Advertentie
ruimte en milieu / Column

Beter meten

De gemeente Roermond verleent een vergunning voor een reclamemast op grond van een nota voor kleine reclamemasten. Daarbij hebben B en W ten onrechte de anderhalve meter hoge spits niet meegeteld.

28 januari 2011

Aan de noordoostkant van Roermond ligt de fruitboomgaard van Thijs Theelen. De boomgaard wordt diagonaal doorsneden door de A73 die langs Roermond loopt naar Venlo. Dat de snelweg en twee afritten nauwelijks iets overlaten van de boomgaard en het fruitbedrijf heeft Theelen noodgedwongen geaccepteerd.

 

Maar hij heeft problemen met de reclamemast die Gelre BV langs de A73 mag bouwen. Volgens Theelen komt de 16,5 meter hoge mast op 65 meter van zijn huis. De twee LED-schermen aan weerszijden tasten zijn uitzicht aan en zijn een bak licht in de duisternis. Daarom moet hij ’s avond en ’s nachts zijn rolluiken sluiten.

 

De reclamemast druist in tegen het bestemmingsplan. Maar omdat deze een ‘gemeentelijk belang’ verwezenlijkt, verlenen B en W met een projectbesluit een bouwvergunning aan Gelre. Het college baseert zich daarbij op de Nota Kleine Reclamemasten. Volgens de nota zijn kleine masten: ‘dragers met een hoogte van 1000 centimeter tot 1.500 centimeter voor het plaatsen van reclame op bedrijventerreinen en stedelijke dienstenterreinen’.

 

De vergunde mast heeft een hoogte van 1.650 centimeter, ofwel: 16,5 meter. Volgens Theelen is dat hoger dan 1.500 centimeter. Hij vindt dat de gemeente zich aan de regels moet houden en maakt bezwaar. B en W wijzen het bezwaar af, omdat de ‘drager’ op 15 meter hoogte komt. Die drager is volgens het college de bovenste dwarsbalk waaraan het reclamebord hangt. Over de spits die er vanwege de vormgeving nog anderhalve meter boven uitsteekt, maken B en W geen problemen. ‘In Roermond zeggen wij niet dat iets níet kan, maar kijken wij hoe iets wèl kan,’ zegt woordvoerder Mario Ogrinc.

 

De rechtbank vindt dat het college de spits buiten beschouwing mag laten, maar de Raad van State niet. Die haalt ook de gemeentelijke Nota Landmarks erbij, waaraan B en W de bouw van grotere reclamemasten plegen te toetsen. In beide nota’s worden de begrippen ‘reclamemast’ en ‘drager’ gebruikt. En in beide nota’s wordt ‘reclamemast’ omschreven als ‘mast plus reclameplaat’. De Raad van State kan er niet uit afleiden dat met ‘drager’ slechts de mast tot aan de bevestiging van de plaat wordt bedoeld. B en W hebben daarom ten onrechte de vergunning verleend.

 

Volgens Roger Cratsborn, de advocaat van Theelen, komen de inhoud en strekking van beide nota’s erop neer dat de reclamemast verder van andere reclamemasten moet komen. En daarmee ook verder van het huis van zijn cliënt. De gemeente zegt dat volgens de Nota Landmarks geen mast mag verrijzen op de vergunde plaats. Een kleine mast mag wel op de beoogde plek staan. Gelre-directeur Henny van Hooff gaat nu een nieuwe vergunning aanvragen voor een mast van 15 meter hoogte.

 

Vindplaats: LJN BP0554

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie