Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Schultz: ‘Vertrouw op lokale democratie bij Omgevingswet’

Gemeenten vullen meer beleidsvrijheid en afwegingsruimte echt niet onbezonnen in, zegt de minister van I&M in interview met Oranjewoud.

27 augustus 2013

De Omgevingswet gaat, met meer beleidsvrijheid en afwegingsruimte voor gemeenten, heus niet ten koste van de rechtszekerheid van burgers en bedrijven. Critici zouden wat meer vertrouwen mogen hebben in de controlerende werking van de lokale democratie. Dat zegt minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) in een interview met Innoranje, het magazine van Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud.

Lokale democratie heeft checks en balances

Innoranje interviewde de minister over haar verwachtingen van de Omgevingswet. In het magazine zegt Schultz: ‘De ruimte die wij aan de decentrale overheden willen bieden, is in de eerste plaats begrensd door wet- en regelgeving. Daarnaast zal de geboden ruimte op lokaal niveau echt niet onbezonnen worden ingevuld: de lokale democratie heeft ook checks en balances; wat meer vertrouwen daarin kan geen kwaad. Kijk bijvoorbeeld naar de gemeente Boekel die op het punt van welstand de burgers veel ruimte heeft gegeven. Die gaan met die ruimte verstandig om. Als sluitstuk is er uiteraard de rechter. Het bestuursorgaan zal altijd in redelijkheid tot zijn besluit moeten komen.’

Wettelijke stimulans nodig

De Omgevingswet  bundelt het omgevingsrecht dat nu nog is verspreid over meer dan zestig wetten, honderd Algemene Maatregelen van Bestuur en honderden ministeriële regelingen. Gevraagd naar welk onderdeel ze vandaag al zou willen invoeren, kiest de minister voor integraal werken. Want dat is het knelpunt waarover zij zicht het meest heeft verbaasd. ‘Iedereen onderschrijft het belang en de voordelen van integraal werken, maar doet het niet. Verbazingwekkend, de praktijk heeft kennelijk een wettelijke stimulans nodig. Dat hebben we ook bij de Wabo gezien: achter het loket kwam samenwerking tot stand.’

Onwerkbare kerstboom

Hoewel iedereen waardering heeft voor de nieuwe wet, heeft de totstandkoming nogal wat voeten in aarde. Alle betrokken partijen – gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijfsleven – willen hun eigen belangen waarborgen, het liefst op wetniveau, stelt de minister. ‘Als het kabinet alle wensen zou honoreren, zou de wet een onwerkbare kerstboom worden.’

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim
Het ministerie heeft Orangjewoud als reclamebureau ingehuurd voor de Omgevingswet.:

Het ministerie laat rapporten "op maat" maken door Oranjewoud. Vervolgens koopt Oranjewoud advertentieruimte in op Binnenlandsbestuur om via kritiekloze intervieuws de omgevingswet te promoten. Het is immers erg opvallend dat Binnenlandsbestuur inmiddels wel drie keer in verschillende artikelen naar dit interview verwijst wat gesponsord wordt door het ministerie.Indirect zit het ministerie hier op een geraffineerd manier de omgingswet te promoten waarbij Oranjewoud haar ziel verkocht heeft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjoerd Visser
Welke democratie? We leven in een land vol politieke manipulators, waarin de grootste landelijke partijen het (weer) voor het zeggen hebben en weer laten zien dat ze er niets van maken...met probleemgevende oplossingen die telkenmale worden opgedrongen. Die democratie is een lachertje waarin de machtshebbers toch doen wat ze willen, ondanks de tegenstand van de oppositie. Dat is plaatselijk ook zo. Het begint met wetswijzigingen die meestal in het nadeel zijn voor mensen. Daardoor worden problemen geschapen i.p.v opgelost. Ondanks alle waarschuwingen van de oppositie gaat men door zoals voorheen: niets oplossen, maar problemen erbij maken terwijl men erbij zegt dat het goed voor je is. Als je de ogen open hebt dan zie je pas goed hoe "goed" het voor ons is geweest...die zogenaamde democratie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan de Wit / Controller
"Critici zouden wat meer vertrouwen mogen hebben in de controlerende werking van de lokale democratie. Dat zegt minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu)"

Ze zou eens uit haar ivoren torentje mopeten komen en met de burgers gaan praten inplaats van die buro's die geld verdient aan dit soort plannen. Ze weet bij God niet waar ze over praat. De politiek heeft er alles aan gedaan opdat de burgers totaal geen vertrouwen meer in hun hebben en moeten we ze nu opeens gaan vetrouwen omdat zij dat vind !!!. Mens wordt eens wakker en ga eens luisteren naar die burgers die te maken hebben gehad met omgevingsvergunningen en onderzoekscommissies. Dit soort önafhankelijke" commissies durven nooit nee te zeggen tegen de Colleges van een stad, want die betalen hun vergoedingen. En dan zegt ze gewoon ja dan is er nog de rechter. Die betaald moet worden door de burgers zelf, die indirect ook de advocaatkosten van de gemeenten betalen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Berend / betrokken burger
Deze minister heeft duidelijk boter op haar blonde hoofd. Bij veel ruimtelijke plannen zijn de gemeenten zelf belanghebbende. Die zogenaamde checks and blances worden daardoor vertroebeld. Burgers worden met ingewikkelde en verdoezelde procedures op een dwaalspoor gebracht en de wettelijke instrumenten worden subtiel gemanipuleerd door handige gemeentebestuurders. Raadsleden worden doodgegooid met stapelhoge dossiers, kunnen en willen niet alles lezen en beslissen dus in onwetendheid.

Boekel, leuk voorbeeld, maar er staat niet bij dat de burgemeester gewoon een lijstje in zijn la heeft liggen waarop staat welke bouwbedrijven iets mogen bouwen in zijn gemeente.

Het zou mooi zijn als de overburen van de minister een draak van een gebouw voor haar neus zouden neerzetten. Laten we haar dan nog eens interviewen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hupsel
Vertrouw op lokale democratie dat gaat heel Nederland aan kapot, er is totaal geen toezicht meer en burgers worden gedwongen om zelf als toezichthouder op te treden !!! of hun gelijk moeten halen bij Raad van state die 99% uitspraak ten voordele voor overheden zelf anders lopen zij schade op !!!

Nu minister kijk naar uzelf U kiest september 2013 toch ook de duurste variant en die ook door de meeste dichte bevolkingen gebieden gaat lopen en dus veiligheid aantast van duizenden burgers .

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten …

Immers variant E scheelt 0,7 miljard en zou geheel niet door 1 dorpskern lopen als die naast de N18 komt tevens Orangjewoud als reclamebureau , maar deze variant E komt heden niet ter inzage voor ????Minister schande wij dachten dat VVD zo graag de A18 wouden met daarlangs het veiligste spoor met de minste hinder voor dorpen en steden !!!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marianne / Belanghebbende burger
Het wordt hoog tijd dat onze politici en dus ook minister Schultz eens gaan beseffen dat de burgers zich niet meer laten misleiden door mooie beloftes. We leven hier allang niet meer in een democratie. Zelf maakte ik mee dat ik op 22 januari j.l. inzake bestuursrecht een zitting bij de Raad van State had. Het termijn van de uitspraak in mijn zaak werd tot drie keer toe verlengd. In juni 2013 volgde de uitspraak. Ik werd in het gelijk gesteld maar het had geen rechtsgevolgen omdat er op 25 april 2013 een wetswijziging had plaatsgevonden. Iedereen mag hierover zijn mening hebben maar ik ben er van overtuigd dat deze handelswijze vreemd is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
m.berkelaar
HAHAHA! Welk vertrouwen in welke democratie! Rotterdam doet er alles aan om informatie achter te houden, inspraakrondes net zo lang te laten duren en sturen tot het gewenst resultaat eruit komt, onderzoek naar corruptie zodanig te sturen dat de heikele punten keurig onder het tapijt blijven etc etc.

Gemeenteraad blaft, zit, ligt dood en rolt net naar gelang de bestuurders met duidelijke 'belangenverstrengeling' dat wenst.

Hoe laag wordt de opkomst voor de volgende verkiezingen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
René Caderius van Veen
Deze mevrouw weet slechts in beperkte mate waarover zij het heeft. Met name in kleinere gemeenten in Nederland is wegens gebrek aan deskundigheid en wegens belangenverstrengeling dat vertrouwen vaak misplaatst. Hier op Saba is het nog onvoorstelbaar veel erger. Er komt maar geen plan ruimtelijke ordening er komt maar geen echt monumentenbeleid van de grond. Maar wat wil je ook met een bevolking van 900 stemgerechtigden. Dan is het toch logisch dat er onvoldoende deskundigheid is? Dan is het toch te verwachten dat financiële belangen van familieleden belangrijker zijn dan het algemeen belang? Nederland, doe wat aan deze situatie want zeker voor Saba is het dood- en doodzonde dat er zoveel bedorven kan en gaat worden. De aanvraag om plaatsing op de werelderfgoedlijst is dan ook niet meer dan een loos gebaar. Er is niets beschermd en die status krijgt het eiland daardoor ook niet, noch op het gebied van natuur noch dankzij de cultuurhistorie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Leuk, weet haar collega Kamp hier wel van?

Kan hij bezuinigingen op al die schaliegasboringrisicoonderzoeken...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Derckx
Democratie binnen een VVD-gemeente bestaat niet, daar heerst dictatuur. Als je niet in hun straatje meeloopt volgen er allerlei acties, wordt je een boa thuis gestuurd, in opdracht van een nu opgestapt van corruptie verdacht collegelid, omdat je partytent er al langer staat. Dit wordt ineens door de WABO herkend als een vaste bebouwing waar je vergunning voor moet hebben die je uiteraard niet krijgt. Ook tuinhuisjes tellen mee als vaste bebouwing omdat dit de gemeente meer geld brengt maar vooral ook omdat je geen VVD-vriend bent. Ik heb deze boa slechts een kopie van zijn opdrachtmail gevraagd doch "die mocht hij niet laten maken"??"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Geerco Lentz / Beleidsadviseur
Integraal werken, gaat dat samen meer beleidsvrijheid en afwegingsruimte voor gemeenten? Blijft na gemeentelijke herindeling ook de lokale democratie t.o.v. de Omgevingswet werken? Ik ben (nog) niet gerustgesteld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie