Advertentie
sociaal / Nieuws

Jeugdzorg vreest administratieve rompslomp

De jeugdzorgbranches maken zich grote zorgen over de administratieve lasten rondom de afhandeling van de omzetgarantie, waarover rijk en gemeenten donderdag afspraken naar buiten hebben gebracht. Ze roepen gemeenten op tot een eenduidige uitvoering van de regelingen. Op korte termijn komen de branches met een voorstel hiertoe.

17 april 2020
financien---stapels-papier-web.jpg

De jeugdzorgbranches maken zich grote zorgen over de administratieve lasten rondom de afhandeling van de omzetgarantie, waarover rijk en gemeenten donderdag afspraken naar buiten hebben gebracht. Ze roepen gemeenten op tot een eenduidige uitvoering van de regelingen. Op korte termijn komen de branches met een voorstel hiertoe.

Ingrijpend

Rijk en gemeenten zijn overeengekomen dat gemeenten de omzet van zorgaanbieders in maart, april en mei financieren, op het niveau van voor de coronacrisis. Verantwoording vindt achteraf plaats op basis van feitelijke kosten. VNG en rijk erkennen dat het achteraf berekenen voor aanbieders die voor veel gemeenten werken ‘behoorlijk ingrijpend’ is, omdat kosten toegerekend moeten worden aan specifieke gemeenten of regio´s.

Grote zorgen

En dat is juist waar de branches, waaronder Jeugdzorg Nederland, zich grote zorgen om maken. ‘Als iedere gemeente op een andere manier gaat rekenen en andere spelregels hanteert, dan wordt dat een enorme bureaucratie. We hopen op scherpe handreikingen van de VNG, maar we pakken als branches ook zelf de handschoen op. We komen op korte termijn met voorstellen voor een werkbare uitvoering van de afspraken’, aldus Hans Spigt voorzitter van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ).

Compensatie

De branches zijn op hoofdlijnen tevreden over de gemaakte afspraken die de komende maanden financiële zekerheid geven. ‘We zijn tevreden dat er gekozen is voor honderd procent omzetgarantie en onderschrijven de keuze om 2019 plus prijs/loonontwikkeling als uitgangspunt te nemen bij de berekening van de compensatie’, aldus Spigt.

De afspraken gelden tot 1 juni. De branches menen dat het niet realistisch is om er van uit te gaan dat dan alles weer normaal is, ‘maar we houden de vinger aan de pols en blijven in gesprek met VNG en VWS’, aldus Spigt.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Tijdschrijven hoeft niet meer te kosten dan 5 minuten per dag. Voor het wegen en de verantwoording van de noodzaak van arbeidsplaatsen en het doorberekenen van uren aan derden is het over het algemeen onvermijdelijk. Over een prikklok kan je laatdunkend doen maar voor mij was dat destijds een zegen. Mijn werkuren gingen van 60 uur richting 38 uur.

Op het gebied van commercieel denken zijn werknemers en organisaties bij de Overheid vaak wereldvreemd.

Dat het inschakelen van Rita Verdonk niets oplost wisten insiders al heel lang.

Advertentie