Advertentie
sociaal / Nieuws

Noodklok kunsten en muziek

Veel muziekscholen en cultuurcentra hebben hun deuren moeten sluiten en ze verliezen hun plek als publieke voorziening. Door de bezuinigingen hebben kunstdocenten minder vaak een vast contract. Als zzp’er krijgen ze minder betaald en lopen ze risico’s als ze ziek of arbeidsongeschikt worden. Het is daardoor nog maar de vraag of het beroep als kunstdocent nog wel voldoende perspectief biedt voor mensen. De auteurs vrezen zelfs dat er daardoor onvoldoende geschoolde docenten zullen komen.

27 januari 2017

Gemeentelijke centra voor kunst en muziekscholen zijn de laatste jaren zwaar getroffen door de bezuinigingen op cultuur. Daardoor dreigt op termijn het aanbod te verschralen. Dat stellen de auteurs van het boek Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016, samengesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cul-tuurparticipatie.

Veel muziekscholen en cultuurcentra hebben hun deuren moeten sluiten en ze verliezen hun plek als publieke voorziening. Door de bezuinigingen hebben kunstdocenten minder vaak een vast contract. Als zzp’er krijgen ze minder betaald en lopen ze risico’s als ze ziek of arbeidsongeschikt worden. Het is daardoor nog maar de vraag of het beroep als kunstdocent nog wel voldoende perspectief biedt voor mensen. De auteurs vrezen zelfs dat er daardoor onvoldoende geschoolde docenten zullen komen.

Op termijn dreigt verschraling van het aanbod, waarschuwen de twee instanties. En dat terwijl de gemeentelijke ambities op het gebied van cultuur groeien. Tussen gemeenten zijn grote verschillen aan het ontstaan. Zo zijn de bezuinigingen op cultuur in dunbevolkte regio’s veel meer merkbaar dan in andere regio’s. Gemeenten hebben de kunstencentra, en docentencollectieven of netwerkorganisaties, vaak hard nodig vinden het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Niet alleen voor het organiseren en ontwikkelen van cultuureducatie voor het onderwijs, maar ook voor maatschappelijke vraagstukken als bewonersparticipatie, inclusie van vluchtelingen en zorgbehoevende ouderen. In gemeenten neemt het aantal initiatieven voor culturele activiteiten met en voor vluchtelingen en asielzoekers toe.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Op het moment dat er moet worden omgebogen of bezuinigd kijken veel bestuurders helaas te vaak als eerste naar kunst en cultuur. Vergeten wordt dat dit beleidsonderdeel ook onderdeel behoort te zijn van een beschaafd en gelukkig leven. Sinds 2008 is er weer veel te veel gesneuveld (muziekscholen, orkesten, expositiemogelijkheden, kunstzinnige vorming schooljeugd e.d.). Op lokaal niveau en op landelijk niveau begint ons land hier en daar in sommige opzichten tekenen van achterlijkheid te vertonen. Veel vrijwilligers voelen zich in de steek gelaten.

Hoogste tijd dat dit beleidsterrein de aandacht krijgt die het verdient en waar nodig nieuw leven wordt ingeblazen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
De verschraling heeft meer impact dan op het eerste gezicht lijkt. Om een hoog ontwikkeld land te zijn heb je creatieve mensen nodig op allerlei terrein. Kunst en cultuur zijn bij uitstek geschikt om die creativiteit bij mensen te ontwikkelen. Daarom zou je daar juist heel veel in moeten investeren. Domme kortzichtige bezuinigingen zijn dat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Mensen hebben de overheid helemaal niet nodig om creatief te zijn. Er zijn ik weet niet hoe veel goede muzikanten die nooit een formele opleiding hebben gevolgd. Het aanbod van creatieve geesten in de kunstsector is helaas vele malen groter dan de vraag. Teneinde zuinig met het geld van de samenleving om te gaan zou het goed zijn als alleen de absolute talenten een gesubsidieerde opleiding zouden mogen volgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bastiaan Vinkenburg / Sectorleider Kunst & Cultuur
Als muziekscholen slechts worden beoordeeld vanuit financieel perspectief, komen zij er karig van af. De waarde die een muziekschool kan creëren vanuit beleidsmatig, maatschappelijk en cultureel perspectief is veel rijker. Dat blijkt uit een verkenning van Berenschot onder beleidsambtenaren, afnemers en aanbieders. Lees ons artikel voor dezelfde publicatie van het LKCA en FCP via https://www.berenschot.nl/actueel/2017/januari/b …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel
Dit past precies in de populaire trend van het schelden op kunstsubsidies. 'Broadcaster' jij bent zeker een rechtse bal? Wat een dommie ben jij zeg. Zeg gewoon 'kunst boeit mij/nederland geen zak' want daar komt het bij jou op neer. En hou toch op over vraag en aanbod, GAAP... OF je vindt kunst belangrijk als land en je investeert erin, OF niet en laat de boel doodbloeden. We lijken in vergevorderd stadium van 'doodgebloed' te zitten als ik dit zo lees. Fijne dag verder :-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Waar gaat het om? De kunst an sich of om de beoefenende mens. Van muziek is bekend dat de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en wiskunde verbetert bij een kind, coördinatie verbetering betekent latere voordelen bij robotbediening. Over kleurgebruik, ruimtelijke vormgeving maar niet te spreken.Helaas, wat je afbreekt op korte termijn kun je op lange termijn niet terug halen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
George Knight / Blogger
@Broadcaster

Talentontwikkeling in de kunsten vergt een continue inspanning en ondersteuning. Het gaat om leren van een vak, een beroepsopleiding. Dat komt niet uit de lucht vallen. Evengoed als goede gemeenteambtenaren een gedegen vooropleiding hebben en voortdurend bijgeschoold moeten worden. In de kunsten is het niet anders, Een taak van de overheid zoals de Raad voor Cultuur dat verwoordt is die talentontwikkeling in de kunst. Dat is breed geaccepteerd binnen de overheid.Uw idee dat creativiteit de kunstenaar komt aanwaaien is gebaseerd op romantisering van het kunstenaarschap en de beroepspraktijk van kunstenaars. Als u representatief bent voor een manier van denken binnen de overheid, dan wacht die overheid nog veel interne scholing. Want het is tamelijk ontluisterend dat een gemeenteambtenaar zo denkt en meent dat in de openbaarheid te moeten vertellen. Remedie? Een cursus kunstpraktijk voor u. Of denkt u dat die kennis u ook gewoon komt aanwaaien?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie