Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Planning landbouwakkoord verandert vooralsnog niet

De verkiezingen en de ruime zege van de BoerBurgerBeweging (BBB) veranderen vooralsnog niets aan de gesprekken over het landbouwakkoord.

ANP
19 maart 2023
Koeien in de wei
Pixabay

De gesprekken over het landbouwakkoord gaan volgende week door volgens plan. Daar veranderen de verkiezingen en de ruime zege van de BoerBurgerBeweging (BBB) vooralsnog niets aan. Een woordvoerder van dat overleg zegt dat er 'veel onduidelijkheden en onzekerheden' zijn, maar dat ze door blijven praten zolang alle partijen aan de onderhandelingstafel blijven zitten. Dat laatste is nog steeds het geval. Agractie dreigt er wel openlijk mee om weg te lopen van de onderhandelingen.

Volgens plan

Bij de onderhandelingen schuiven naast boeren onder meer het ministerie van Landbouw en natuur- en milieuorganisaties aan. Belangenbehartigers van boeren hebben al te kennen gegeven dat ze na de overwinning van BBB hogere eisen willen stellen in de gesprekken.

Duidelijkheid

'Jullie snappen dat onze blik op het landbouwakkoord ook veranderd is na woensdag,' zegt Agractie-voorman Bart Kemp zaterdag in een video aan zijn achterban. De gesprekken zijn afgelopen week volgens hem 'geen moer opgeschoten'. Daarom stelt hij een aantal eisen. 'Wij willen volgende week onomstotelijk duidelijkheid over de grondkwestie,' zegt hij. 'Als daar geen duidelijke afspraken over komen, dan heeft verder praten voor ons geen zin.'

De woordvoerder van het landbouwakkoord zegt dat de gesprekken over grond vooral gaan over 'extensiveren'. Dat houdt in dat Den Haag wil dat er minder dieren per hectare rondlopen. Het gaat dan met name om koeien. Boeren kunnen ervoor kiezen om minder dieren te houden, maar ze kunnen ook omliggend land opkopen en daar vervolgens geen dieren op laten lopen. Een probleem waar landbouwbedrijven dan tegenaan lopen, is dat banken niet staan te springen om deze ongebruikte grond te financieren.

Minder dieren houden is echter voor veel boeren geen optie omdat ze dan financieel in de knel komen. Dan moeten ze op zoek naar andere inkomstenbronnen, zoals het beheren van een natuurgebied of een winkel. Niet elke agrariër ziet dit zitten.

Koerswijziging

Woensdag en donderdag vinden weer gesprekken plaats. Eind maart, begin april moet er een akkoord liggen. 'Als er dingen veranderen die invloed hebben op het proces, dan merken we het wel,' zegt de woordvoerder van de onderhandelingen, die er verder niet over wil speculeren.

Voorzitter Sjaak van der Tak van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) zei eerder al na de overwinning van de BBB aanleiding te zien voor 'een flinke koerswijziging' wat de stikstofaanpak en het landbouwakkoord betreft.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert Bakker
Nee nee nee. Doordrukken gaat hem niet worden. Dan valt de boel uit elkaar want de VVD zou graag wat stemmen overhouden en de rest heeft ook wel door hoe de wind waait. De EU kan het dak op.
Hielco Wiersma
De inhoud van een verdienmodel in een vrije markt wordt bepaald door de wet van vraag en aanbod. Voor bedrijven, ook in de landbouw, betekent dit dat handelen volgens 'deze wet' bepalend is voor de hoogte van de prijzen. M.a.w. schaarste en productieprocessen bepalen de prijzen van bedrijven. Daarbij speelt de internationale omgeving binnen het totale speelveld een belangrijke rol.

Bij oplossingen voor de algehele stikstofproblematiek kunnen de volgende aspecten een rol spelen:
-terug naar de basis (herbeoordeling aantal en ligging natuurgebieden, herbeoordeling/toetsing van o.a. gevolgen van uitbreiding natuur (bijv. ganzenproblematiek), metingen en regels voor maximale stikstofdepositie, invloed waterbeheer en klimaat op de kwaliteit van natuur).
-een brede beoordeling en aanpak via het totale bedrijfsleven.
-innovatie binnen bedrijven (technische aanpassingen).
-beoordeling van de verdienmodellen van/voor getroffen bedrijven.
-beoordeling van de gevolgen voor de toeleveringsbedrijven.

Als beperking van stikstofdepositie voor boerenbedrijven inderdaad noodzakelijk is kan o.a. worden gedacht aan:
-minder dieren/vee (o.a. per ha grond).
-melk- en productiequota.
-na voldoende sectoroverleg vaststelling van minimum prijzen via de Overheid.
Voor andere sectoren in de landbouw gelden vergelijkbare oplossingen.

Een noodzakelijkerwijs sectorale aanpak loopt altijd via gedegen communicatieplannen, waarbij alle actoren worden betrokken.Advertentie