Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Tata Steel moet minder uitstoten en beter registreren

Tata Steel moet van de provincie Noord-Holland beter registeren welke stoffen het uitstoot. En de uitstoot van stikstof moet omlaag.

ANP
13 juli 2022
Tata-Steel.JPG

Tata Steel moet nauwkeuriger registreren welke stoffen de staalfabriek uitstoot en op welke manier. De eisen voor emissieregistratie in het milieujaarverslag moeten nauwkeuriger, meldt de provincie Noord-Holland woensdag. Het bedrijf houdt de natuurvergunning, maar moet wel minder stikstof gaan uitstoten.

PAK’s

De uitstootcijfers zijn nu minder compleet en nauwkeurig. Dat verklaart volgens de provincie grotendeels het rapport dat in januari verscheen, waarin het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de omgeving van Tata Steel veel hogere concentraties metalen en zogeheten PAK's had gemeten dan te rijmen was met de opgegeven cijfers. De provincie is samen met het RIVM en Tata Steel om de tafel gegaan met experts om erachter te komen waar het verschil vandaan komt. Het RIVM stelde in januari vast dat er hogere concentraties werden gemeten in de omgeving, maar waar die vandaan kwamen, wist het instituut niet. Wel was er een aantal hypotheses.

Bron

De onderzoekers raadden onder meer aan om de informatie over de uitstoot van bronnen op het terrein van Tata Steel te verbeteren. Zo is het belangrijk om te weten hoe de stoffen worden uitgestoten. Als de stoffen bijvoorbeeld uit een hoge schoorsteen komen of als de bron warmer is, verspreiden ze zich mogelijk verder over het gebied. Ook ontbrak informatie over op welke locatie op het terrein van Tata de uitstootbron zich bevindt. Na de vergaderingen met de onderzoekers kwam inderdaad naar voren dat dit voor het grootste deel de oorzaak was, beaamt de provincie. De aangescherpte eisen in het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) moeten voortaan overeenkomen met de nauwkeurige emissieregistratie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Marco Workel, directeur op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu bij Tata Steel, zegt dat het bedrijf de veranderingen in de registratie gaat uitvoeren.

Duizend keer

In het rapport meldde het RIVM ook dat de gemeten concentraties van bepaalde schadelijke stoffen tot wel duizend keer groter waren dan volgens de onderzoekers te verwachten was op basis van de officiële uitstootgegevens. Na de gesprekken met de experts moet dat ook zijn aangepast. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat een paar van deze stoffen op andere locaties op het terrein werden uitgestoten en op een andere hoogte werden uitgestoten. Tata Steel heeft daarom nu hogere concentraties van de betreffende stoffen ingevoerd in het systeem. ‘We gaan ervoor zorgen dat het voortaan goed in het e-MJV staat’, verzekert Workel. ‘Ook blijven we werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.’ Iets minder dan een maand geleden meldde Tata Steel dat het bedrijf de uitstoot van PAK's met 50 procent had gereduceerd. Volgens Workel blijft dat percentage overeind. PAK's zijn schadelijke stoffen die kankerverwekkend zijn.

Natuurvergunning

Tata Steel houdt wel de verkregen natuurvergunning, maar deze wordt wel aangescherpt, meldt de provincie Noord-Holland. Het staalbedrijf krijgt in de aangescherpte vergunning minder stikstofruimte en mag dus minder stikstof uitstoten. ‘Door genomen maatregelen bij de twee kooksfabrieken en de nieuwe wandeloven daalt de uitstoot van stikstof. Dat betekent dat de stikstofruimte in de natuurvergunning lager kan worden vastgesteld en ten gunste komt van de natuur’, aldus de provincie. In 2026 wordt de vergunning nog eens bekeken en mogelijk herzien, omdat volgens het plan van Tata Steel dan opnieuw de stikstofuitstoot aanzienlijk afneemt door verduurzaming.

Groen staal

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn het eens met het besluit om de natuurvergunning niet volledig in te trekken. De betrokken overheidsinstanties zeggen dat de vergunning die het bedrijf in 2016 kreeg op de juiste gronden is verleend. Ook is de verwachting dat ‘door innovaties de komende jaren de stikstofuitstoot verder daalt’. Bovendien wil het provinciebestuur dat Tata Steel voldoende stikstofruimte behoudt om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken. (ANP)

Tata Steel zegt dat het bedrijf aanvullende maatregelen moet nemen om de uitstoot van stikstof verder te verlagen. Eerder gaf het bedrijf aan de zorgen van mensen in de omgeving te begrijpen. Om de impact op de omgeving terug te dringen, heeft het bedrijf naar eigen zeggen een uitgebreid programma aan maatregelen opgesteld met de naam Roadmap Plus.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie