Advertentie
sociaal / Nieuws

Armoederisico blijft dalen, ook in coronajaar

Die dalende trend is opmerkelijk, gezien de economische klap van de coronacrisis, die in 2020 hele sectoren platlegde.

07 december 2021
shutterstock-317536004.jpg

Ondanks de economische impact van de coronapandemie is het armoederisico in Nederland in 2020 gedaald, meldt het CBS. De gemeente Rotterdam blijft 'koploper' wat betreft het aantal inwoners met een laag inkomen. 

Gedaald
In 2020 moesten 513 duizend Nederlandse huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dat blijkt uit de nieuwe publicatie 'Armoede en sociale uitsluiting 2021' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is het percentage huishoudens dat risico loopt op armoede gedaald van 7,9 procent in 2018 tot 6,9 in 2020. Het armoederisico lag de afgelopen tien jaar nog nooit zo laag. Het aantal kinderen met armoederisico (221 duizend of 6,9 procent) was zelfs de laagste meting in 25 jaar.

Steunpakket
Die dalende trend is opmerkelijk, gezien de economische klap van de coronacrisis, die in 2020 hele sectoren platlegde. Dat het aantal huishoudens met armoederisico ondanks de pandemie toch daalde, heeft volgens het CBS te maken met de relatief sterke koopkrachtverbetering vanwege reeds lopende cao-afspraken. Ook is het omvangrijke coronasteunpakket, waardoor werknemers, ondernemers en bedrijven werden gecompenseerd voor inkomensverlies, een deel van de verklaring.

Grens
Het CBS rekent huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens tot de huishoudens met armoederisico. Die grens lag in 2020 op 1100 per maand voor een alleenstaande en 1550 voor een stel. Met twee minderjarige kinderen was de grens voor een stel 2 110 euro en voor een éénoudergezin 1 680 euro. Armoederisico gaat vaak samen met andere financiële en sociale problemen, zoals schulden, criminaliteit en een slechtere gezondheid.

Werk
In 2020 liepen werkenden, zoals ook in voorgaande jaren, aanzienlijk minder risico op armoede dan bijstandsontvangers. Bijna 64 procent van de huishoudens die voornamelijk rondkomen van een sociale voorziening komen rond van een laag inkomen. Voor werknemers is dat minder dan 2 procent, voor zelfstandigen 7 procent.

Achtergrond
Huishoudens met een niet-westerse achtergrond hadden in 2020 ruim vier keer zo vaak een laag inkomen als huishoudens met een Nederlandse achtergrond: 20,7 tegenover 4,6 procent. Bij Syrische statushouders gaat het zelfs om 54 procent. Dat hangt samen met het feit dat veel mensen uit vluchtelingenlanden afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Daarentegen hebben ook Polen (8,6 procent), Roemenen (10,9 procent) en Bulgaren (19,5 procent) relatief vaak een laag inkomen, hoewel deze groepen hun inkomen wel voornamelijk uit werk halen.

Rotterdam
De gemeente Rotterdam telde in 2020, net als in de voorgaande jaren, het grootste aandeel huishoudens met een laag inkomen. Het armoederisico is in de Maasstad met 12,8 procent bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Daarna volgen Groningen (12 procent), Amsterdam (11,9 procent) en Den Haag (11,7 procent). 


Afbeelding

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Typisch dat zo'n rapport net weer het licht ziet als de inkomens vanwege de hoge inflatiecijfers volop in discussie zijn en een Regeerakkoord het eindpunt nadert.

De discutabele CBS-rapporten over inkomens (in dit geval armoede) zijn zo langzamerhand wel bekend. Alleen via inkomensvergelijkingen bepaal je niet wie in armoede leeft of moet leven. Het kan hooguit een indicatie zijn. Tegenover inkomsten staan immers ook de noodzakelijke uitgaven (consumptieve gezinsbesteding, studiekosten kinderen, kinderopvang en niet te vergeten de woonlasten!!)? De "verborgen' armoede vindt je achter de voordeuren en niet in CBS-cijfers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie