ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Een frisse blik op erfgoedbeleid

De Erfgoedwet is een opmaat naar de Omgevingswet. Maar wat betekent dit in de praktijk?

13 maart 2023
Schulinck

Op 18 april a.s. verzorgt Boudewijn Goudswaard de opleiding ‘Een frisse blik op erfgoed’ voor Schulinck Opleidingen.

Inzicht over erfgoedbeleid

Deze opleiding helpt de deelnemer om beter te kunnen anticiperen op zowel de hindermacht als de ontwikkelkracht. Na afloop heeft de deelnemer inzicht in:

  • de wettelijke kaders rond erfgoed, het doel van de huidige en toekomstige wetgeving en het proces van de erfgoedzorg in Nederland in relatie tot de Wro en Omgevingswet
  • de gemeentelijke beleidsruimte voor een eigen erfgoedvisie
  • het maken van selecties uit de grote hoeveelheid erfgoed
  • de waarde van erfgoed en identiteit als middel om opgaves in andere beleidsvelden te realiseren
  • de gereedschapskist om erfgoed te implementeren als beleidsonderdeel binnen de gemeente en in andere gemeentelijke opgaves

Daarnaast leert u hoe:

  • erfgoed om te zetten in identiteit als basis voor een ontwikkelvisie aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • op efficiënte en vooral effectieve wijze keuzes te maken voor erfgoed en archeologie (er wordt niet alleen gesproken over verplichtingen en het bijbehorende instrumentarium, maar juist over bruikbare elementen van erfgoed in verschillende aandachtsvelden als ruimte, economie, leisure en educatie)
  • de kernwaarden van de geschiedenis van een gebied kunnen worden geformuleerd en vooraf breed gedragen ambities in samenspraak met alle stakeholders kunnen worden bepaald in het ruimtelijke proces
  • de gebruiksmogelijkheden van erfgoed vooraf te definiëren zijn en daarmee waarde toevoegen aan gemeentelijke opgaves

Meer informatie over de opleiding

De opleiding ‘Een frisse blik op erfgoedbeleid’ vindt plaats op 18 april 2023. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Wees zuinig op het cultureel erfgoed (monumenten, industrieel erfgoed) en de archeologisch waarden. Het is het cement voor en van een samenleving.

Deze waarden te veel verweven met een Omgevingswet is een gevaarlijke ontwikkeling.