Advertentie
sociaal / Nieuws

Opbrengst van regionale mobiliteitsteams nog onduidelijk

Gemeenten en vakbonden vinden de nieuwe samenwerking veelbelovend, maar over de concrete resultaten is nog weinig bekend.

30 september 2022
Café in Breda zoekt nieuwe collega's (juni 2022)
Ook de horeca kampt met personeelsschaarste.ANP / Peter Hilz

Met de regionale mobiliteitsteams wil de overheid samenwerking stimuleren tussen gemeenten, UWV, vakbonden, werkgevers en het onderwijs. De betrokken partijen zijn hoopvol, maar concrete resultaten van het nieuwe construct zijn er nog niet. Het is nog niet duidelijk wat er is bereikt met de investering van 195 miljoen euro in het nieuwe samenwerkingsverband.

Werkloosheid

De kranten staan vol met berichten over krapte op de arbeidsmarkt. De vacatures blijven maar oplopen, werkgevers staan te springen om personeel. Maar nog niet zo heel lang geleden heerste er een compleet andere sfeer. In het begin van de coronapandemie in 2020 hield de overheid serieus rekening met een aanstormende golf van werkloosheid. Om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden werd crisisdienstverlening opgezet in de vorm van zogenaamde regionale mobiliteitsteams (RMT’s). In elk van de 35 arbeidsmarktregio’s werd een RMT opgezet, waarin gemeenten, UWV, vakbonden, werkgevers en onderwijsinstellingen samenwerken om mensen die hun werk kwijtraakten in de coronacrisis zo snel mogelijk naar nieuw werk te begeleiden.

We hadden vanaf het begin al het idee van: never waste a good crisis.

Wethouder Peter Heijkoop

Focus

De gevreesde werkloosheidsgolf is er nooit gekomen. Toch is de samenwerking in de RMT’s blijven bestaan. En ook in 2023 wordt de aanpak doorgezet, maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend. Wel is de focus verschoven. Het accent ligt nu minder op het voorkomen van werkloosheid en meer op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Vliegwiel

Vanaf de start was de gedachte dat de RMT’s moesten dienen als vliegwiel voor een meer structurele samenwerking tussen gemeenten, UWV, vakbonden en werkgevers. ‘We hadden vanaf het begin al het idee van: never waste a good crisis’, zegt Dordrechts wethouder Peter Heijkoop (werk en inkomen, CDA), die betrokken was bij het opzetten van het plan.

Breder

Heijkoop vindt dat de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s inmiddels goed verloopt. Ook de betrokken vakbonden zijn positief. Zij zijn binnen de RMT’s met name verantwoordelijk voor loopbaanadvies en coaching, maar kunnen dankzij het RMT-netwerk kunnen ze bredere hulp aanbieden. ‘Stel je komt bij ons en je hebt schulden’, geeft Jan-Pieter Daems, bestuurder bij vakbond CNV, als voorbeeld. ‘Dat is een ontzettende stressfactor, en ook vaak een reden waarom mensen vastzitten in het vinden van werk. Dan kunnen we de schuldhulpverlening van de gemeente inschakelen.’

Je moet eerst zaaien voordat je kunt oogsten.

Kitty Jong, vice-voorzitter FNV

Geen verkeerde deur

Daarmee wordt de dienstverlening van alle partijen ‘ontschot’, zoals dat in bestuurlijk jargon heet. ‘We brengen dus alle goede dingen van onze respectievelijke dienstverlening zoveel mogelijk bij elkaar’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV. ‘En daar heb je als binnenkomer geen last van. Het principe is: er is geen verkeerde deur. Waar je ook binnenkomt, wij regelen aan de achterkant dat je bij het goede loket terecht komt.’

Mooie start

De vakbonden hebben tot nu bijna vierduizend mensen doorgeleid naar hulpverlening van de RMT’s. Dat is nog geen overweldigend aantal, geven Jong en Daems toe. Toch is het een ‘mooie start’, vinden de vakbondsbestuurders. ‘Bij ons, en bij alle partijen, heerst het gevoel dat we iets veelbelovends te pakken hebben’, aldus Daems. ‘Iets waarvoor corona de katalysator is geweest, en wat we de komende tijd uit te bouwen hebben.’ Jong: ‘We proberen hier iets substantieels te doen voor de arbeidsmarkt, voor de langere termijn. En dan moet je natuurlijk eerst zaaien voordat je kunt oogsten.’

Weinig bekend

Gemeenten en vakbonden zijn dus positief over de samenwerking tot nu toe, en verwachten in de toekomst nog meer te kunnen bereiken met de RMT’s. Maar welke resultaten heeft dit nieuwe construct tot nu toe behaald? Daarover is nog weinig bekend. Althans, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ‘nog geen concrete cijfers en aantallen wat betreft resultaten’. Ook op de vraag waaraan de beschikbare middelen – 195 miljoen euro – tot nu toe zijn besteed, heeft het ministerie nog geen antwoord.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nummer 18

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie