of 60220 LinkedIn

Bodemconvenant: bodemsanering wil maar geen geschiedenis worden

De bodemsanering wil maar geen geschiedenis worden, blijkt uit een nieuw convenant tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Minstens 1300 vervuilde bodemlocaties moeten met voorrang worden aangepakt.

De bodemsanering wil maar geen geschiedenis worden, blijkt uit een nieuw convenant tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Minstens 1300 vervuilde bodemlocaties moeten met voorrang worden aangepakt. De vervuiling dreigt zich in het grondwater te verspreiden. Daarmee kan, zeker op de zandgronden, de winning van drinkwater in gevaar komen.

Spoedeisend
Vermoedelijk duizend van deze zogenaamde ‘verspreidingslocaties’ zullen het predicaat ‘spoedeisend’ krijgen, gezien de aard van de vervuiling en de nabijheid van kwetsbare objecten. Ook zijn er nog verscheidene verontreinigingen van de waterbodems (slib) die moeten worden aangepakt.

Minder ernstige verontreiniging
Daarnaast zijn er nog ongeveer 200 duizend locaties waar mogelijk sprake is van minder ernstige bodemverontreiniging. Die hoeven niet met spoed te worden gesaneerd. Wanneer echter de functie van het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsterrein wijzigt naar wonen, kan sanering noodzakelijk zijn.

2020 alles schoon
Pas na 2020 moeten alle vervuilde locaties veilig zijn voor mens en milieu’, aldus een persbericht. Na de miljarden guldens en euro’s die de afgelopen 35 jaar aan de schoonmaak van de bodem zijn gespendeerd, trekt het Rijk nog eens 610 miljoen euro uit voor de komende operatie.

Vertraging door crisis
In een eerdere afspraak werd al afgesproken om vóór het einde van 2015 zeker 400 ‘humane spoedlocaties’ te saneren. Daar was anno 2009 niets minder dan sprake van ‘direct gevaar voor de mens’. De aanpak van andere locaties waar verontreiniging zich mogelijk kan verspreiden en op die manier zo schade aan flora en fauna kan berokkenen, liep vertraging op door de economische crisis, de bouwcrisis in het bijzonder, zo bleek in 2012. Veel bodemvervuiling wordt immers tegelijk aangepakt met het bouwrijp van nieuwbouwterreinen.

Nieuwe verontreinigingen
Maar het zijn niet louter oude gevallen die voor nieuwe verrassingen zorgen. Ook bijvoorbeeld de gevaren die het nieuwe dumpen van XTC-afval in Brabantse natuurgebieden met zich meebrengen, moeten bestuurders zorgen baren. ‘Zeker, XTC-afval is een punt, waar onder meer Brabant wat mee moet’, zegt Gerd de Kruif, die namens Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het uitvoeringsprogramma van het lopende convenant voor zijn rekening neemt en tevens ‘kwartiermaker’ is voor het komende uitvoeringsprogramma. ‘We moeten kost wat kost voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreiniging ontstaan, want anders zijn we aan het dweilen met de kranen open.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 12 (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet van Noort (Kustcriticus ) op
Is het niet beschamend dat de nieuwe zandige duinzeewering tussen Camperduin en Petten over teerhoudend asfalt en PAK's is aangelegd?