Advertentie
sociaal / Nieuws

Stop met inperken beleidsvrijheid gemeenten

Gemeenten moeten meer beleidsruimte en meer geld krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet. Dat was een belangrijke gedeelde boodschap van onder meer de VNG, Divosa, Cedris en FNV tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over de evaluatie van de Participatiewet van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

21 februari 2020
nee.jpg

Ga niet recentraliseren wat gedecentraliseerd is. Zet gemeenten, en mensen in de bijstand, niet het mes op de keel door nieuwe verplichtingen in de Participatiewet in te bouwen, maar geef ze juist ruimte. Gemeenten moeten meer geld krijgen voor de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De rijksbezuinigingen per 2015 zijn te rigoureus geweest. En maak nu eens echt die ene regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.  

Mislukt

Dat was een belangrijke gedeelde boodschap van onder meer de VNG, Divosa, Cedris en FNV tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over de evaluatie van de Participatiewet van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Die concludeerde dat de Participatiewet mislukt is en dat aannames onder de wet niet kloppen met de praktijk. Zo is niet iedereen in staat om te werken, terwijl het kabinet daar in zijn wetgeving wel van uit gaat.

Ingewikkeld en repressief

De keiharde conclusies van het SCP werden donderdagmiddag breed gedeeld. Er is veel loos, zo stelden ook wetenschappers, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen die op uitnodiging van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar de Kamer waren gekomen.  De regelgeving is veel te ingewikkeld en te repressief. ‘Sancties werken niet. Mensen hebben aandacht en vertrouwen nodig’, stelde onder meer de Amsterdamse wethouder sociale zaken Rutger Groot Wassink namens de VNG. De wet gaat uit van verkeerde aannames (‘iedereen kan werken’) en geeft verkeerde prikkels. Omdat gemeenten zo weinig geld voor re-integratietrajecten hebben, komen de relatief makkelijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden als eerste aan bod. ‘Investeer in mensen. Er is ongelooflijk veel bezuinigd, dat moet anders’, stelde Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. Het re-integratiebudget is vanaf 2010 per uitkeringsgerechtigde gedaald van 4.500 euro naar 1.500 euro.

Wortel en stok

De VNG benadrukte nogmaals haar weerstand tegen de verplichte tegenprestatie die staatssecretaris Van Ark (SZW) wil invoeren. ‘Jammer en teleurstellend’, aldus Groot Wassink. ‘Geef gemeenten de ruimte om de juiste balans toe te passen tussen ‘de wortel en de stok’ om inwoners te ondersteunen bij de beweging die nodig is’, stelden VNG en Divosa in hun gezamenlijke position paper aan de Kamer. ‘De extra eisen aan gemeenten zijn contrair met de decentralisatiegedachte. Geef gemeenten juist meer ruimte’, stelde ook hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer van de Universiteit van Amsterdam.

Kostdelersnorm

Naast meer geld en meer beleidsvrijheid werd nog een aantal mogelijke oplossingen door diverse partijen aangedragen. De repressieve maatregelen en de kostdelersnorm moet worden afgeschaft, zo stelde onder meer FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Gemeenten moeten worden gestimuleerd meer mensen met loonkostensubsidie aan het werk te helpen, stelde Cedris-voorzitter Job Cohen. Daarnaast moeten werkgevers worden ontzorgd, benadrukt hij. De VNG en Divosa vinden dat er één regeling moet komen voor de basis van de arbeidsmarkt en bestaanszekerheid.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W. Veltkamp
20% van de bijstandsgerechtigden woont in 2 gemeenten, 40% van de bijstandsgerechtigden woont in 35 gemeenten (cijfers 2017). Is het niet beter om eens te spreken over het arbeidsmarktbeleid van deze gemeenten? Kan een wetswijziging die alle gemeenten en alle uitkeringsgerechtigden treft die problemen wel oplossen?
H. Wiersma / gepens.
1. Het is een illusie te denken dat er voor iedereen een plaats moet/kan komen op de arbeidsmarkt. Niet ieder mens beschikt nou eenmaal over de fysieke en/of geestelijk conditie die daarvoor nodig is.

2. Maak onderscheid tussen degenen die met een (tijdelijke) loonkostensubsidie wel plaatsbaar zijn en de overige moeilijk plaatsbare werkzoekenden.

3. Leg bedrijven boven een bepaald aantal werknemers de VERPLICHTING op om moeilijk plaatsbare werklozen in hun arbeidsproces op te nemen.

4. Zoveel mogelijk opname in het normale arbeidsproces zal ook voor moeilijk plaatsbare werklozen uiteindelijk de meeste voldoening en het beste resultaat opleveren. In ieder geval meer voldoening dan moeten functioneren in een gemeentelijke sociale werkplaats.
Elisabeth Nymus / schrijfster jeugdroman"Seksueel Misbruik" en volwassenroman "Vrouw van"
Stop met inperken beleidsvrijheid gemeenten-> dit kan twee kanten uitgaan. Namelijk ten voordelen van de burgers...maar zeer beslist ook ten nadele van de burgers. Zeker als een gemeente vooral erop gebrand is om bezuinigingen te prevaleren boven de menselijke maatwerk aanpak én liever geld terug naar Den Haag stuurt om het beste jongetje van de klas te zijn. Wij denken dan: "gebruik dat geld om minima en mensen met een beperking te helpen zodat ze mee kunnen participeren in de samenleving""! I.p.v. " veroordeel ze tot de geraniums, de rolstoel, de bedelhouding en de veroordeling tot armoede en schaamte!" door géén geld beschikbaar te stellen die daar juist voor bedoeld is!
ludwig
Zorg er eerst eens voor dat de gemeenten zich aan de wet houden en niet de verschillende onderdelen van de participatiewet bij verschillende organisaties onder gaan brengen. De landelijke overheid is duidelijk geweest: er mag niet om reeds bekende gegevens gevraagd worden maar nu de splitsingen (m.i onwettig) plaatsvinden moet iedereen bij elke aanvraag alle gegevens op tafel leggen. OOK DIE AL BEKEND ZIJN!!!!!! Daarnaast is er een groot probleem met de beleidsvrijheid: deze is strijdig met de Wet Gelijke Behandeling. In de ene gemeente krijgt men wel bijzondere bijstand; in de andere (terwijl de aanvragers naast elkaar wonen maar net in een andere gemeente) krijgt men voor dezelfde voorziening geen bijstand en moet men maar schulden gaan maken
Advertentie