Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG beëindigt contract met Verpact

Financieel pakt de huidige overeenkomst niet goed uit voor gemeenten. Ook hekelt de VNG de transparantie binnen de organisatie.

13 mei 2024
Plastic recycle
Shutterstock

De VNG zet de huidige overeenkomst met Verpact, de vertegenwoordiger van alle bedrijven die producten met een verpakking op de markt brengen, stop. Dat schrijft het bestuur in een brief aan alle gemeenten. Vergoedingen die gemeenten van Verpact ontvingen bleken niet kostendekkend. Ook hekelt de VNG de transparantie bij de organisatie. De VNG zet in op nieuwe afspraken vanaf 2025.

Teamleider Vergunningen en Bijzondere Wetten

JS Consultancy
Teamleider Vergunningen en Bijzondere Wetten

Projectleider Flexwoningen

JS Consultancy
Projectleider Flexwoningen

Brief

In de brief die kortgeleden bij gemeenten op de mat viel valt te lezen dat de VNG voor 1 mei 2024 moest aangeven of het huidige contract vanaf 1 januari 2025 nog eens met vijf jaar verlengd zou worden. Het lukt niet om de huidige knelpunten glad te trekken, dus heeft het bestuur besloten vooralsnog niet te verlengen.

Motie

De problemen met Verpact spelen al enige tijd. Zo werd in december vorig jaar bij de ALV van de VNG nog een motie aangenomen die was ingediend door de gemeente Losser. Daarin werd het VNG-bestuur opgeroepen om samen met de Nederlandse Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD) met Verpact in gesprek te gaan om te komen tot nieuwe gedragen afspraken.

Wat is het probleem?

Verpact wordt bekostigd door het bedrijfsleven, en één van haar taken is om gemeenten financieel te compenseren voor het scheiden van afval. Gemeenten klagen echter al langer dat Verpact steeds vaker afval afkeurt omdat het te vervuild zou zijn. Wanneer er meer dan 15% vervuiling in een aangeboden hoeveelheid PMD-afval zit, is het niet goed recyclebaar en vindt gedeeltelijke of volledige afkeur plaats. In dat geval krijgen gemeenten geen vergoeding.

Transparantie

Bovenop het feit dat deze afspraken financieel voor gemeenten niet goed uitpakken is de VNG ook van mening dat het proces rond goed- en afkeuring van afval in de praktijk niet transaparant genoeg is. Daarnaast ontbreekt er transparantie over kostenonderzoeken, en is er niet goed geregeld wat er gebeurt wanneer gemeenten en Verpact er samen niet uitkomen. De VNG wil nieuwe afspraken, maar die passen niet binnen de huidige overeenkomst.

Niet verlengen

‘Om toch invulling te geven aan de motie moesten we voor 1 mei 2024 aangeven dat we het contract vanaf 1 januari 2025 niet met 5 jaar willen verlengen. Alleen op deze manier kunnen we beginnen aan het onderhandeltraject met Verpact om te komen tot nieuwe afspraken’, zo leest de brief. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voorgesteld daarvoor een procesbegeleider aan te stellen.

Vervolg

Het streven is om de nieuwe afspraken ter goedkeuring voor te leggen aan de leden van de VNG tijdens de ALV in december 2024, zodat deze per 1 januari 2025 kunnen ingaan. Als dat niet lukt komt er in overleg met het ministerie en Verpact een overgangsperiode. Het bestaan van Verpact is wettelijk vastgelegd, in de zin dat bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht zijn om te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Het zal mij benieuwen. Voor veel gemeenten is PMD al jaren een hoofdpijndossier, daar zien we graag verandering in.
Advertentie