Alle whitepapers

Vertraging woningbouwprojecten door juridische procedures

De aanleiding voor deze publicatie is het grote woningtekort in Nederland. Een - ongelukkige en haast explosieve- samenloop van omstandigheden heeft dit tekort veroorzaakt en snel op doen lopen. Deels heeft dat te maken met economische factoren en marktomstandigheden. Ook sociaal-geografische en geopolitieke oorzaken spelen een rol. Processen om tot de uitvoering van een project te komen duren bovendien lang. Daar gaat deze publicatie niet over. Deze publicatie behandelt de vertraging van woningbouwprojecten door juridische procedures. Projecten kunnen door bezwaar- en beroepsprocedures wel drie jaar of langer stagneren. Dat is (te) lang.

Deze publicatie is bedoeld voor projectontwikkelaars, gemeenten en andere betrokkenen bij het woningbouwproces. We geven in dit document een achtergrondschets en omschrijving van de huidige situatie rondom bezwaar- en beroepsprocedures. We gaan in op de oorzaken van, en oplossingen voor vertraging van woningbouwprojecten door juridische procedures. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef