Advertentie
sociaal / Nieuws

Gevarieerd cultuuraanbod in Metropoolregio Amsterdam

In veel opzichten is Amsterdam zelf het culturele zwaargewicht in de metropoolregio. Dat betekent echter niet dat het kunst- en cultuuraanbod in de rest van de metropoolregio verwaarloosbaar is.

07 december 2021
rijksmuseum-amsterdam.jpg

Wie denkt aan kunst en cultuur in de Metropoolregio Amsterdam, denkt al snel aan de musea, de podia en het historisch erfgoed dat in de hoofdstad te vinden is. Het cultuuraanbod in de regio's om Amsterdam heen is echter ook noemenswaardig. Zo heeft Zuid-Kennemerland de meeste kunstmusea per inwoner en gaat Gooi en Vechtstreek aan kop wat betreft het aantal beschermde stads en dorpsgezichten.

Dashboard
Die cijfers zijn terug te vinden in de nieuwe Cultuurmonitor van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), gemaakt door de Boekmanstichting en Atlas Research, in opdracht van de provincie Noord-Holland. De monitor bevat een dashboard met cijfers die inzicht geven in de capaciteit van het cultuuraanbod, de mate van participatie daarin en de geldstromen die in de sector rondgaan. Daarnaast zijn per deelthema en per deelregio analyses van de cijfers te vinden. De monitor beslaat een gebied van in totaal 32 gemeenten.

Zwaargewicht
In veel opzichten is Amsterdam zelf het culturele zwaargewicht in de metropoolregio. Zo heeft Amsterdam per inwoner het hoogste aantal galeries, rijksmonumenten, bioscopen, boekwinkels, podia en culturele festivals van de regio. En met zo'n 12 miljoen museumbezoekers per jaar neemt Amsterdam 88 procent van het museumbezoek van de metropoolregio voor haar rekening. Ook wat betreft geldstromen is Amsterdam een uitblinker. Zo geeft de gemeente 235 euro per inwoner per jaar uit aan cultuurlasten, ruim dubbel zoveel als het landelijk gemiddelde van 111 euro en flink boven het regiogemiddelde van 144 euro. Ook komen de subsidies vanuit het rijk voor het overgrote deel in de hoofdstad terecht. Daarnaast verdienen de cultuurpodia in Amsterdam in totaal 207 euro per inwoner per jaar aan eigen inkomsten, meer dan twee keer zoveel als het regiogemiddelde.

Samenwerken
Dat betekent echter niet dat het kunst- en cultuuraanbod in de rest van de metropoolregio verwaarloosbaar is. Deelregio Zuid-Kennemerland heeft bijvoorbeeld het hoogste aantal kunstmusea van de metropoolregio in verhouding tot het aantal inwoners. In Gooi en Vechtstreek zijn relatief de meeste beschermde stads- en dorpsgezichten te vinden. Inwoners van Almere-Lelystad bezoeken het vaakst de bibliotheek, en zijn er ook het vaakst lid van. En de regio IJmond heeft per hoofd van de bevolking het grootste aanbod qua filmhuizen. 'Dat het aanbod gedifferentieerd is en dus niet elke deelsector op alle vlakken even veel aanbod heeft, versterkt de reden om als cultuurregio samen te werken', concluderen de onderzoekers. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie