Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Dwing gemeenten tot inkoopafspraken jeugdzorg’

Ruim een op de vier jeugdzorgaanbieders verwacht dat ze de jongeren die ze nu helpen, geen keiharde garantie kunnen geven dat zij de benodigde zorg ook na 2015 krijgen. Dit stelt de jeugdzorgsector in een brandbrief aan politiek Den Haag.

25 juni 2014

Ruim een kwart van de jeugdzorgaanbieders verwacht dat ze de jongeren die ze nu helpen, geen keiharde garantie kunnen geven dat zij de benodigde zorg ook na 2015 krijgen. Dit stelt de jeugdzorgsector in een brandbrief aan politiek Den Haag.

Gerichte actie

Er moet gerichte actie komen om gemeenten en aanbieders tot continuïteitsafspraken te brengen, vindt de sector. ‘Dit verdraagt geen uitstel meer.’ De Tweede Kamer debatteert vanmiddag (woensdag) over de jeugdzorg.

 

Inkoopcontracten blijven uit

Ruim een kwart van de aanbieders verwacht in 2015 in acute betalingsproblemen te komen en zestig procent van de instellingen verwacht een beroep te moeten doen op de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ), zo stelt de sector in de brief aan de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) en de voorzitter van de TAJ. Nog lang niet alle aanbieders hebben zekerheid over een contract met gemeenten. Gemeenten lijken op het punt van inkoop in vergelijking met een half jaar geleden geen grote stappen te hebben gemaakt. Volgens de sector heeft slechts veertien procent van de jeugdhulpaanbieders momenteel meer zekerheid over contractering dan een half jaar geleden.

 

Geen houvast

Dit blijkt uit een enquête onder aanbieders van (gespecialiseerde) jeugdhulp die door de jeugdzorgbranches is uitgevoerd. In de brandbrief stellen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra (VOBC) verder dat er ‘vrijwel nergens concreet houvast is over welke zorg volgend jaar door gemeenten vergoed zal worden’.

 

Extra kortingen door gemeenten

De afstand tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders wordt niet overbrugd, benadrukt de sector. De oorzaak ligt onder meer in het ontbreken van rechtstreekse contacten en uitwisseling van gegevens over cliënten en zorgfuncties. ‘In veel gevallen wordt de situatie extra gecompliceerd doordat gemeenten extra kortingen opleggen, bovenop de landelijke korting’, schrijven de vier koepels.

 

Urgent

‘De situatie is urgent. Wij doen een dringend beroep op u om geen tijd meer verloren te laten gaan. Gerichte actie om gemeenten en aanbieders tot continuïteitsafspraken te brengen verdraagt geen uitstel meer. Zonder doelgerichte en gecoördineerde aanpak is het onvermijdelijk dat aanbieders van jeugdhulp collectief tot aanmelding bij de Transitieautoriteit Jeugd over moeten gaan. Dat kan de bedoeling niet zijn.’ De sector doet een dringend beroep op Van Rijn en Teeven om ‘de teloorgang van essentiële zorgfuncties in de jeugdhulp te voorkomen en noodzakelijke hulp voor jeugdigen en hun gezinnen in 2015 en daarna veilig te stellen.’
 

Zorgcontinuïteit in geding

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ, de ‘commissie Geluk’) constateerde vorige week in haar vierde voortgangsrapportage ook dat gemeenten sinds begin dit jaar geen grote stappen hebben gezet bij de inkoop van jeugdzorg. Het uitblijven van budgetafspraken kan leiden tot nog meer ontslagen bij instellingen die jeugdzorg leveren en tot het wegvallen van noodzakelijke functies waardoor er een groot risico ontstaat voor de zorgcontinuïteit, zo waarschuwt de TSJ in haar rapportage.

 

Helpende hand

Kinderombudsman Marc Dullaert stelde vorige week in een reactie op het rapport van de commissie Geluk dat er kinderen zijn die vanaf 1 januari 2015 geen passende of tijdige hulp krijgen. Hij waarschuwt voor een ‘jeugdhulp-vacuüm’. D66-Kamerlid Vera Bergkamp vindt dat provincies meer in stelling moeten worden gebracht. Met hun kennis en kunde kunnen de provincies gemeenten de helpende hand bieden, vindt zij. De provincies staan daar niet afwijzend tegenover, maar het initiatief moet vanuit de gemeenten komen, zo stelt gedeputeerde Marc Witteman namens provinciekoepel IPO. 

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert
Gemeenten hebben goed onderbouwde visies over de Jeugdzorg en hebben mooie plannen. Maar nu de praktijk. Wat moet je nu inkopen bij wie. Welke functies, welke opleidingen, welke ervaring, welke kunde, welke methodieken, wie neemt de beslissing van de eerste aanpak, heeft deze persoon wel de kunde om alle faccetten omtrent veiligheid voor het kind te kunnen inschatten, is er een brede ervaring bij de nieuwe medewerkers of is deze zeer smal en wordt er niet breed en overstijgend genoeg gekeken, hoe voorkomen we ongelukken enz. enz. enz. Er komen al veel cowboys op de markt met vliegende marketing strategieën en prachtige presentaties, zonder inhoudelijkheid, om geld weg te kunnen halen bij de gemeenten. Dit zelfde gebeurde ook bij door allerlei reïntegratiebureau's die weinig tot niets leverde, behalve mooie woorden en rapporten, voor het geld wat ze kregen. Willen wij ook op deze manier de Jeugdzorg vermarkten? Om inhoud te kunnen beoordelen heb je zelf kennis nodig, dit is er onvoldoende bij gemeenten, dus worden er allerlei bureau's ingeschakeld om dit te beoordelen. Welke belangen hebben deze bureau's bij de andere marktpartijen? Laat de huidige toegang voor de Jeugdzorg u zelf inhoudelijk voorlichten en kijk zelf mee welke afwegingen en veiligheidsafwegingen er gemaakt moeten worden voor een beslissing genomen wordt. Een beslissing die van het kind uitgaat en voor het kind, op lange termijn, goed is. Van de ouders en omgeving uitgaan geeft vaak strijd en discussie, ga je van het kind uit, dan krijg je een geheel ander beeld van de oplossing en neem dan zijn/haar omgeving mee. De gemeenten nu dwingen tot afspraken is paniekvoetbal, we zien wel hoe deze inkoop uitpakt en waar de bal terechtkomt. Geef de transitie 3 jaar de tijd. Dit voorkomt veel kosten en vergissingen alsmede verkeerde beslissingen door te snel ingekochte instanties. Achteraf alles weer goed op de rit krijgen kost veel en veel meer. Alle ontslagen kennis, kunde en ervaring is niet in een paar jaar terug te krijgen. Win-Win situatie bespaar geld en maak niet meer ongelukken mogelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Het lijkt me vrij logisch dat gemeenten meer korting moeten opleggen dan VWS schetst. Immers uit het gedecentraliserde budget moeten ze ook de inkoop en beleidsonsteuning regelen, plus administratief beheer. Ook kan VWS geen goed beeld geven van de kosten per gemeente, per taak. Dus risico.Dingen waar de zorgsector kennelijk van vindt dat gemeenten of de inwoners daar zelf maar de dupe van moeten worden. Dan maar een bieb, buurthuis of zwembad minder?

Ik zie niet in welke meerwaarde een provincie heeft bij het eventueel afdwingen van nog meer zaken.

Waar hebben gemeenten inmiddels al eigenlijk niet meer veel over te zeggen voor 2015? O.a. Verplichte afname diensten bureau Jeugdzorg, PGB gegarandeerd tenzij herindicatie in 2015, clientondersteuning door MEE,landelijk transitiearrangement, DBC systematiek voortzetten,ondanks dat geen accountant thans met de systematiek uit de voeten kan, etc.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mechtild Rietveld
Laat ouders en jeugdigen zelf 'inkopen' en ondersteun hun bestaande en vertrouwde verwijzers c.q. ondersteun hun keuzes. Dat werkt al. De Jeugdwet geeft ook de ruimte in art. 2 en 8. Dan is dat hele circus van nu niet nodig. En hoeven we waarschijnlijk ook niet de aanbestedingsregels van de EU erbij te halen. De meeste ouders, gezinnen, jeugdigen en zeker hun verwijzers kijken echt wel naar zorgaanbieders die hun probleem kunnen oplossen zonder dat dat in stukjes wordt verknipt. Gemeenten zijn nu bezig nog heel verkokerd in te kopen in de hoop dat al die kokers elkaar vinden en gaan samenwerken. Dat is best heel moeilijk en kost tijd. En bestaande aanbieders moeten inderdaad behoorlijk zich aanpassen en dat weten ze al jaren. Er zijn best aanbieders die wel al integraal en ontkokerd werken. De inkoopprocessen - per soort hulp en ook nog per soort hulp/gemeente/regio verschillende inkopers, om gek van te worden - die gemeenten nu hanteren passen nog helemaal niet integraliteit. Veel ouders en verwijzrs (school, huisarts, google) weten de integraal werkende vernieuwers ook allang te vinden. Ik hoop dat gemeenten dat in 2015 ook toelaten en zo ruimte en kracht aan hun inwoners gunnen.

We kunnen het simpeler maken. En goedkoper: die hele machinerie van inkoop kan overboord; maar wel natuurlijk toetsen op kwaliteit van de zorg die de ouders/jeugdigen/verwijzers hebben gekozen en dan pas achteraf betalen als er resultaat is geboekt. Dus die gevreesde 'cowboys' zullen er heus wel uitgefilterd worden, denk ik zo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Gemeenten moeten geen taken claimen die specifieke kennis van echte kundigen eisen.Dat is de kern van het probleem. Gemeente blijven echter vasthouden aan hun 'Autonomie'. Dat is duidelijk niet meer van deze tijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Carmen van der Hoff / beleidsadviseur
Wat is de nieuwswaarde van dit artikel? Bij veranderingen horen onzekerheden. De indruk wordt gewekt dat de gemeenten geen inkoop-afspraken maken. Dat is onzin: gemeenten hebben keihard aan de aanbestedingen gewerkt tot de zomer, er worden nu besprekingen gevoerd en aan het eind van de zomer contracten afgesloten. Dan hebben leveranciers duidelijkheid. Collega's zijn zich wel bewust van de belangen aan zorgleveranciers-zijde en aan de kant van kinderen en ouders. Zwarte pieten is uit! Het is nogal een uitdaging voor lokaal bestuur met deze korte termijn invoering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie