Advertentie
sociaal / Nieuws

Gevecht om structureel extra jeugdgeld gaat door

De ‘deal’ met het kabinet voor de extra miljard euro voor de jeugdzorg blijft overeind. Een motie om die niet te accepteren, werd verworpen op de algemene ledenvergadering van de VNG. Het VNG-bestuur moet zich wel blijven inzetten voor een structurele verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp.

05 juni 2019

De ‘deal’ met het kabinet voor de extra miljard euro voor de jeugdzorg blijft staan. Een motie om die niet te accepteren, werd door een kwart van de gemeenten gesteund en daarmee verworpen. Het VNG-bestuur moet zich wel blijven inzetten voor een structurele verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp.

Arbitrage

Dat is woensdag besloten tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in Barneveld. De hoop is nu vooral gevestigd op het onafhankelijk onderzoek naar de kosten- en volumeontwikkelingen over de periode 2015 tot 2019. Aan de hand daarvan wordt bepaald of en welke structurele compensatie vanaf 2022 nodig is. Daaraan gekoppeld is een arbitrage, voor als gemeenten en rijk het niet eens worden over de te nemen maatregelen op basis van de onderzoeksuitkomsten.

Terugwerkende kracht

In dat onderzoek moet ook de structurele doorwerking van de volumegroei tussen 2015-2017  worden meegenomen, vinden bijna alle gemeenten. Voor zover die niet te beïnvloeden is door gemeenten, moet dat met terugwerkende kracht worden gecompenseerd. Een motie van Assen en Leiden daartoe is door 99,6 procent van de gemeenten tijdens de ALV aangenomen.

Nood is hoog

De nood is hoog en gemeenten balen ervan dat het kabinet niet bereid is om structureel extra middelen vrij te maken, zo bleek ook tijdens de ALV. Structurele verhoging wordt aan een volgend kabinet overgelaten. Maar nu de VNG terug naar de onderhandelingstafel te sturen, vond driekwart van de gemeenten een brug te ver. ‘We zijn er nog niet. We gaan door met onze vechtersmentaliteit’, zegde de Rotterdamse wethouder Sven de Langen (zorg) namens het VNG-bestuur toe. De miljard euro geeft lucht voor de eerste drie jaar, aldus De Langen. De VNG blijft bij het kabinet hameren op de noodzaak tot structurele ophoging van het jeugdbudget.

Schijntje

Niet alle gemeenten vinden dat er nu lucht is gecreëerd. Zo stelde de gemeente Bodegraven-Reeuwijk dat de gemeente dit jaar vijf ton krijgt van de 400 miljoen die er voor alle gemeenten beschikbaar is. ‘Dat is een schijntje van wat er nodig is’, aldus wethouder Robèrt Smits (jeugd). De gemeente kijkt aan tegen een tekort van 3,4 miljoen euro.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Zorg eerst eens voor een goede onderbouwing voor de besteding van extra financiële middelen in plaats van als 'een kip zonder kop' meer dan een miljard euro beschikbaar te stellen. Voor jeugdzorg die vanwege spoedeisende omstandigheden direct nodig is kan uiteraard desnoods snel actie worden ondernomen. Kijk vooral naar de huidige besteding van gelden (eigen verdienmodellen, bureaucratie, onjuist gebruik van middelen, gemeenten die geld overhouden e.d.).
MH / wethouder
Beste Spijker - denkt u nu werkelijk dat we daar als gemeenten al niet hard mee bezig zijn? En: er is ook nog zo iets als een accountant die meekijkt naar wat je met gemeenschapsgeld doet. Rechtmatig en wetmatig. Hou op zeg met schieten vanuit de heup. Op alle fronten kijken we naar wat waar anders en beter kan. Dat is nu juist de oproep: we doen veel, maar de rek is er voor nu uit.
H. Wiersma / gepens.
MH (wethouder). Mijn bijdrage aan deze discussie blijft recht overeind staan. Vanaf 2015 zijn gemeenten reeds verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De financiële situatie over 2015 t/m 2018 moet derhalve gemakkelijk in beeld zijn te brengen. Ik mag toch aannemen dat het Rijk dat inmiddels ook heeft gedaan??? Het beschikbaar stellen van (veel) geld aan gemeenten moet gewoon worden onderbouwd. Dat is normaal en daar is niets mis mee. Net als er niets mis is met efficiënt werken, geld aan de juiste zaken besteden, prioriteiten stellen e.d.

U kunt schreeuwen om veel geld op korte termijn, maar u vergeet dat echte zorg voor de jeugd ook op langere termijn betaalbaar moet zijn.
JaapvV / adviseur
Al dat jeugdhulpgeld is een grote hoax. Uit het door De Jonge zelf in opdracht geschreven benchmarkrapport blijkt dat er geen definitie is van passende zorg, noch bij 'professionals' noch bij wijkteams. Wie is hier gekke Henkie?

Gisteren nog een onderzoeksrapport gelzen van de jeugdzorg hier in de regio: Er wordt slecht samengewerkt (al tig jaar), niemand weet get verschil tussen 'drang' en 'dwang' in de jeugdhulp, organisaties weten lang niet altijd wie waarvoor verantwoordelijk is bij een hulpvraag.

Ook de aanbestedingsprocessen zijn niet eenduidig en onduidelijk. Als minister zou ik zeggen: eerst bewijzen, dan betalen. Maar daarvoor schijnt dan weer te weinig politieke moed te zijn...
Advertentie