Advertentie
sociaal / Nieuws

Krimpen voert inkomenstoets Wmo in

Krimpen aan den IJssel voert per 1 juli een inkomenstoets in bij aanvragen voor huishoudelijke hulp (Wmo). Hiermee lapt het college de wettelijk verplichte inkomensonafhankelijke bijdrage aan zijn laars.

21 april 2021
salaris.jpg

Het college van Krimpen aan den IJssel lapt de wettelijk verplichte inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp aan zijn laars. Omdat het aantal aanvragen voor de huishoudelijke hulp (Wmo) de spuigaten uitloopt en de Wmo daardoor onbetaalbaar dreigt te worden, gaat de gemeente per 1 juli een inkomenstoets invoeren.

Zelfredzaam

Daarmee kan het college beter sturen op wie in aanmerking komt voor Wmo-ondersteuning, aldus wethouder Hugo van der Wal (sociaal domein, SGP). ‘Naar onze mening telt iemands financiële situatie ook mee in het beantwoorden van de vraag of hij of zij voldoende zelfredzaam is. En dus in staat is om zelf huishoudelijke hulp te regelen.’

 

Aanzuigende werking

Sinds de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (Wmo-abonnementstarief) in 2019 is het aantal aanvragen voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp in Krimpen aan den IJssel fors gestegen. De uitgaven van 2020 zijn ten opzichte van 2018 met bijna een miljoen euro gestegen; een stijging van ruim vijftig procent in twee jaar tijd. ‘De Wmo dreigt zo onbetaalbaar te worden; zeker nu het rijk niet van plan is om gemeenten hiervoor tegemoet te komen’, aldus Van der Wal. Veel gemeenten zien een ‘aanzuigende werking’ als gevolg van het Wmo-abonnementstarief.

 

Twee inkomensgrenzen

Krimpen aan den IJssel voert twee verschillende inkomensgrenzen in. Voor niet AOW-gerechtigden geldt straks een inkomensgrens van 200 procent van het bruto wettelijk minimumloon. Voor AOW-gerechtigden wordt een inkomensgrens gehanteerd van 150 procent van het bruto wettelijk minimumloon. Wel vindt er altijd een volledig onderzoek plaats naar de individuele omstandigheden. Als sprake is van schulden of van beslag op het gezinsinkomen, wordt dat meegewogen in de beslissing op de aanvraag. De gemeenteraad beslist begin juni over het voorstel. Als de raad instemt, gaat de nieuwe regeling per 1 juli in.

 

Ingrijpen

Het is nog maar de vraag of de gemeente hiermee wegkomt. Eerder wilde Assen het Wmo-abonnementstarief voor huishoudelijk ondersteuning niet invoeren, maar werd door minister De Jonge (VWS) teruggefloten. In Leusden moeten inwoners die huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen, dat vanaf begin deze maand ook zelf doen. Naar schatting vier op de tien inwoners die voor deze hulp bij de gemeente aankloppen, zijn volgens Leusden financieel daadkrachtig genoeg om zelf een hulp betalen. Tot nu toe heeft VWS Leusden geen tik op de vingers van het ministerie gekregen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. ‘En inwoners reageren vrij neutraal. Doorgaans bellen zij eerst om informatie. Als ze dan horen over de maatregel concluderen ze blijkbaar zelf dat de voorziening niet voor hen is bedoeld.’ Leusden heeft tot nu toe nog geen bezwaarschriften binnengekregen. Of VWS alsnog in Leusden, en in Krimpen aan den IJssel, gaat ingrijpen is niet bekend. Het ministerie was dinsdag niet in de gelegenheid hierover vragen te beantwoorden.  

 

Grenzen opzoeken

Eind vorig jaar riep de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten op de grenzen van de Wmo op te zoeken, onder meer door het inkomen te laten meetellen bij de beoordeling van een aanvraag voor huishoudelijke hulp. Hiermee kan een einde worden gemaakt aan de toenemende vraag van mensen met een hoog inkomen op met name huishoudelijke hulp. De VNG hoopt met deze aanpak proefprocessen uit te lokken. Volgens de gemeentekoepel zijn de grenzen aan de Wmo onduidelijk en moet de rechter daarover een uitspraak doen.  

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
In Krimpen hebben ze groot gelijk. De WMO wordt onbetaalbaar maar bij het rijk doen ze net of hun neus bloedt.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Hanteer dan een lager percentage...........
H. Wiersma / gepens.
Vanaf 1 juli a.s. gaan dus door de gemeente Krimpen a/d IJssel afgewezen aanvragen voor de bestuursrechter komen. Je mag aannemen dat het ministerie (ruim) voor die tijd met duidelijkheid komt, te weten óf meer geld richting gemeenten óf het terugdraaien van het onafhankelijke abonnementstarief.
Ab / beleidsmedewerker
Dit is wel erg jammer. Het is beter als er in de Krimpenerwaard hoofdzakelijk ouderen wonen. Als de huidige ouderen als WMO vluchteling hun heil elders zoeken en verhuizen, dan zullen er meer mensen naar Krimpen verhuizen die een betaalde baan hebben. Dat leidt tot nog meer files op de Algerabrug. De gemeente Krimpen blijft en blijft maar bouwen ondanks de drukte op de Algerabrug maar veel van de gebouwde woningen zijn juist heel geschikt voor ouderen. Zonde als die vertrekken. Het is veel efficiënter om alle ouderen bij elkaar te zetten in een gebied waar weinig werk is.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Eens met Bart. Alle bejaarden naar de Krimpenerwaard om de files te bestrijden. Deze gemeente blijft maar bouwen helaas, ik woon er en heb er al heel lang last van. Je kan je afvragen hoe dat kan, een gemeente die maar blijft bouwen zonder dat de toevoerwegen op orde zijn. Dan pak je je eigen inwoners toch? Daarnaast is de Krimpenerwaard een prachtig groen gebied, zonde om daar te bouwen. Veel bejaarden huisvesten met goede WMO voorzieningen is het allerbeste. Voordeel: de voorzieningen kunnen efficiënt worden aangeboden en bejaarden kunnen hun scootmobielen onderling ruilen.
W.F.Willems / pensionado
Zodra het Rijk begint over decentralisatie moeten bij de

gemeenten alle seinen op rood springen. Nooit lessen getrokken uit de ABW1965
Wim / controller
Iemand die fysiek niet in staat is om het huishouden te doen, maar wel een goed (pensioen)inkomen heeft en goed bij geest is, zou als zelfredzaam beoordeeld moeten worden. Degene kan prima zelf thuiszorg regelen.
Moralist
Schandalige werkwijze van dit college. Hoe kun je vertrouwen in je gemeente - lees: politiek - hebben als zij bewust tegen centrale wetgeving ingaan. Wat vindt dit college er van als de burger tegen hun wetten in gaan??

Als je het niet van Den Haag kunt winnen betekent dat niet dat je ondergronds moet gaan. Overigens deel ik wel de opvatting dat het bijzonder is dat er geen inkomenstoets is maar dat laat niet toe dat je tegen de regels in gaat. Anarchie heet dat en dat vinden we van burgers ook niet goed
Jan Knol / Raadslid
Snap het wel, want het abonnementstarief is een open-eind-regeling. Was vanaf het begin duidelijk en de Tweede Kamer heeft er desondanks mee ingestemd!

Kan natuurlijk niet zo zijn dat 'we' in Nederland de wet aan onze laars lappen. Iedereen, los van inkomen, kan huishoudelijke hulp aanvragen a raison van € 19,- per maand. Deze gemeenten behandelen hun inwoners hierdoor niet gelijk, want voor de wet zijn alle inwoners gelijk. Dus: College's terug in je hok en andere wegen bewandelen om tot een oplossing te komen!
H. Wiersma / gepens.
We hebben al een belastingstelsel dat is gestoeld op heffing via het draagkrachtbeginsel. Er zijn al veel te veel essentiële levensbehoeften waarbij van dit stelsel wordt afgeweken en inkomens een rol zijn gaan spelen. Het abonnementstarief behoort daarom algemeen te blijven en niet aan inkomens worden gekoppeld.
Advertentie