Advertentie
sociaal / Nieuws

Nog 3500 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft voor de jaarwisseling 3500 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Volgens demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) moeten de eerste zeshonderd daarvan al voor 1 december geregeld zijn, laten ze weten in een Kamerbrief. Verder zijn er vijfhonderd plekken nodig voor 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen' en honderd voor asielzoekers die uit een veilig land komen.

13 november 2021
coa asielopvang bord
Shutterstock

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft voor de jaarwisseling 3500 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Volgens demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) moeten de eerste zeshonderd daarvan al voor 1 december geregeld zijn, laten ze weten in een Kamerbrief. Verder zijn er vijfhonderd plekken nodig voor 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen' en honderd voor asielzoekers die uit een veilig land komen.

Slapen op de grond

De bewindspersonen schrijven dat de druk op de asielopvang nog te hoog is en dat een nieuw opvangtekort voorkomen moet worden. Vorige maand liep het al uit de hand in de opvanglocatie van Ter Apel. Daar sliepen mensen in de nachtopvang in stoelen of op de grond. Toen vroeg het kabinet ongeveer duizend extra opvangplekken van gemeenten. Op verschillende plekken kwam tijdelijke noodopvang.

Overbelasting

Ook de afgelopen nachten was de nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer overvol, meldt de gemeente Westerwolde, waartoe Ter Apel behoort. In de nachtopvang is plek voor 275 asielzoekers. Sinds zondag waren daar iedere nacht tussen de 70 en 140 mensen te veel. Een eerdere overbelasting van de opvang vorige maand betekende dat mensen op veldbedden of stoelen moesten slapen. Of dat nu weer zo is, is niet bekend.

Doorstroom

Een groot probleem is de doorstroom van statushouders naar een woning, vanwege het grote woningtekort in Nederland. Er verblijven momenteel ongeveer 11.000 vergunninghouders, die in Nederland mogen blijven, in asielzoekerscentra van het COA. De helft van hen wacht al langer dan de bedoelde veertien weken op huisvesting.

Creatieve oplossingen

Ollongren en Broekers-Knol wijzen op enkele 'creatieve oplossingen'. Zo kunnen asielzoekers buiten COA-opvanglocaties verblijven door bijvoorbeeld tijdelijk bij familie te wonen. Ook is er een logeerregeling, waardoor ze bij gastgezinnen terecht kunnen. (ANP)

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Inmiddels is uit het regeerakkoord in wording dat een eis van D'66 wordt ingewilligd, namelijk (veel) meer immigratie. Maak je borst maar nat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
@Hans. Het immigratie standpunt van D66 is een verschrikking. Ik denk niet dat de meeste mensen die D66 hebben gestemd, dit beseft hebben. Het immigratie geloof zit er bij Kaag en Jetten heel diep in.

Mede door D66 wordt het land een grote rokende overbevolkte vuilnisbelt. Voor onze kinderen blijft er geen grassprietje meer over.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Dit “overkomt” Nederland weer eens. De bijdrage van Nederland aan de internationale vluchtelingenproblematiek door het opvangen van enkelingen die toevallig de reisagent kunnen betalen: nihil. Wordt het beleid geevalueerd? Nee, anders maakt Rob Jetten de politicus die dat wil voor racist uit. Zijn ze bang voor in Den Haag. Plan Do Check Act staat erg ver af van diegenen die ons land regeren. Of beter gezegd re-ageren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
De landelijke politiek heeft geen enkel lange termijn scenario meer. Iedereen weet dat het huidige stelsel van “asielrecht” failliet is. Het is een peperduur circus dat geen bijdrage levert, noch kan bijdragen, aan vluchtelingenproblematiek. Het is symboolpolitiek.

En toch gaat men door. Met de christenunie en D66 in de coalitie gaat dit NIET veranderen. Plan Do Check Act? Do certainly NoT Act!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Zo is het het wel
Denemarken heeft evenveel asielzoekers per jaar als wij in een week. En niemand die zich afvraagt hoe dat kan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Tsja Denemarken? Als je een verdrag hebt, dan moet je hem nakomen. Nu doet Nederland ook indirect aan push backs, we proberen het onaantrekkelijk te maken, maar Denemarken doet dat nog meer dan wij. Het waterbed effect zorgt er dan voor dat er relatief meer naar Nederland komen. Zowel Denemarken als Nederland zijn hypocriet. Het westen moet kleur bekennen. Er is inmiddels ca. 65 jaar geleden een verdrag afgesloten en dat past niet meer in de huidige tijd. Dat moeten we onder ogen zien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Is wel zo
Onzin. Binnen dat verdrag - dat overigens inderdaad niet meer van deze tijd is- is veel meer mogelijk. Nergens staat dat gelukszoekers binnen een poep en een zucht genaturaliseerd moeten worden, dat ze binnen een poep en een zucht de rest van de familie mogen laten overkomen, binnen 14 weken na erkenning rècht hebben op een huis met inboedel, een opleiding gratis moeten krijgen. Of dat terugkeer nooit meer mag worden overwogen. Denemarken stuurt Syriërs terug. Dus melden ze zich hier, want hier kun je een gratis huis krijgen en een toekomst in Europa. Iets waar 99% van de Afrikaanse bevolking van droomt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Vond de Friezen wel slim: zij boden 5 kleine opvanglocaties aan voor 50 personen. totaal toch 250 plekken. Maar nee, vond het COA te klein en te lastig: veel groter graag. Nou, dan smoor je er toch in! Wij hebben ons best gedaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Toe maar: honderd plekken voor asielzoekers die uit een veilig land komen. Je moet maar durven! Er is een veel betere optie voor ze: terug gaan of de zee weer opgeduwd worden. Zoek het maar uit....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
@Door is wel zo, correct inderdaad, het verdrag geeft geen recht op verblijf voor onbepaalde tijd, naturalisatie, gezinshereniging etc. De Europese regels eisen dat ook niet van ons, dus dat kan zeer snel worden aangepast. Maar push-backs, dat mag niet. Het merkwaardige is dat onze politici die push-backs wel graag oogluikend toestaan, maar die andere regels niet willen aanpassen. Waarschijnlijk redeneren ze zo: als ik die regels aanpas, dan krijg ik er gedonder mee. En die push-backs, dat laten we de Grieken en de Hongaren wel doen. Ik vind dat opportunisme. Kenmerkend voor de huidige politieke klasse en ook kenmerkend voor een politieke klasse voor wie de eigen loopbaan belangrijker is dan opkomen voor het eigen land. Asielmigratie, arbeidsmigratie, distributiecentra, de zorg, alles is aan het ontsporen. Het is een symptoom van een samenleving die haar hoogtepunt heeft gehad en is vervallen in decadentie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Misschien krijgen we wel....een minister van Klimaat!! Wow....Dat zou fantastisch zijn, die zou dan namelijk kunnen concluderen dat KLIMAAT en MILIEU en OVERBEVOLKING en OVERCONSUMPTIE op gespannen voet staan! Of zou zelfs dat al te ingewikkeld en abstract zijn voor het gemiddelde tweede kamerlid? Zou het allemaal gewoon doorgaan straks? De arbeidsmigratie van nu 750.000 personen en dan nog even de 50.000 arbeidsmigranten van Rob Jetten erbij? Inclusief gezinshereniging? De asielmigratie, de gezinshereniging? De distributiesector die nog eens 20% zal groeien de komende vijf jaar? Nog wat datacentrums erbij? Wat zou het speerpunt van D66 zijn? Het gender neutrale paspoort? Vliegveld Lelystad alleen open mits maar dan tenzij dus toch open? Eigenlijk open maar we doen net alsof we het niet willen? Of voor “de werkgelegenheid”?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Groot, heel groot compliment aan de Poolse regering voor het buiten de (EU) deur houden van de door Loekashenko van Belarus geïmporteerde schijn vluchtelingen! In jaren niet zo'n topactie gezien. Ik hoop van harte dat we hier ooit op die voortreffelijke Poolse premier mogen stemmen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie