ruimte en milieu / Partnernieuws

De toekomst van mobiliteit

Terugblik op Automotive Week 2023

TNO
15 mei 2023
TNO

Op de Automotive Week van dit jaar waren er meer dan 1500 aanwezigen. 50 experts uit de industrie deelden hun inzichten en er waren meer dan 30 live demonstraties om de toekomst van mobiliteit te laten zien. TNO is een van de partners van de AW2023 die van 16-19 april 2023 op de Automotive Campus in Helmond werd gehouden.

De feestelijke opening AW2023

Op maandag 17 april vond de feestelijke opening van Automotive Week 2023 plaats door onder anderen Elly Blanksma (burgemeester van Helmond), Mark Harbers (minister van IenW), Frits van Bruggen (voorzitter RAI Vereniging), Winfried Hermann (minister van verkeer Baden-Württemberg) en Tjark-Tjin-A-Tsoi (CEO TNO). Honderden mensen in de zaal luisterden aandachtig.

De rode draad van de grote opening was samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en landen. En de noodzaak om innovatie te versnellen, zodat we nu slimme, duurzame en veilige mobiliteit kunnen krijgen.

De auto-industrie heeft drie hoofddoelstellingen: het Europese vervoerssysteem duurzaam, slim en veilig maken. En de grote veranderingen zitten onder de motorkap. Dat is waar innovatie de auto veiliger, slimmer en schoner maakt.

De industrie wordt nu echter geconfronteerd met meer verstoring dan in de afgelopen decennia, met druk van de overheid om emissies te verminderen, groeiende zorgen over de veiligheid van voertuigen en de vraag naar nieuwe ervaringen. De tijd om te innoveren is nu.

Verderop in de volgende stap in de reis naar autonoom rijden zijn wijdverspreide experimenten op de weg. Voorwaarden voor experimenten op de weg zijn al gesteld in de Europese experimentenwet. Ook de veiligheidsvalidatietechnologie is vooruitgegaan: er is een op scenario's gebaseerd veiligheidsbeoordelingskader beschikbaar.

Hoe kunnen we samen de processen naar autonoom rijden versnellen?

1. We hebben input nodig over verkeersscenario's. Praktijkgegevens over verkeersscenario's moeten worden meegenomen in het toetsingskader. Dit zal versnellen om tot een algemeen aanvaarde veiligheidsbeoordelingsmethodologie te komen. Aangezien deze gegevens alleen betrekking hebben op verkeerssituaties, onafhankelijk van het gedrag van het autonome voertuig, mogen deze gegevens niet commercieel gevoelig zijn.

2. De overheid moet duidelijk maken welke veiligheidsbeoordelingen moeten worden toegepast. De industrie heeft behoefte aan een duidelijk testkader. Hoofdvraag hierbij: Wat moet de industrie aantonen en leveren om goedkeuring te krijgen? Het is belangrijk om duidelijke richtlijnen te krijgen van de regelgevende partijen.

Inzichten en demo's delen

Er waren meer dan 50 experts uit verschillende disciplines die spraken over Veilige, Slimme en Duurzame mobiliteit. 8 experts waren van TNO. Ze namen deel aan panelsessies en/of deep dive sessies

MARQ: Mobility Applied Research Quarter

TNO werkt samen met de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Helmond aan de ontwikkeling van MARQ, een dynamisch en open innovatiecentrum voor slimme mobiliteit. Met MARQ stelt TNO haar collectieve kennis en haar geavanceerde test- en onderzoeksfaciliteiten en simulatiemodellen beschikbaar in een laagdrempelige innovatie- en onderzoekshub. Het open karakter stimuleert samenwerking en het delen van kennis en middelen.

Bij AW23 was er een facilitaire tour naar de faciliteiten van MARQ (Mobility Applied Research Quarter), een samenwerking van TNO, Noord-Brabant, Helmond en andere partijen. In deze tour werden de nieuwste faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling van geconnecteerde geautomatiseerde voertuigen getoond. Zoals: carlabs, rijsimulator, HIL- en SIL-omgevingen, Digital City Twins, faciliteiten voor het testen en verzamelen van gegevens langs echte wegen met als doel grondwaarheid te realiseren voor CCAM-toepassingen.

MAGPIE: Geautomatiseerd ecosysteem voor containeroverslag

TNO demonstreerde een proof of concept van het totale ecosysteem van werfautomatisering voor containeroverslag in havens. In de demo rijdt de zelfrijdende DAF-truck automatisch een vaste route over een afgesloten gedeelte van de Automotive Campus. TNO is verantwoordelijk voor de routeplanning, die door Fraunhofer wordt omgezet in het te volgen pad. De omgeving is nauwkeurig in kaart gebracht door AIIM (AI in Motion). Op basis van deze gecombineerde gegevens kan de truck de route volledig autonoom afleggen.

CEYAS: kostenefficiënte oplossing voor werfautomatisering

In deze demo hebben we de geautomatiseerde rijtechnologie die we met grote OEM's hebben ontwikkeld, toegepast op een bestaande trailerverhuizer, de E-Move, ontwikkeld door Verhagen in Leiden. WENOVA.EU levert een speciale sensor om de hoek tussen de trailer en E-Move te bepalen om optimaal te manoeuvreren. TNO, dat het technische concept ontwikkelde, test de geautomatiseerde trailerverhuizers met supermarktketen Jumbo om te ontdekken wat de efficiencyvoordelen in de praktijk zijn.

FUSESS: Geautomatiseerde voertuigen met situationeel bewustzijnsgedrag

Bij TNO werken we hard aan de ontwikkeling van AI-algoritmes om zelfrijdende voertuigen te leren reageren als een menselijke bestuurder. Deze demo laat zien hoe deze Hybrid-AI-aanpak een voertuig in staat stelt om complexe verkeerssituaties aan te pakken en rekening te houden met de risico's die gepaard gaan met acties. Op een gegeven moment wordt de rijbaan geblokkeerd door een obstakel. Het voertuig moet dan beslissen of het veilig is om een traject rond het obstakel te plannen en uit te voeren, of erachter te wachten.

URBAN STRATEGY: Bouwen aan digitale tweelingen

Urban Strategy bestaat uit 2 onderdelen: geavanceerde software en deskundige, betrouwbare en onafhankelijke diensten van TNO. Urban Strategy helpt bij ruimtelijke ordening door informatie interactief weer te geven in kaarten en grafieken.

Digital City Twins, gebouwd met TNO Urban Strategy, combineren data en voorspellende modellen en ondersteunen steden om hun waardevolle openbare ruimte vorm te geven en het welzijn van alle gemeenschappen te optimaliseren. TNO zoekt samenwerking met overheden, private partijen en onderzoeksinstituten om kennis over mobiliteit en planning te integreren om het leven in steden wereldwijd te helpen verbeteren.

H2-ICE: Versnelling van CO2-reductie voor zware toepassingen

TNO heeft samen met partners een H2 verbrandingsmotor ontwikkeld. Een deel van het ontwikkelingswerk vindt plaats op de eencilindermotor. Voordeel van de H2-motor is de enorme CO2-besparing (>99%), ten opzichte van diesel. Het is niet gevoelig voor H2-zuiverheid en de motor heeft een hoge vermogensdichtheid, vergelijkbaar met dieselmotoren.

Maar het grootste voordeel van deze technologie is ongetwijfeld de retrofit-optie. Met diverse modificaties is het mogelijk om een maritieme motor geschikt te maken om deels op diesel of volledig op waterstof te draaien. Retrofitting is een cruciaal voordeel, omdat je daarmee veel sneller zwaar materieel kunt verduurzamen. De dual-fuel optie biedt extra operationele betrouwbaarheid als de infrastructuur of beschikbaarheid van waterstof niet optimaal is.

Meer weten?
Neem contact op met Joëlle van den Broek, of bel 06 22 99 42 62.

Joëlle van den Broek - TNO
Joëlle van den Broek - TNO

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.