of 60249 LinkedIn

Drie gemeenten laten nog nieuwbouw met gas toe

De gemeenten Landerd, Laarbeek en Heerhugowaard hebben bouwondernemingen ontheffing verleend van de plicht om aardgasloos te bouwen. Die plicht geldt voor alle nieuwbouw waarvoor na 1 juli van dit jaar een vergunning wordt aangevraagd.

De gemeenten Landerd, Laarbeek en Heerhugowaard hebben bouwondernemingen ontheffing verleend van de plicht om aardgasloos te bouwen. Die plicht geldt voor alle nieuwbouw waarvoor na 1 juli van dit jaar een vergunning wordt aangevraagd.

Alleen bij uitzondering

Nieuwe bouwwerken mogen sindsdien alleen bij uitzondering nog op aardgas worden aangesloten. Dat kan als gemeenten een gebied aanwijzen waar een gasaansluiting noodzakelijk is ‘vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang’. Dat hebben de drie gemeenten gedaan. Hun projecten zijn vorige maand opgenomen in het gasregister van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de ACM zijn er sindsdien nog geen nieuwe uitzonderingen gemeld.

Half jaar uitstel  
In de Brabantse gemeente Landerd gaat het om een voormalig varkens- en runderbedrijf in het dorp Zeeland, dat wordt omgebouwd tot een zorgboerderij met zes woningen. Als het project aardgasloos zou moeten worden gemaakt, zou dat volgens het Landerdse college leiden tot vier tot zes maanden uitstel en bijna twee ton aan extra bouwkosten. Ook dreigde een subsidie te vervallen als het project niet voor 1 januari 2019 gereed zou zijn.


Deelgebieden in nieuwbouwwijk
In Laarbeek, eveneens Noord-Brabant, stelde het college een gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht vast voor vijf deelgebieden in nieuwbouwwijken. ‘Hiermee’, geeft een woordvoerder aan, ‘wordt het voor enkele verspreide percelen in de aanwijsgebieden mogelijk om een gasaansluiting te realiseren, mits de omgevingsvergunning voor 1 januari 2019 wordt aangevraagd.’ Het betreft vergevorderde bouwplannen. ‘In die gebieden ligt de infrastructuur al en is het merendeel van de woningen al aangesloten op het aardgasnet.’ Wel tekent de gemeente aan ‘dat het de voorkeur van het college heeft om ook in die gebieden gasloos te bouwen en bouwers zullen daarop gewezen worden’.


Vrije kavels
Ook in Heerhugowaard betreft het een deel van een nieuwbouwwijk. ‘Voor 27 nieuw te bouwen woningen geldt een uitzondering’, aldus een gemeentewoordvoerder. ‘Dit betreft vrije kavels en deze plannen zijn al in een vergevorderd stadium. Wanneer voor 31 december 2018 de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, dan mag de woning met gasaansluiting gebouwd worden. Deze maatregel is genomen om inwoners niet onverwacht met hogere kosten te confronteren.’ Hij benadrukt dat driekwart van de overige nieuwbouwplannen in Heerhugowaard alsnog aardgasvrij wordt gemaakt. ‘Dat zijn ruim tweeduizend woningen.’


Liever streng
Eerder gaven drie door Binnenlands Bestuur geconsulteerde adviesbureaus aan dat gemeenten de nieuwe wet streng zouden moeten handhaven, om zo te voorkomen dat de kopers al voor de oplevering van hun huis te maken krijgen met een verouderde woning. De oplopende bouwkosten zouden gemeenten, bouwers en kopers kunnen bestrijden met de beschikbare duurzame fondsen. ‘Alleen weten veel gemeenten die nog niet te vinden.’ Overigens wordt het gros van alle nieuwbouw in Nederland ook na 1 juli  van dit jaar nog met gasaansluiting opgeleverd. Dit betreft projecten waarvoor de omgevingsvergunning al voor die datum was verleend.  

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door secretaris ver. PEL (secretaris) op
Hoe langer ik er over nadenk, des te dommer ik het besluit vindt om helemaal af te gaan van het aardgas. Alsof elektriciteitscentrales geen CO2 uitstoten. En biomassa verbranden geeft meer CO2 uitstoot dan aardgas. Gas valt ook te importeren. Waterstofgas is schoon. Kan dienen voor grootschalige opslag van stroom van zonnepanelen en windmolens. Kan ook dienen voor verwarming en koken. Dan hoeven alleen de bestaande cv-ketel en gasstel/fornuis omgebouwd te worden. Hiermee is de consument stukken goedkoper uit. Beste plan is dat kunstmatige eiland in de Noordzee met waterstoffabriek. En opslag op de vaste wal. Enige goede idee is je huis goed laten isoleren. En over warmtepompen valt het nodige negatieve te zeggen, o.a. veel herrie en het betekent dat je de radiatoren allemaal door LT (Lage Temperatuur) radiatoren moet vervangen. Maar Leeuwarden wil (op termijn verplicht!) stadsverwarming (eigenlijk soort grote blokverwarming) met alle nadelen van dien: onbegrijpelijke eindnota's en geen vrije keuze van provider. Men zal spijt krijgen van het niet kiezen voor waterstofgas.
Door Toine Goossens op
Laat Economische Zaken eens een overzicht van het aantal stroomstoringen per jaar opmaken. Dan zien de gasloos fetisjisten hoe desastreus dat is.
Door Henk op
Deze regering laat zich leiden door lobbies van grote machtige bedrijven. Logica telt niet.
Hetzelfde zie ik bij de windmolens, rijden op elektriciteit ( Duitsland gaat voor waterstof) etc etc
Door Toine Goossens op
Gasloos is zeer risicovol. De rapporten van deskundigen in het kader van het energieakkoord in de SER zijn daar zeer duidelijk over.
Naast een electrainfrastructuur moet Nederland altijd over een gasinfrastructuur beschikken. Straks gaat er biogas en waterstofgas door die leidingen. Die zijn een essentiële voorwaarde om een shut down van het electranet te voorkomen.
Alleen een simpele ziel kiest ervoor om zich volledig afhankelijk van een techniek te maken.
Door Alex (beheerder) op
Dan moet men die wijken op stadsverwarming aansluiten. Want men vergeet dat de alternatieven zoals warmtewisselaars ook had nodig hebben, minder, maar toch.
Door Guillot (Adviseur) op
Deze hele door de overheid in gang gezette energie transitie creëert een monopolie-situatie. In de rest van Europa gaat men steeds meer over op gas, hier gaat men paradoxaal juist van het gas af.

Van ieder € 6 die wij betalen voor water zijn er € 5 voor heffingen, slechts € 1 is voor water zelf. Dus 500% belasting op water.

Met de energietransitie gaat hetzelfde gebeuren met elektriciteit.

Of het werkelijk zal leiden tot een fossiele brandstoffen-vrije samenleving is voor mij maar de vraag.

Het was wijzer geweest om het prijsmechanisme hier zijn werk te laten doen. De overgang zou dan geleidelijker gaan.

Planningsprojecten van de overheid om majeure veranderingen in gang te zetten slagen zelden.

In de 90-er jaren moest er een snelle trein komen om naar Brussel, Parijs en London te gaan. We mochten niet meer met het vliegtuig naar Parijs. Nu meer dan 25 jaar later is het per trein nog altijd duurder dan met het vliegtuig. Die snelle trein (Fyra) is er nooit gekomen of werd terug gereden naar Italië.

Wel heeft het de belastingbetaler € 11 miljard gekost.

Zo werd er € 9 miljard geïnvesteerd om Nederland de gas-rotonde van Europa te maken. Ik hoor niets meer van de gas-rotonde, dus € 9 miljard door de plee.

Zullen we nog eens kijken naar de Betuwe-lijn. Nee dat is voor later...
Door Frank Zuylen (stedebouwkundige, burger.) op
Inderdaad een overhaast besluit, waarschijnlijk onder grote druk van de bouw en de toeleveringsbedrijven die via dit besluit hun omzet voor het komende decennium wilden veiligstellen. En dan moet de overheid hen een handje helpen door regelgeving. Het aardgasvrij maken van een woning doet een woningeigenaar namelijk niet op eigen initiatief, omdat er dan stevig gedesinvesteerd moet worden. Net zo pijnlijk als de desinvestering op het hele aardgasnet dat onder het Nederlandse maaiveld ligt. Zijn er überhaupt wel alternatieven onderzocht? Je kunt aardgas ook uit het buitenland halen, of je kunt een andere samenstelling van gas introduceren. Mijn gezonde verstand zegt dat je niet op één paard moet wedden maar moet streven naar een evenwichtige mix van energiebronnen met, uiteraard, de nadruk op fossielvrije energiebronnen.
Door Tilly op
Naarmate ik mij er meer in verdiep, des te zinlozer is dit besluit geweest. En een besluit met een onnodige gigantisch financiële impact voor iedereen. En de burger mag betalen. Onvoorstelbaar dit.