ruimte en milieu / Partnerbijdrage

NEPROM beantwoordt vragen Eerste Kamer over wooncrisis

Position paper over Wonen en Bouwen.

19 april 2024
woningen in aanbouw
Beeld: Shutterstock

NEPROM heeft van de Eerste Kamer het verzoek ontvangen om drie vragen te beantwoorden over de wooncrisis in Nederland ter voorbereiding op een debat op 23 april over Wonen en Bouwen in Nederland.  

  1. Wat ziet u als belangrijkste oplossing voor de wooncrisis in Nederland en  
  2. Hoe en door wie is deze oplossing daadwerkelijk te realiseren?  
  3. Zijn hiervoor wijzigingen in het wettelijk stelsel noodzakelijk?  

In haar reactie​ benadrukt NEPROM het cruciale belang van integraal en consistent beleid op de lange termijn, zonder lokale variaties die de woningmarkt kunnen verstoren. Ze stelt dat een aanzienlijk deel van de oplossing voor de wooncrisis afhangt van de nieuwbouwsector. NEPROM pleit daarom voor het versnellen van bezwaar- en beroepsprocedures om de realisatie van de benodigde (betaalbare) woningen te bevorderen.  
 
Bovendien dringt ze er bij de Eerste Kamer op aan om wetgeving te toetsen aan de impact op woningbouwprojecten, zoals de voorgestelde Wet betaalbare huur en het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting.

Meer weten?

Bekijk hier de position paper van NEPROM over Wonen en Bouwen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Zou er niet eens iets te doen zijn aan de prijsopdrijvende effecten van de WOZ-wetgeving en de daarmee verband houdende waardering van onroerend goed?