of 60831 LinkedIn

Friesland gaat droge zandgronden te lijf

In het oosten van de provincie Friesland wordt deze zomer een aantal praktijkproeven gestart om het water in de zandgrond beter vast te houden. Nu komt slechts 10 procent van de neerslag er ten goede aan het grondwatersysteem.

In het oosten van de provincie Friesland wordt deze zomer een aantal praktijkproeven gestart om het water in de zandgrond beter vast te houden. Nu komt slechts 10 procent van de neerslag er ten goede aan het grondwatersysteem.

Water afvoeren

De Friese waterhuishouding is tot nu toe vooral ingericht om neerslag zo snel mogelijk af te voeren, bleek vorig jaar uit de Strategische Grondwaterstudie Fryslân. Op de hogere zandgronden verdwijnt daardoor 90 procent van het gevallen regenwater via greppels, drainage en sloten. Daardoor komt de landbouw in de zomer water tekort en dreigt vanwege verdroging ook voortdurend schade voor de natuur.

 

Uitzonderlijk droog

Het uitzonderlijk droge voorjaar van 2020 maakt de problematiek nu extra urgent. In een samenwerking van provincie, waterschap en de gebiedscollectieven ELAN Zuidoost-Friesland en de Noardlike Fryske Wâlden wordt nu via praktijkproeven naar oplossingen gezocht, met als doel het water langer vast te houden. 


Stuwen en slootbodem
De eerste proef gaat deze week in de dorpen Haule en Oldetrijne (gemeenten Oost- en Weststellingwerf) van start. Rond de dorpen worden stuwen geplaatst en wordt de slootbodem verhoogd. Daarnaast kan met peilgestuurde drainage het waterpeil per grondperceel worden geoptimaliseerd. 

Hoger grondwater 
De initiatiefnemers hopen dat de lokale grondwaterstand door de genomen maatregelen minder diep zal uitzakken. De boeren in de regio moeten zelf monitoren of het als gevolg van de maatregelen niet té nat wordt op hun land. In september wordt de balans van de praktijkproeven opgemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners