Advertentie
sociaal / Nieuws

Leefbaarheid in kwetsbare wijken daalt

De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren in het slop geraakt. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Dat constateert de G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek door Platform31.

07 maart 2017

De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren in het slop geraakt. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Dat  constateert de G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek door Platform31. 

Kwetsbare groepen

In bijna veertig procent van de kwetsbare wijken is de leefbaarheid sinds 2012 gedaald. Bij ongeveer eenderde van de betreffende wijken stagneerde de stijgende lijn in de leefbaarheid. Belangrijke redenen van de afnemende leefbaarheid zijn de verminderde investeringen in de fysieke leefomgeving en  de concentratie van kwetsbare groepen in deze wijken.  De G32 constateert dat overheid en marktpartijen samen moeten ingrijpen om de leefbaarheid nieuwe impulsen te geven.


Regie
De stagnatie en achteruitgang is onder meer te wijten aan de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid. ‘Het is tijd om de kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien’, aldus Jop Fackeldey, bestuurslid van de G32 en wethouder in Lelystad. ‘Een nieuw perspectief voor kwetsbare wijken impliceert zeker niet het afstoffen van het oude wijkenbeleid. De nieuwe focus kan ook prangende kwesties als aangrijpingspunt nemen, waarvan wijken de vindplaats zijn: van verduurzaming tot segregatie, van schuldenproblematiek tot eenzaamheid, van maatschappelijke spanningen tot ondermijnende criminaliteit’. Op dit punt kunnen steden de regie weer nemen, aldus Fackeldey.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
'De stagnatie en achteruitgang is onder meer te wijten aan de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid.'

Grappig, er worden geen bewoners genoemd. En die zijn toch echt nauw betrokken bij neergang en stagnatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting / Nvt
Kwetsbare wijken vooral een gevolg van de crisis?Onzin!

De crisis wordt iedere keer gebruikt om afbraakbeleid ten gunste van 'de markt' goed te praten. Het verdwijnen van (goede) sociale volkshuisvesting is een gevolg van politieke keuzes. De problemen ontstonden na de bruteringsoperatie ca. 1993 (Nota Heerma).

* Het verzelfstandigen van woningbouwverenigingen tot corporaties, waardoor huurders (de leden) geen stemrecht meer hadden;

* grootschalige sloop van goede volkshuisvesting (het creëren van schaarste);

* te weinig controle op corporaties, o.a. de Vestiaaffaire;

* grootschalige onttrekking van sociale huurwoningen aan deze sector door verhuur in de vrije sector en verkoop aan binnen en buitenlandse investeerders;

* invoering van een eenzijdige belastingheffing voor de sociale huursector, de Verhuurderheffing;

* De woningwet 2015;

* bewust GENTRIFICATIONBELEID!;

* etc. etc.

Kort samengevat, een gevolg van wanbeleid.Het huidige volkshuisvestingsbeleid creëert situaties zoals in de banlieues van Parijs en de voorsteden van Brussel.Of is dit soort artikelen een opzetje naar verdere grootschalige sloop van goede volkshuisvesting ten gunste van investeerders en projectontwikkelaars?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
LSA
"Er is een kabinetsperiode lang geen aandacht geweest voor leefbaarheid. Natuurlijk verslechteren wijken daardoor!” zegt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). De vereniging van bewonersgroepen roepen het Rijk op om niet langer weg te kijken terwijl kwetsbare wijken verslechteren. “Er moet geld en aandacht zijn voor deze wijken én bewoners moeten ruimte krijgen om zelf ook belangrijke kwesties in de wijken aan te kunnen pakken.”Meer lezen: http://www.lsabewoners.nl/laat-aandachtswijken-l …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie