Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Huursubsidie’ voor huisartsen in Amstelveen

De gemeente wil lagere huurprijzen voor huisartsen en gaat in het uiterste geval zelf praktijkruimten bouwen.

25 maart 2024
Huisarts Shutterstock
Shutterstock

Amstelveen gaat, om het grote huisartsentekort in de gemeente tegen te gaan, praktijkruimtes niet-kostendekkend verhuren. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Het college zegt dat zij in het uiterste geval en onder strikte voorwaarden ook zelf vastgoed gaat ontwikkelen ten behoeve van huisartsen.

Beleidsadviseur maatschappelijk domein

OVER-gemeenten
Beleidsadviseur maatschappelijk domein

Senior Consultant Sociaal Domein

JS Consultancy in opdracht van KokxDeVoogd
Senior Consultant Sociaal Domein

Groot tekort

Er is nu al een flink tekort aan huisartsen in Amstelveen, en dat tekort neemt volgens het college de komende jaren sterk toe. ‘Op dit moment heeft niet iedere Amstelvener een huisarts, en laat staan een huisarts in de eigen wijk. De praktijken in Amstelveen hebben vrijwel allemaal een patiëntenstop’, aldus B&W. Volgens de gemeente heeft dat tekort deels te maken met het ontbreken van geschikte en betaalbare huisvesting.

Praktijkruimte nodig

Uit een capaciteitsonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd blijkt dat op dit moment het geschat tekort aan huisartsen in Amstelveen 5,5 fte is. Dat tekort zal tot 2040 toenemen tot ongeveer 13,5 fte. Gekeken naar de normen van de Landelijke Huisartsen Vereniging betekent dit dat er op dit moment 825 vierkante meter praktijkruimte nodig is en dat de extra ruimtevraag in 2040 in totaal 2025 vierkante meter prakrijkruimte bedraagt.

Niet aangepast per regio

Tegen NH Nieuws zegt Jacomien de Jong, directeur van Huisartsen Coöperatie Amstelland, dat het gebrek aan geschikte praktijkruimte komt door de landelijke regelgeving. De financiële middelen die huisartsen van de overheid krijgen om huisvesting te regelen zijn niet aangepast op regionale verschillen. Volgens De Jong is dat oneerlijk. ‘De huurprijzen in Drenthe zijn namelijk een stuk lager dan in Amstelveen, terwijl de consultkosten overal gelijk moeten zijn.’

Zelf bouwen

Met geen zicht op een verandering van die situatie neemt Amstelveen zelf de touwtjes in handen. Het vestigingsklimaat voor huisartsen is gewoonweg te onaantrekkelijk door de hoge vastgoedprijzen. ‘Met het oog op de hoge vastgoedprijzen is een grotere bijdrage van de gemeente aan het oplossen van dit probleem gelegitimeerd. Onder voorwaarden kan de gemeente bijvoorbeeld zelf een pand bouwen en verhuren.’

Voorwaarden

Die voorwaarden zijn onder andere dat het in een wijk gebeurt waar veel ouderen of mensen met een laag inkomen wonen. Ook moet er een aantoonbaar huisartsentekort zijn in de wijk, en sprake van hoge urgentie om dat op te lossen. Huisartsen die zich willen vestigen moeten eerst aantoonbaar zelf hebben gezocht naar een geschikte ruimte. De overheidssteun is tijdelijk. De gemeente kan haar bijdrage periodiek en bij nieuwe gevallen heroverwegen.

Maatschappelijke taak

‘De gemeente heeft weliswaar geen wettelijke taak op dit gebied. Maar ze heeft wel een maatschappelijke taak om te zorgen voor haar burgers, en daar hoort toegang tot huisartsenzorg bij. Het is dus goed dat Amstelveen deze rol pakt en dat zouden meer gemeenten kunnen doen’, schrijft vakblad Arts en Auto.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Bij grootschaliger nieuwbouw dienen ook de mogelijkheden te worden onderzocht voor het realiseren van kleinere gezondheidscentra waar o.a. ook huisartsen en tandartsen zich kunnen vestigen. Ook in bestaande situaties kan in die richting worden gewerkt aan huisartsen en tandartsen onder één dak (HOED en/of TOED).
Advertentie