of 65101 LinkedIn

Waterschappen schrikken van klimaatcijfers KNMI

De risico’s van klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn voor Nederland groter geworden, stelt het KNMI in een onderzoeksrapport. Het meteorologisch instituut sluit niet uit dat de zeespiegelstijging zelfs naar 2 meter in 2100 loopt. Volgens de waterschappen voldoet het Deltaprogramma niet meer. ‘De tijd dat we water, land en bodem naar onze hand konden zetten is voorbij.’

De risico’s van klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn voor Nederland groter geworden, stelt het KNMI in een onderzoeksrapport. Het meteorologisch instituut sluit niet uit dat de zeespiegelstijging zelfs naar 2 meter in 2100 loopt. Volgens de waterschappen voldoet het Deltaprogramma niet meer. ‘De tijd dat we water, land en bodem naar onze hand konden zetten is voorbij.’

Zeespiegel

In het Klimaatsignaal ’21 stelt het KNMI dat wanneer de uitstoot van broeikasgassen en het smelten van de ijskap op de Zuidpool niet snel wordt verminderd, een veel grotere zeespiegelstijging mogelijk is eerder gedacht. In 2014 werd nog uitgegaan van een stijging van 1 meter tegen het einde van de eeuw. In de nieuwste modellen ligt dat al 20% hoger, maar wordt een stijging van 2 meter niet uitgesloten.

 

Extremer

Daarnaast zorgt de klimaatverandering voor steeds extremere zomerse buien, met meer kans op zware onweersbuien en valwinden. Tegelijkertijd komen er ook langere periodes van hitte en droogte. Dat komt mede door het afzwakken van de straalstroom, de sterke wind op 10 kilometer hoogte als gevolg van klimaatverandering. Daardoor kan hetzelfde weertype langer blijven hangen.

 

Gevolgen

De Nederlandse waterschappen merken nu al de gevolgen van die aanhoudende droogte en extreme buien, zegt Rogier van der Sande , voorzitter van de Unie van Waterschappen. ‘De wateroverlast in Limburg, Noord-Holland en Friesland van afgelopen zomer laten zien dat extreem weer vandaag de dag al voor problemen zorgt.’ De waterschappen moeten daarom sneller werk maken van het versterken van dijken en aanleggen van waterbuffers. Maar ook het rijk, provincies en gemeenten moeten meer werk verzetten. ‘Iedereen moet vol aan de bak, zodat we ons versneld kunnen aanpassen aan de verandering. De tijd dat we water, land en bodem naar onze hand konden zetten is voorbij.’ De waterschappen stellen voor om de maatregelen uit het Deltaprogramma te verzwaren, de aanleg van klimaatbuffers te stimuleren en een nationaal programma op te richten om bodemdaling tegen te gaan.

 

Ruimte

Maar volgens Van der Sande moet het ook duidelijk worden dat er grenzen zijn aan de ruimtelijke inrichting van Nederland, en dat er bij ruimtelijk beleid meer rekening gehouden moet worden met water. ‘Als de overstromingen in Limburg iets laten zien is het wel dat wanneer je water geen ruimte geeft, water ruimte neemt. In de praktijk betekent dit dat klimaatbestendig bouwen, zoals de Deltacommissaris eerder al voorstelde, de norm moet worden en de waterbeheerder vanaf het allereerste idee voor ruimtelijke plannen wordt betrokken en een bepalende stem heeft over bijvoorbeeld de locatiekeuze. Om dit voor elkaar te krijgen is nu meer rijksregie nodig en daarom hoort aanpassen aan het nieuwe klimaat hoog op de agenda bij de kabinetsformatie.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
@Ruben, wie of wat er de schuld van die zeespiegel fluctuaties is staat hier niet ter discussie. Ik geef aan dat het om zo´n 100 meter kan gaan en we dit niet gaan tegenhouden. De ruimtelijke inrichting moet er dus inderdaad mee anticiperen, bouwen waar het zinvol is aan de hogere oostzijde van Nederland. Het is voorspelbaar dat een nieuwe randstad zo´n 50 km landinwaarts nog wel een tijdje meegaat...
Door Zipje (gemeenteambtenaar) op
Waar haalt @Ruben vandaan dat 99,9 procent van alle klimaatwetenschappers het met deze conclusie eens zou zijn?
Door Ruben op
Hoewel het lastig voor te stellen is, is 99,9% van alle klimaatwetenschappers het eens met deze conclusies (blijkt uit studie van 2 weken terug naar alle publicaties de afgelopen jaren). Dus hoewel het lastig voor te stellen is door E.Nabled, is het absolute ernst.

En dat Nico even de ijstijd erbij wil halen is leuk voor de geschiedkundigen onder ons (wie houdt daar niet van?), maar doet helaas geen centimeter af van het water dat de komende jaren hoger voor en achter de dijken gaat staan. Dat vraagt nog steeds om een oplossing.
Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
Eens, heel lang geleden stond de zeespiegel 110 meter lager en was de Noordzee een toendra waar mammoeten ronddwaalden, wat zeuren we nu over een meter.... citaat" Het Weichselien was de laatste duidelijk koudere periode van het Kwartair. Tijdens het Weichselien waren België en Nederland niet door landijs bedekt. De zuidelijkste punt van het Scandinavische landijs lag ter hoogte van Sleeswijk-Holstein. Over Ierland, en Groot-Brittannië lag ook een ijskap, die veel van de Atlantische neerslag afving. In Nederland en België heersten periglaciale condities, er was een continentaal toendraklimaat. In de koudste delen van deze periode leek Nederland zelfs op een poolwoestijn, met zeer weinig vegetatie. De zeespiegel stond ongeveer 110 meter lager, hierdoor lag de bodem van de Noordzee goeddeels droog." link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontstaan_van_de_Ne …
Door Piet (Gepensioneerd) op
Dit is erg belangrijk, maar dit begrijpt Sigrid Kaag niet, te technisch en natuurkundig voor haar, anders had ze het wel genoemd in haar H.J. Schoo lezing. Die lezing ging alleen maar over de heilzame werking van immigratie en lhbti’ers. Als Nederland over een paar jaar als een badkuip volloopt, dan gaan die immigranten en lhbti’ers helaas allemaal dood. Tenzij ze op tijd in een duurzame windmolen van Rob Jetten zijn geklommen.
Door drs. E. Nabled op
In een onafhankelijk rapport (Compendium voor de Leefomgeving / Rijksoverheid van 1/10/2020) lees ik dat de zeespiegelstijging tussen 1890 en 2018 - dus 130 jaar - 24 centimeter heeft bedragen. Dat is circa 1.9 millimeter per jaar. Persoonlijk vind ik het heel moeilijk te geloven dat dat vanaf nu minstens 5 keer zo snel zou gaan. Ik vind al die rapporten over de toekomst aan heel veel inflatie lijden, want er zijn zo veel partijen die belang hebben bij al die doemscenario's. En een echte ramp als Covid-19 had niemand ooit voorzien.
Door doeterniettoe (-) op
Niet de eerste keer dat men zegt te schrikken van de cijfers, hopelijk dat er wat wordt gedaan.
Is er ook een instantie die de bodemdaling in de gaten houdt? De Nederlandse bodem daalt en door meer hitte kan dat ook sneller gaan.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers