ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4 2020

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4 2020. De belangrijkste kwartaalcijfers m.b.t. ge­biedsontwikkeling en grondexploita­ties

15 februari 2021
Metafoor.png

In het Kwartaalbericht Grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland.

Daarnaast treft u de Metafoor Resi­dex: de graadmeter voor grondwaar­deontwikkeling voor woningbouw in Nederland en ‘Middenland’. Onder het Middenland worden de gemeenten beschouwd die enerzijds niet hoog­stedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn.

 

Naast de Metafoor Residex komt de index van het Kadaster aan bod. Beide indexen geven de ontwikkeling van de grondwaarde voor woningbouw weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex gebaseerd is op een residuele grond­waarde berekening. De index van het Kadaster is gebaseerd op feitelijk ge­realiseerde transactieprijzen.

 

De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het Kwartaalbericht opgenomen.

 

Klik op de onderstaande infographic om het kwartaalbericht te openen.


Afbeelding

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.