Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Graag een zo kort mogelijk extra uitstel'

Moet de Omgevingswet een half jaar extra worden uitgesteld? Sommige partijen willen langer uitstel, andere juist korter. Of ze wachten af.

01 december 2022
Kalender met jaartallen
Shutterstock

Een twintigtal gemeenten dient vrijdag op de algemene ledenvergadering van de VNG een motie in om de Omgevingswet uit te stellen tot 1 januari 2024. Ze willen een termijn van minimaal zes maanden tussen de finale besluitvorming in de Eerste Kamer en de wetsinvoering. Wat zijn zo de reacties?

Emile Vaessen, woordvoerder ministerie van Binnenlandse Zaken (telefonisch): ‘We komen pas met een reactie nadat er vrijdag door de gemeenten over de motie is gestemd.’

Annemie van Kempen, woordvoerder Unie van Waterschappen (via whatsapp): ’Waterschappen willen dat de Omgevingswet zo snel als mogelijk wordt ingevoerd. Tegelijkertijd beseffen we dat de invoering alleen een succes wordt als we deze stap samen met onze bestuurlijke partners zetten.’

Dirk van der Plaat, planontwikkelaar bij BTO bouwplanning en advies (op twitter): ‘
Afstel mag wat mij betreft ook wel. Bezinnen op de uitgangspunten van destijds en daar naar toewerken. Het was ooit ‘eenvoudig beter’ maar daar zijn we een beetje van afgedwaald, zeg maar.’ 

Saskia Kluit, Eerste Kamerlid Groen Links (telefonisch): ‘We testen op dit moment nog volop. Hoe kun je nu al een uitspraak doen over een nieuwe datum? Laten we eerst zorgen dat het DSO stabiel is en goed werkt, en pas daarna kijken naar de invoering.’
 

Huib van Essen, gedeputeerde in de provincie Utrecht en voorzitter van de provinciebestuurders die over ruimte gaan (per mail): ‘Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft in de laatste bestuurlijke overleggen aangegeven een zo kort mogelijk uitstel wenselijk te vinden om de focus op de implementatie vast te houden. Het IPO vindt het van essentieel belang dat er sprake is van werkende ketens, ofwel via het hoofdspoor van DSO, ofwel via de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen en dat er een half jaar oefen- en inregeltijd beschikbaar is.'

Wethouders ruimte BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) per mail: 'Alhoewel wij het ermee eens zijn dat de wet alleen in werking kan treden als de juiste randvoorwaarden geschapen zijn, zijn wij ervan overtuigd dat dit op 1 juli 2023 geregeld moet kunnen zijn. Daarom steunen wij de motie niet. Wij zijn van mening dat verder uitstel een verlies van urgentie zal bewerkstelligen dat de invoering en de voorbereiding niet zal bespoedigen en hechten er juist aan om 1 juli 2023 daadwerkelijk van start te gaan.'

Martin Pronk, woordvoerder programma Aan de slag met de Omgevingswet (via whatsapp): ‘We wachten de resultaten van vrijdag af!’
 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Van de mensen die hierboven reageren, is er welgeteld één die met die wet moet gaan werken. En die zegt kappen met die onzin. Er zit echt een onvoorstelbare kloof tussen onze bestuurdertjes-zonder-enige-kennis-van-zaken en het werkveld.
Nog steeds is er niemand die kan uitleggen wat de maatschappelijke winst is van de omgevingswet of de wet kwaliteitsborging.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bakker
Het centraliseren van het ruimtelijk beleid heeft een VEEL hogere prioriteit vanwege de samenhang en complexiteit van vele dossiers. Juist daar zie je weinig beweging. Door opnieuw een ministerie VROM in te richten haalt de landelijke politiek kennis en betrokkenheid binnen. Het moet afgelopen zijn met het laissez-faire beleid. Dit land gilt om een degelijk landsbestuur op RO terrein. We hebben maar één land en als we dat verzieken hebben we niets meer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie