Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Flexregels voor duurzame energie

Hoe kunnen de ruimere mogelijkheden van de Omgevingswet worden ingezet om de regionale energietransitie te versnellen? Met die vraag gaan acht gemeenten bij wijze van pilot aan de slag. Het betreft Goes, Den Haag, Zoeterwoude, Maastricht, Boxtel, Groningen, Tilburg en Súdwest-Fryslân.

19 april 2019
ruimte---zonnepanelen-web.jpg

Hoe kunnen de ruimere mogelijkheden van de Omgevingswet worden ingezet om de regionale energietransitie te versnellen? 

Met die vraag gaan acht gemeenten bij wijze van pilot aan de slag. Het betreft Goes, Den Haag, Zoeterwoude, Maastricht, Boxtel, Groningen, Tilburg en Súdwest-Fryslân. Voor de pilot bestond onder veel meer gemeenten animo. Bij de uiteindelijke selectie van de deelnemende gemeenten werd erop gelet dat zowel grote als kleine meededen. Ook moesten ze stedelijk en landelijk gebied vertegenwoordigen en dienden ze voldoende verspreid te zijn over het land. Bij de pilots komen uiteenlopende wijken aan bod: bestaande buurten en nieuwbouw.

Maar ook bedrijventerreinen en historische binnensteden. De acht gemeenten gaan deze maand onder leiding van een externe pilotcoach aan de slag. Gemeenten die niet aan de pilot deelnemen, worden uitgenodigd om actief mee te denken en kennis in te brengen. De pilots komen op een belangrijk moment: op dit moment werken gemeenten (in samenspraak met provincies en waterschappen) aan de regionale energiestrategieën.

Daarin bepalen ze welk deel van de regionale energievraag in 2030 duurzaam kan worden opgewekt. De inzet van het flexibeler instrumentarium van de Omgevingswet geeft gemeenten meer mogelijkheden de doelstellingen te realiseren en die tegelijk te verbinden met andere duurzame doelstellingen (zoals klimaatadapatie). De pilots worden begeleid door een consortium bestaande uit Antea Group, Rho adviseurs, Over Morgen, TNO, Platform31 en Rebel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken fungeert als opdrachtgever.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie