Advertentie
sociaal / Nieuws

Kamer eist actie kabinet schrappen ‘poetshulp’ door gemeenten

Bij gemeenten die de wet aan hun laars lappen door zonder overleg en onderzoek de huishoudelijke hulp te schrappen of te versoberen, moet het kabinet ingrijpen. Dat stellen CDA, D66, SP en GroenLinks in een reactie op de berichtgeving hierover in Binnenlands Bestuur.

05 november 2014

Het kabinet moet ingrijpen bij gemeenten die de wet aan hun laars lappen door zonder overleg en onderzoek de huishoudelijke hulp te schrappen of te versoberen. Dat stellen CDA, D66, SP en GroenLinks in een reactie op de berichtgeving hierover in Binnenlands Bestuur

Overgangstermijn

Veel gemeenten tornen zonder intrekkings- en wijzigingsbeschikking en een persoonlijk gesprek aan de huishoudelijke hulp. Dit is in strijd met de wet, stellen juristen van Ieder(in). Een steekproef door Binnenlands Bestuur bevestigt dat gemeenten de hulp zonder onderzoek, deugdelijke motivering en overgangstermijn eenzijdig stopzetten of minder uren vergoeden.


Financiële risico’s

De consequenties voor gemeenten zijn groot als burgers in het geweer komen tegen onwettelijke besluiten, stelt CDA-Kamerlid Mona Keijzer. Het gaat om zowel financiële risico’s – de ingeboekte bezuinigingen op de Wmo worden niet gerealiseerd – als om de toename van werk voor ambtenaren. Die moeten reageren op brieven van burgers die het niet eens zijn met het gemeentelijke besluit. Ze vreest tevens dat de commissies voor beroep- en bezwaarschriften zullen verzuipen in het werk.


Actie kabinet

Keijzer heeft naar aanleiding van de berichtgeving in Binnenlands Bestuur vandaag om een kabinetsbrief gevraagd. Het CDA wil weten of gemeenten handelen in strijd met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Daarin staat voorgeschreven dat er een onderzoek moet komen naar de persoonlijke situatie en omstandigheden. Ze wil daarnaast weten wat de regering gaat doen om gemeenten op hun fout te wijzen. 


Budgetkorting nekt gemeenten

GroenLinks steunt het verzoek van het CDA, maar wil daarnaast dat Van Rijn reageert op het argument van ‘foute’ gemeenten in hun brief aan cliënten, dat de verandering ‘onafwendbaar is’ vanwege de rijkskorting van 40 procent op het budget voor huishoudelijke hulp. ‘Die korting plaatst gemeenten in een onmogelijke positie; het gevolg van de keuze van dit kabinet’, stelt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. Maar gemeenten treft ook blaam. ‘Vanuit gemeenten hoor ik te weinig kritiek op die budgetkorting. Als gemeenten in hun brieven aan inwoners het rijk de schuld geven, moet je ook bij het kabinet aan de bel trekken.’ Desalniettemin moeten gemeenten zich wél aan de wet houden, benadrukt het Kamerlid. Als de kabinetsbrief onvoldoende de vragen beantwoord, zal Voortman een debat aanvragen. ‘Dit is een zorgelijke ontwikkeling.’


Regie

D66 wil van het kabinet weten of de handelswijze van gemeenten ‘wel of niet past binnen de wet- en regelgeving die we met elkaar hebben afgesproken’, aldus Vera Bergkamp. ‘Je ziet dat hierover veel onduidelijkheid is en dat brengt veel onzekerheid voor mensen, maar ook voor gemeenten met zich mee. Dat mag niet te lang duren. Hier mis ik weer de regie van het kabinet’, aldus Bergkamp. In het Kamerdebat met Van Rijn en Teeven (VenJ) eerder deze week over de jeugdzorg liep de irritatie over het uitblijven van daadkracht van het kabinet bij de Kamerleden al hoog op.


Raden aan zet

‘Van Rijn kan ingrijpen als hij dat wil; de vraag is of hij daartoe bereid is’, stelt SP-Kamerlid Tjitske Siderius. ‘Ik wil hier opheldering over. Gemeenten mogen de wet niet overtreden, maar veel erger vind ik dat mensen aan hun lot worden overgelaten.’ De ChristenUnie (CU) vindt dat de gemeenteraden als eerste aan zet zijn om hun colleges tot de orde te roepen. Daarnaast tekent ze aan dat gemeenten niet verplicht zijn een maatwerkvoorziening rondom de huishoudelijke hulp in stand te houden. Een algemene voorziening met een financieel vangnet is ook voldoende. Maar, ‘als gemeenten daarover belabberd communiceren en onzorgvuldig handelen, moet daartegen door het ministerie worden opgetreden’, aldus Carla Dik.


Individuele herbeoordeling

VNG-directeur Jantine Kriens stelt dat gemeenten ‘zóveel moeten bezuinigen dat er wel iets móet gebeuren. Dat staat als een paal boven water.’ Veel gemeenten zijn de huishoudelijke hulp nu op een andere manier aan het inrichten, zodat deze dienstverlening toch nog beschikbaar blijft voor de inwoners. ‘Dat gemeenten zorgvuldig moeten zijn bij het aanpassen van de huishoudelijke hulp bij mensen met een lopende indicatie, dat spreekt voor zich’, benadrukt Kriens. ‘Mensen hebben recht op een redelijke overgangstermijn om aan de nieuwe situatie te kunnen wennen. Ook zullen gemeenten mensen met een lopende indicatie individueel moeten herbeoordelen om na te gaan of zij deze hulp nog nodig hebben en of ze via een algemene voorziening of voorziening in de markt geholpen kunnen worden.’ De VNG wijst gemeenten daar expliciet op.

   

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk bongers / burger
Kamer, onze regering heeft naast de grote beer een nieuw sterrenbeeld ontdekt namelijk "de Grote Puinhoop"

Dus Kamer doe je plicht en stuur deze onbenullen en charlatans naar huis, overigens zonder wachtgeldregeling. Ze hebben ons immers al veel te veel gekost.Akelei / bleidsmedewerker
Een gemeente moet belanghebbenden een besluit sturen, dat hoort bij de juridische spelregels. Bij het beperken van dienstverlenuing is de motivering van belang. De ervaring leert dat een rechter budgetkortingen vanuit het rijk ziet als aanvaardbare motivering. De beperking moet natuurlijk wel op tijd worden aangekondigd.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het lijkt er op dat een aantal kamerleden een groot pak boter op het hoofd heeft. Eerst akkoord gaan met (noodzakelijke) bezuinigingen en veel te laat met wetgeving afkomen en nu 'moord en brand' schreeuwen dat er van alles in de knel komt. Enige terughoudendheid lijkt meer dan gepast.
faber
Het is onjuist dat gemeenten met een beschuldigende vinger naar het rijk wijzen. Met name de grote (G32) gemeenten hebben de decentralisatie met groot enthousiasme omarmd (en met een evengrote naiviteit). VNG en G32 hebben steeds luid verkondigd dat natuurlijk allemaal goedkoper kan als de gemeenten maar aan het stuur zitten ipv het rijk. Eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, zelfbeschikking dat is het mantra wat bij gemeenten vandaan is gekomen.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
ha ! in ieder geval blijkt dat BB wordt gelezen, en wellicht ook nog deze digitale versie met de commentaren/opmerkingen. dat doet in deze poel van jolijt ( dank je wel wim) toch weer deugd en kunnen we weer een uurtje verder
Arnold / gemeentemabtenaar
Daar is de eerste huilactie uit Den Haag. We kieperen de zorg met fikse kortingen over de schutting en als er dan bezuinigd moet worden (wat ze zelf nooit hebben aangedurfd) omdat het rijk die bezuinigingen doorschuift naar de gemeenten dan schreeuwen ze moord en brand. Wat een hypocriete bende zeg. Je zou maar afhankelijk zijn van die zorg........
Advertentie