Advertentie
sociaal / Nieuws

Weer uitstel nieuw verdeelmodel beschermd wonen

Tot verdriet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt invoering van het woonplaatsbeginsel opnieuw met een jaar uitgesteld.

28 februari 2022
Beschermd wonen
Shutterstock

Centrumgemeenten blijven tot minimaal 2024 verantwoordelijk voor beschermd wonen. Eerdere invoering van het zogeheten woonplaatsbeginsel op 1 januari 2023 blijkt niet haalbaar.

Het is de derde keer dat het woonplaatbeginsel en het daarmee samenhangende nieuwe financieel verdeelmodel wordt uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten weten in een overleg over het traject Beschermd Thuis. Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat elke gemeente voortaan verantwoordelijk is voor beschermd wonen voor de eigen inwoners.

Trage formatie

Door de bijzonder lange duur van de kabinetsformatie kon het wetsvoorstel niet op tijd worden ingediend. Daarnaast zijn er volgens de staatssecretaris nog een aantal aandachtspunten die nadere uitwerking behoeven. In een advies over het wetsvoorstel had de Raad van State daarop gewezen. Na overleg tussen onder meer het rijk en de gemeenten wordt gekeken in hoeverre bijstelling nodig is van de maatregelen in het kader van de transitie naar beschermd thuis en wat dat betekent voor het tijdpad.

Psychische problemen

Het beleid van rijk en gemeenten is en blijft volgens de staatssecretaris gericht op de geleidelijke transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis: mensen met psychische problemen moeten zoveel mogelijk thuis of in de eigen woonplaats kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. Zoals het nu is geregeld, wordt er gekeken naar de woonplaats van de gezagdrager. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kijkt naar de woonplaats van een jeugdige op het moment van de zorgvraag.

De VNG betreurt de huidige vertraging zeer, maar constateert tegelijkertijd dat alle  betrokken partijen nog steeds achter de nieuw in te zetten richting staan. De gemeentekoepel wil de tijd van het uitstel benutten om de start van het nieuwe objectieve verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel ‘optimaal voor te bereiden.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie