nog niet veel duidelijkheid ‘we zijn agenda’s aan het trekken, want er moet nog veel doorgepraat worden.’

Werkbedrijven en werkpleinen
Vorige week kwam het kabinet samen met werkgevers en vakbonden tot het langverwachte sociaal akkoord. Enkele maatregelen uit het akkoord: Er moeten 35 werkpleinen komen om mensen aan het werk te krijgen. Ook komen er 35 Werkbedrijven voor Wajongers en Sw’ers die niet op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Deze Werkbedrijven worden gevormd uit de huidige Sw-bedrijven. Een nieuw rijksorgaan (bestaande uit CiZ en UWV) gaat mensen hiervoor keuren. Deze maatregelen gaan per 2015 in.


Participatiewet
Maar hoe verhouden deze nieuwe plannen zich tot de Participatiewet die staatssecretaris Jetta Klijnsma eind maart naar de Raad van State stuurde? Die wet zou in 2014 ingevoerd moeten worden, maar dat lijkt ondoenlijk als onderdelen van de wet een jaar later ingevoerd worden. Is de Participatiewet per 2014 hiermee dus van de baan? ‘Dat is nog niet helemaal duidelijk’, aldus een woordvoerder van het ministerie. ‘Maar dat er aanpassingen moeten komen op het stuk dat nu bij de Raad ligt, is zonneklaar.’

Wie is verantwoordelijk?
Divosa vraagt zich af wie er nou eigenlijk verantwoordelijk is. ‘De tekst van het akkoord heeft het over tripartiet besturen, maar legt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het geld bij gemeenten’, aldus Divosa. Over die financiële verantwoordelijkheid maakt ook de VNG zich grote zorgen. ‘De financiële gevolgen van de inrichting van de werkbedrijven, en het aan het werk krijgen van bijvoorbeeld de mensen in de sociale werkplaatsen en de WAJONGers worden onverkort bij gemeenten gelegd.’ De VNG zegt verder ervan uit te gaan dat de gemeenten in 2014 niet ‘trap af’ zullen hoeven, omdat het aanvullende bezuinigingspakket ook niet doorgaat.

Eén regeling
Het sociaal akkoord betekent het einde van de gedachte dat er één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt moet komen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zouden worden, vinden Divosa en brancheorganisatie in de Sw-sector Cedris. Er komt één budget voor Wajong, Wsw en WWB dat wordt belegd bij gemeenten. Maar mensen met een beperking komen straks binnen  bij Werkbedrijven, beschut of bij een gewone werkgever terwijl mensen zonder beperking  direct onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven vallen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Wat een onduidelijk zooitje wordt het in ons land met dit akkoord Onduidelijkheid of we nu wel of niet extra moeten bezuinigen. Ik weet het zelf ook niet meer hoe het nu verder moet. Oh wat mis ik toch premiers als Ruud Lubbers en Jan-Peter Balkenende.Zou het nu echt tijd worden om de macht aan een sterke leider over te dragen die wel met oplossingen komt voor de crisis en de oplopende werkloosheid? Want Premier Rutte bakt er helemaal niets van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie