Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Sneller extra woningen en energietransitie door crisiswet

De economische crisis mag dan lang en breed achter ons liggen; van de Crisis- en Herstelwet (Chw) wordt nog volop gebruik gemaakt. De Rijksoverheid maakt bekend dat er met een nieuwe serie Chw-projecten in 20 gebieden zo’n 10.000 woningen kunnen worden bijgebouwd.

29 november 2018

De economische crisis mag dan lang en breed achter ons liggen; van de Crisis- en Herstelwet (Chw) wordt nog volop gebruik gemaakt. De Rijksoverheid maakt bekend dat er met een nieuwe serie Chw-projecten in 20 gebieden zo’n 10.000 woningen kunnen worden bijgebouwd.

 

5.000 woningen erbij in Den Haag

De gemeente Den Haag wil zo 5.000 woningen gaan realiseren op een voormalig bedrijventerrein. Ook in Delft wordt zo’n bestemming omgevormd tot een woonwijk. Het Delftse project kan sneller ingang vinden doordat onder de Chw tijdelijk kan worden afgeweken van geluidsnormen. In Leidschendam-Voorburg kan de omvorming van een bedrijventerrein sneller plaatsvinden doordat er een flexibel bestemmingsplan is vastgesteld.

 

Faciliteren energievoorzieningen

Behalve woningen, worden met de Chw ook de energietransitie gefaciliteerd. In de provincie Groningen geeft de Chw de mogelijkheid om gronden de voorlopige bestemming zonnepark te geven voor maar liefst 30 jaar, terwijl de Wet ruimtelijke ordening slechts voorziet in een voorlopige bestemming voor 5 jaar. Op Ameland biedt de Chw de mogelijkheid om de energieproductie te verduurzamen door productielocaties van de NAM aan en voor de kust op het energienet aan te sluiten.

 

Experimenteren met delen Omgevingswet

De Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten de mogelijkheid om alvast te experimenteren met onderdelen van de aankomende Omgevingswet waaronder flexibele bestemmingsplannen. De wet, aanvankelijk in 2010 ingevoerd om de bouw uit het slop te trekken, voorziet er eveneens in dat eventuele procedures rondom Chw-projecten bij de Raad van State niet langer dan een half jaar duren.

 

Niet geheel onomstreden

Geheel onomstreden is de Chw niet. Gemeenten werden er door de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) van beschuldigd de wet te misbruiken om hogere duurzaamheidseisen door te drukken. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren  (D66) liet in mei nog weten dat dat, wat haar betreft, niet het geval is. ‘Duurzaam bouwen leidt niet per definitie tot een vertraging van de woningbouwproductie. Ik zie het als winst om beide opgaven te combineren’, zei Ollongren toen.   

Moeilijk om deel te nemen

Als reactie op de door de rijksoverheid bekendgemaakte projecten laat de Neprom bij monde van juriste Nicolette Zandvliet weten dat de Crisis- en Herstelwet ‘mooie mogelijkheden’ biedt. ‘Wij onderschrijven dan ook de doelstellingen van het Lenteakkoord om in 2020 alleen nog energieneutrale nieuwbouwwoningen op te leveren.’ Maar de Crisis- en Herstelwet maakt het ook lastig voor Neprom-leden om deel te nemen aan projecten in het kader van de Chw, vertelt Zandvliet. ‘Zij hebben moeite om deelname haalbaar te maken en te houden. Wij dreigen met z’n allen dan ook een beetje voorbij te schieten aan de hoge prestaties die we al hebben behaald.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.de Niet / Strat.Adviseur
Het is met de Chw net als met de benzineaccijnzen. Als het er eenmaal is, kan de overheid er maar moeilijk afscheid van nemen ook als de achterliggende motivering al lang verdwenen is. Wie trekt het gele hesje aan?
Wottsjer
Hier is de Crisiswet helemaal niet bedoeld. Het nu gebruiken van de Chw-mogelijkheden is kennelijk nodig om even snel woningen te realiseren op allerlei plekken die kennelijk niet goed voor zichzelf kunnen zorgen anders zou de normale procedures volstaan of op plekken te bouwen waar de normale procedures ongewenste bezwaren en beroepen op kunnen leveren. Handig zo'n wet om inspraak en bezwaren af te vangen. Maar waarom heeft het departement zo weinig vertrouwen in de reguliere wetten die ze zelf gemaakt hebben? Schokkend en bestuurlijk gebrek aan hygiëne gepaard aan minachting van afgesproken democratische waarden en procedures. Allerhoogste tijd dat de Raad van State hier eens wat van vindt?
Advertentie