ruimte en milieu / Partnerbijdrage

NEPROM: plannen provincie Zuid-Holland zeer onverstandig

Plannen en eisen Zuid-Holland onhaalbaar en onrealistisch.

31 januari 2024
nieuwbouw

NEPROM begrijpt de maatschappelijke druk om ook voldoende nieuwbouwwoningen te bouwen voor mensen die geen dikke portemonnee hebben, maar vindt de plannen van de provincie Zuid-Holland zeer onverstandig.

In een interview in het AD maakte gedeputeerde Anne Koning van de Provincie Zuid-Holland bekend dat de provincie alleen nog maar groen licht geeft voor plannen als er genoeg betaalbare woningen worden gebouwd. Dat is naar mening van de provincie het geval wanneer twee derde van de woningen betaalbaar is (koopprijs onder de € 350.000) en minimaal 33% sociale woningbouw. Vanaf volgend jaar zou in nieuwbouwplannen zelfs veertig procent sociale woningbouw moeten zitten. Hiermee gaat de provincie Zuid-Holland verder dan de minister in het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (wvrv). De wvrv gaat uit van een koopprijsgrens van € 390.000 en een minimum van 27% sociale woningbouw.

Eerste prioriteit: meer woningen bouwen

Volgens NEPROM is schaarste aan woningen de belangrijkste oorzaak van hoge prijzen. De provincie heeft dit zelf in de hand gewerkt doordat bijna alleen maar op dure binnenstedelijke locaties gebouwd mag worden. Wat de provincie nu probeert, is de schaarse nieuwbouwwoningen eerlijker te verdelen. Maar dan moet er wel iets te verdelen zijn.

Onrealistische eisen

Natuurlijk willen wij ons inspannen om twee derde betaalbaar te bouwen, maar het moet financieel wel uit kunnen. Dat wordt steeds moeilijker. Door toenemende investeringen in energiezuinige woningen, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, bereikbaarheid enzovoort zijn de kosten van woningbouwprojecten flink gestegen. Als aan de andere kant de opbrengsten niet voldoende kunnen meestijgen doordat voor steeds grotere aantallen woningen een maximale koop- of huurprijs geldt, loopt het spaak en er alleen maar minder gebouwd. We missen hier realiteitszin van de provincie.

Contraproductieve houding

Op landelijk niveau ligt er een wetsvoorstel (wet versterking regie volkshuisvesting) om de bouw van voldoende woningen in het sociale segment en het middensegment te kunnen gaan afdwingen. Hierin zijn percentages en prijsgrenzen vastgelegd. Met een groot aantal partijen, waaronder ook provincies, zijn we in gesprek over de vraag hoe we dit met elkaar mogelijk kunnen maken. Dat is heel complex. En nu doet de provincie Zuid-Holland daar nog een schep bovenop. Dat helpt niet. Niet om het mogelijk te maken en ook niet om het benodigde wederzijds vertrouwen te versterken dat nodig is meer en sneller woningen te gaan bouwen voor alle doelgroepen.

Samenwerken i.p.v. plannen terugsturen

Wij willen echt onze schouders eronder zetten om zoveel mogelijk mensen die in de sociale doelgroep of onder de middeninkomens vallen een dak boven hun hoofd te bieden. En wij zijn bereid om met open boeken samen te werken. Daarbij hebben wij een provincie nodig die samenwerkt met gemeenten, corporaties en marktpartijen, respect heeft voor de verschillende belangen en mogelijkheden en die helpt om barrières weg te nemen. Een provincie die steeds strengere, onhaalbare eisen stelt en plannen terugstuurt om daarna anderen te verwijten dat ze niet leveren, kunnen we missen als kiespijn. Wij vragen van de provincie om veel meer als partners samen op te trekken. We hebben elkaar hard nodig.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H Boer
Je zou haast denken dat de leden van NEPROM hier en financieel belang hebben....