Advertentie
sociaal / Nieuws

Hervormingen beschermd wonen per 2025

Het is inmiddels de vierde keer dat het woonplaatbeginsel en het daarmee samenhangende verdeelmodel worden uitgesteld.

23 mei 2023
Beschermd wonen
Shutterstock

De invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen zijn wederom uitgesteld. De voorgenomen invoeringsdatum van beide maatregelen was 1 januari 2024, maar zowel het rijk als de gemeenten constateren dat dit tijdpad te krap is. De nieuwe streefdatum wordt 1 januari 2025.

Strategisch Inhoudelijk Manager, Vitale Steden & Dorpen en Levend Landschap, Erfgoed en Cultuur

Provincie Utrecht
Strategisch Inhoudelijk Manager, Vitale Steden & Dorpen en Levend Landschap, Erfgoed en Cultuur

Algemeen Directeur

INTOS via Geerts & Partners
Algemeen Directeur

Gemeenten, rijk en andere partijen werken al jaren aan de transitie ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Deze wending moet het mogelijk maken dat mensen met psychische problemen vaker thuis of in hun eigen woonplaats kunnen blijven wonen. Door de inzet van ambulante ondersteuning zal verhuizing naar een instelling voor beschermd wonen minder vaak nodig zijn, is het idee.

Woonplaatsbeginsel en verdeelmodel

Om dit te realiseren zijn het woonplaatsbeginsel en het nieuwe objectief verdeelmodel voor gemeenten twee belangrijke instrumenten. Beide maatregelen moeten ervoor zorgen dat elke gemeente voortaan verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de eigen inwoners, en hiervoor passende middelen ontvangt. Nu ligt deze verplichting nog bij de centrumgemeenten. Deze doordecentralisatie doet recht aan het in 2015 verschenen advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ van de Commissie Toekomst beschermd wonen, ook wel bekend als de commissie Dannenberg.

Wederom uitstel

De voorgenomen invoeringsdatum was 1 januari 2024, maar is voor zowel het rijk als de gemeenten ‘te krap gebleken’. Rekening houdend met de fase waarin het wetsvoorstel zich nu bevindt streven zij naar 1 januari 2025. 

Het is inmiddels de vierde keer dat het woonplaatbeginsel en het daarmee samenhangende verdeelmodel worden uitgesteld. Vorig jaar bleek de invoering van het woonplaatsbeginsel op 1 januari 2023 ook al niet haalbaar.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Het begrip beschermd wonen heeft uitbreiding nodig. De afbraak van woonvoorzieningen voor ouderen en hun plicht om zo lang als mogelijk in hun eigen woning te blijven vegeteren, heeft een belangrijke lacune bloot gelegd. Beschermd wonen in de eigen wijk voor ouderen die zorg nodig hebben.

Jeroen Kemperman en Daan Tettero schreven een nota met een voorstel voor ouderenhuisvesting in één gebouw met centrale zorgfaciliteiten. Daardoor zijn 105.000 minder zorgmedewerkers nodig. Neem dat plan mee in het denken over beschermd wonen.
Advertentie