Advertentie
sociaal / Nieuws

Brede welvaart jonge generatie blijft achter op die van oudere

Jongeren tot 25 jaar hebben bijvoorbeeld minder gemiddeld te besteden: een relatief groot deel van hun inkomen gaat op aan woonlasten.

ANP
15 mei 2024
armoede-jongeren.jpg

Jongvolwassenen ervaren minder brede welvaart dan oudere mensen. Met name mensen in de leeftijd tot 25 jaar zijn relatief minder vaak tevreden over hun leven en hebben minder vertrouwen in de medemens. Daar komt bovenop dat zij ook achterlopen als het gaat om inkomen en vermogen. De verschillen tussen de jongere en oudere generaties zijn bovendien groter geworden.

Griffier

Gemeente Geertruidenberg
Griffier

Senior adviseur VIC (m/v/x)

Gemeente Apeldoorn
Senior adviseur VIC (m/v/x)

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Monitor Brede Welvaart. Daarin wordt niet alleen gekeken naar inkomen en vermogen, maar ook naar zaken als gezondheid, welzijn, arbeidsmarktsituatie, vertrouwen en kwaliteit van de leefomgeving.

Woonlasten

Het CBS keek naar dertien van dit soort indicatoren. Voor de groep tot 25 jaar ligt de uitkomst van zeven daarvan onder het gemiddelde. Zij hebben bijvoorbeeld minder gemiddeld te besteden: een relatief groot deel van hun inkomen gaat op aan woonlasten. Waar deze jongvolwassenen wel brede welvaart ervaren, is op het gebied van onder meer gezondheid, arbeidsparticipatie en het hebben van vertrouwen in instituties.

Vertrouwen

Nederlanders tot 35 jaar delen veel van de constateringen in de jongste leeftijdsgroep. Ook daar hebben de ongunstige uitkomsten volgens het CBS de overhand. Zij hebben daarentegen meer dan gemiddeld te besteden en hebben niet per se minder vertrouwen in hun medemens. Nederlanders tussen de 45 en 65 jaar hebben juist relatief veel brede welvaart. Niet alleen hebben zij meer te besteden, ook gaat er minder op aan woonlasten. Ook zijn mensen in de oudste leeftijdsgroep tevredener over hun leven.

Vooruitgangsgeloof

FNV-voorzitter Tuur Elzinga vindt het zorgwekkend dat jongere generaties achterblijven bij de oudere generaties. ‘Het is niet meer vanzelfsprekend dat jouw kinderen het beter hebben dan jij, wat vroeger wel zo was. Toen was het misschien ook wel eens moeilijk. Maar je wist één ding: de volgende generatie gaat het weer wat beter krijgen. Dat vooruitgangsgeloof raken wij kwijt.’

Scheefgroei

Hij ziet in het oplossen van deze ‘scheefgroei van de welvaart’ een belangrijke opgave voor een nieuw kabinet. ‘Dat zou het wel moeten zijn’, zegt hij. Al moet Elzinga bekennen dat hij er een hard hoofd in heeft. ‘In de aanloop naar de verkiezingen was bestaanszekerheid het thema’, benadrukt hij. ‘Maar nadat de verkiezingswinst binnen was, heb ik veel van de partijen die daarmee de verkiezingen zijn ingegaan er niet meer over gehoord.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R. D.
Met dank aan 14 jaar afbraak neoliberaal beleid van de VVD. De ideale voedingsbodem voor is geschept voor de verscheidene messiassen die zijn opgestaan en weer gegaan, zoals Van der Plas, Omtzigt en ons toekomstige Führer, die achter de schermen de meeste macht krijgt maar niet op de stoel gaat zitten, Wilders.
Helaas gaan deze afgedankte goden ons niet helpen, nee zij maken het alleen maar erger omdat zij niet met oplossingen komen. Problemen oplossen ondermijnd hun businessmodel, dan blijft er te weinig onvrede over en kunnen ze niet meer schreeuwen.
We gaan dus nog een mooi decennium tegemoet. Hopelijk komt het toch een keer tot een inkeer en zal er weer een socialere en constructieve weg worden ingeslagen.
P. Smit
Wat was er dan zo sociaal en constructief aan de kabinetten Rutte?
Toeslagenschandaal?
Vergoedingen aan Groningers met mijnschade?
Miljoenen mensen in NL met ziekmakende troep van c-prikken in hun lijf door vaccinatiedrang?
Uitsluiting van andersdenkenden op diverse vlakken?
Afschaffen referendum?
Enorm teruggelopen koopkracht niet alleen voor mensen tot 25 jaar?
Uit de pan gerezen huizenprijzen en ongeveer geen huis te huur?
Kleuters al belasten met genderideologieën?
Onterechte inhoudingen op pensioenuitkeringen en opheffen beste pensioenstelsel ter wereld?
Veel geld naar buitenlanden en geen geld voor onze ouderen?
1 miljoen mensen afhankelijk van de voedselbank?
Het MKB ernstig gehavend terwijl het MKB de banenmotor is van NL?
Het steeds lagere peil van ons onderwijs?
De groene lobby die buitengewoon veel geld kost en ongeveer niets oplevert?

Moet ik nog even doorgaan?
Hielco Wiersma
Door de eeuwen heen zijn jongere generaties tijdelijk al altijd 'achter gebleven' bij de oudere generaties. Dat is helemaal niet zo onlogisch als je bedenkt dat ouderen er bijna hun gehele leven over hebben gedaan om op te bouwen wat ze nu hebben. Verder zijn er weinig ouderen die nu al méér van de wereld hebben gezien dan de meeste jongeren, die méér op terrasjes zitten en dineren dan jongeren, die maandelijks méér uitgeven aan pleziertjes dan jongeren etc. Het CBS en de FNV spreken voor de bühne, maar de realiteit is over het algemeen anders. Het devies behoort te zijn: gewoon niet meer geld uitgeven dan je hebt. Millionair zijn voor je 25ste is maar voor zéér weinigen weggelegd.

Advertentie