Advertentie
sociaal / Nieuws

Moreel appel om Wmo-hulp uit eigen zak te betalen

Steeds vaker gooien gemeenten de poorten naar de Wmo en vooral de huishoudelijke hulp dicht. In Voorschoten wordt voortaan een moreel appel gedaan op inwoners die een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning indienen. ‘Betaal deze zelf.’

05 augustus 2021
vragende-hand---pixabay.jpg

Steeds meer gemeenten gooien de poorten naar de Wmo en vooral de huishoudelijke hulp dicht. De ene gemeente weegt het inkomen mee, de ander kent past na een half jaar hulp toe. In Voorschoten wordt een moreel appel gedaan op inwoners die een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning indienen. ‘Betaal deze zelf.’ Hiermee wil de gemeente de kosten voor de Wmo terugdringen.

Onder druk

De PvdA-fractie van Voorschoten maakt zich hier grote zorgen over. Ze is bang dat burgers tijdens het keukentafelgesprek onder druk worden gezet om af te zien van een Wmo-voorziening. ‘Een ongewenste situatie’, stelt burgerraadslid Arnold Posthuma op de site van de PvdA-Voorschoten. De fractie wil voorkomen dat er een informele inkomenstoets plaatsvindt en roept burgers op zich bij de fractie te melden als dat wel gebeurt.

 

Onnodig gebruik

‘De gemeente betrekt de financiële situatie in het verplichte Wmo-onderzoek naar zelfredzaamheid’, aldus het medio juli aangenomen raadsvoorstel. ‘Hierbij doet de gemeente formeel een moreel appel op de inwoner om de voorziening zelf te betalen.’ Volgens de gemeente maakt die boodschap duidelijk dat ‘onnodig gebruik van de maatwerkvoorzieningen, ten koste gaat van de andere mensen die het echt nodig hebben en de zorg niet zelf kunnen betalen.’    

 

Juridische procedures

De oproep geldt vooral voor een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning door inwoners met een hogere en middeninkomens. Op inwoners met een inkomen vanaf 40.000 euro per jaar wordt een beroep gedaan zelf een hulp in te schakelen en te betalen. Diezelfde grens kan ook voor woon- en vervoersvoorzieningen worden gehanteerd. De gemeente trekt volgend jaar 15.000 euro uit voor een communicatiecampagne, maar weet niet of de Wmo-kosten daarmee dalen. Het is onbekend of en hoeveel inwoners gehoor geven aan dat moreel appel, waarschuwt het college in zijn voorstel. Ook is de kans op meer bezwaren en juridische procedures van inwoners die de hulp niet zelf willen betalen en geen afwijzing accepteren. Samen met andere ingrepen in de Wmo hoopt het college volgend jaar toch minstens 150.000 euro op de Wmo te kunnen besparen.

 

Wmo-abonnementstarief

De kosten zijn vooral gaan stijgen na de invoering van het Wmo-abonnementstarief in 2019, zoals in veel andere gemeenten het geval is. Vanaf dat moment geldt een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 19 euro per maand. Veel inwoners die voorheen zelf een huishoudelijke hulp inhuurden, deden daarvoor sindsdien een beroep op de gemeente. Die zogeheten aanzuigende werking wordt niet volledig door het rijk gecompenseerd. Mede naar aanleiding van de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de grenzen van de wet op te zoeken, is het college van Voorschoten met het voorstel komen.

 

Strengere herindicaties

Naast het moreel appel krijgen inwoners geen huishoudelijke hulp als zij eerder op eigen kosten een hulp hadden. De gemeente Goes heeft die regel onlangs ook ingevoerd. Ook op andere fronten wordt de Wmo in Voorschoten versoberd. De herindicaties worden strenger en de doorstroom van de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz) zal worden bevorderd. Daarnaast wordt een scootmobielpool in het leven geroepen.

 

Afbeelding

 Bron: raadsvoorstel kostenbesparende maatregelen Wmo, gemeente Voorschoten

 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
WMO-activiteiten koppelen aan het inkomen/vermogen is not done. Daarvoor hebben alle burgers in het verleden te veel zorgfaciliteiten ingeleverd. Nivellering vindt reeds in afdoende mate plaats via het belastingstelsel naar draagkracht, het al jaren niet verhogen van pensioenen en via andere regelingen (o.a. kinderopvang, huurtoeslag, Bos-belasting etc. etc.).
H. Wiersma / gepens.
De ontwikkelingen rond de abonnementstarieven is zo langzamerhand een zootje. De minister van VWS moet gewoon snel(ler) ingrijpen.
Advertentie