Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Duurzame mobiliteit vergroot kans op vervoersarmoede

Een grote groep Nederlanders kan financieel in de problemen komen als gevolg van de transitie naar duurzame mobiliteit.

13 februari 2024
geen-geld---bewindvoering---portemonnee.jpg

Tussen de 113.000 en 270.000 huishoudens zijn financieel kwetsbaar bij beleid dat stuurt op duurzamer mobiliteitsgedrag. Dat wordt aangetoond in een TNO-studie. Die huishoudens bevinden zich vooral aan de zuidoostrand van Nederland en in wijken van Rotterdam en Almere.

Juridisch Medewerker

JS Consultancy
Juridisch Medewerker

Coördinerend inspecteur NIS 2 voor overheidsentiteiten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Coördinerend inspecteur NIS 2 voor overheidsentiteiten

Kwetsbaarder

TNO onderzocht hoeveel en welke huishoudens in Nederland een laag inkomen combineren met het maken van veel autokilometers, waardoor ze kwetsbaar zijn voor hogere brandstofkosten. Daarbij werd ook hun afhankelijkheid van de auto meegewogen, plus hun financiële vermogen.

Ontmoedigd

‘In de energietransitie wordt het gebruik van een brandstofauto steeds verder ontmoedigd door regels en beprijzing, denk aan milieuzones in steden en hogere brandstofprijzen door milieubelastingen’, aldus hoofdauteur Peter Mulder van de studie. ‘Deze maatregelen zijn bedoeld om de uitstoot te verminderen, maar het is belangrijk om oog te houden voor huishoudens die niet op eigen kracht mee kunnen doen aan de gewenste overstap naar duurzaam vervoer.’

Vervoersarmoede

TNO voorziet dat het gevoerde duurzaamheidsbeleid voor armere huishoudens tot vervoersarmoede kan leiden. ‘Dat betekent dat zij het risico lopen bepaalde banen, voorzieningen en sociale relaties niet meer te kunnen bereiken vanwege te hoge vervoerskosten’, aldus Mulder.

Onder deze groep huishoudens bevinden zich relatief veel gezinnen met kinderen

Extra kwetsbaar

Volgens TNO zijn er in Nederland tussen de 113.000 en 270.000 huishoudens die een laag inkomen combineren met hoge brandstofkosten. Van deze groep zijn tussen de 73.000 en 175.000 huishoudens extra kwetsbaar omdat zij weinig financieel vermogen hebben en beperkte toegang tot open vervoer.

Een-oudergezinnen

Onder deze groep huishoudens bevinden zich relatief veel gezinnen met kinderen. Vooral één-oudergezinnen zijn oververtegenwoordigd. Ze leven vaak van een uitkering of pensioen. Deze risico-huishoudens wonen vooral in middelgrote steden aan de zuidoostrand van Nederland, onder meer in de regio Venlo, Enschede en Zevenaar, in het gebied in de lijn Bergen op Zoom – Oss en in diverse grootstedelijke wijken van Rotterdam en Almere.

Specifieke kenmerken                              

Volgens TNO zijn generieke fiscale compensatiemaatregelen (zoals een accijnsverlaging) geen kosteneffectieve route om het risico op vervoersarmoede te verlagen. ‘Dat komt door de specifieke kenmerken van deze groep en hun relatief beperkte omvang. Beleid gericht op intensiever gebruik kunnen maken van alternatieve vervoersmiddelen zoals de elektrische fiets, deelvervoer en openbaar vervoer lijkt kansrijker.

Nieuwbouwlocaties

Mulder ziet in de studie ook aanleiding om geplande locaties van nieuwbouwwoningen nog eens onder de loep te nemen. Zijn die vanuit die locaties voldoende banen en voorzieningen te bereiken zonder afhankelijkheid van de auto? ‘Juist ook voor groepen met lagere inkomens wordt die vraag in de energietransitie steeds belangrijker.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
"Deze maatregelen zijn bedoeld om de uitstoot te verminderen...."

Martin Hendriksma heeft de werkelijke reden van deze maatregel nog niet doorgrond: hij is juist bedóeld om de mobiliteit van mensen te beperken. Waarom is men anders zo druk met het maken van 15-minute-cities, denkt u?

En bent u, lezer, er werkelijk nog van overtuigd dat er straks voor iedereen nog een eigen auto (lees: vrijheid) mogelijk is? Wordt wakker!!!
Advertentie