ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gemeentelijk woonbeleid essentieel voor betaalbaar en duurzaam wonen

Uitdagingen voor gemeenten.

bestuursacademie

Het gemeentelijk woonbeleid is van groot belang voor de betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de woningvoorraad in Nederland. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om beleid te formuleren en uit te voeren. Lees meer over het belang en de uitdagingen voor gemeenten in Nederland. 

Verantwoordelijkheid van gemeenten 

Het gemeentelijk woonbeleid speelt een essentiële rol bij het creëren van betaalbare en duurzame woningen voor de inwoners van Nederland. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om beleid te formuleren en uit te voeren op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen en wonen. Het doel is het waarborgen van de kwaliteit en beschikbaarheid van de woningvoorraad.  

Het belang van het gemeentelijk woonbeleid  

Het gemeentelijke woonbeleid heeft een directe invloed op de het dagelijks leven van de inwoners van een gemeente. Het zorgt voor voldoende betaalbare woningen en bevordert de sociale relatie in wijken en buurten. Daarbij hebben duurzaamheid en leefbaarheid van de leefomgeving ook invloed op de inwoners.  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afstemmen van de vraag en het aanbod van woningen in hun gebied. Zij wijst woningen toe aan specifieke doelgroepen en het stimuleren van duurzaam bouwen en wonen.  

Beleidsmaatregelen 

Gemeenten hanteren verschillende beleidsmaatregelen om hun woonbeleid vorm te geven. Een belangrijke maatregel is het opstellen van een woonvisie. Hierin legt de gemeente haar visie en doelstellingen vast op het gebied van wonen. Er wordt onder andere gekeken naar woningbehoefte, de gewenste woningvoorraad en de ruimtelijke plannen voor nieuwbouw of transformatie van bestaande gebouwen.  

Gemeenten kunnen ook nog andere instrumenten inzetten om het woonbeleid te realiseren. Zo kunnen ze regulerend optreden bij de verdeling van sociale huurwoningen en de huurprijsregulering in de vrije sector. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de eisen van duurzaamheid en nieuwbouwprojecten zoals het verplichtstellen van energiezuinige maatregelen.  

Verder kunnen gemeenten samenwerken met woningcorporaties en andere stakeholders om gezamenlijk de woningbouwopgave aan te pakken. 

Uitdagingen voor gemeenten 

Gemeenten worden geconfronteerd met diverse uitdagingen bij het vormgeven van het woonbeleid. De invoering van de Omgevingswet zal nog meer uitdagingen met zich meebrengen. Een grote uitdaging op dit moment is onder andere de toenemende druk op de krappe woningmarkt en de opvang van asielzoekers. De vraag naar woningen overstijgt vaak het aanbod, waardoor de prijzen stijgen en de betaalbaarheid onder druk komt te staan. 

Wil je je meer verdiepen in dit onderwerp? Kijk dan eens naar onze training Gemeentelijk Woonbeleid.
Heb je vragen over het inschrijven of de training? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs of telefonisch via 035 – 7 604 850. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De rol van de Gemeente in het woningbouwbeleid moet zeker op dit moment niet worden overdreven en overschat. Sinds de laatste financiële crisis omstreeks 2007/2008 is het woningbouwbeleid onder de diverse kabinetten Rutte namelijk sterk afgekalfd en 'de markt' daarna langdurig tot de heilige kraal verklaard. Direct voorafgaand aan en tot lange tijd na de eerdergenoemde matige financiële periode werden Gemeenten vanwege de daaraan verbonden financiële risico's vooral aangeraden hun bouwgrond te verkopen. Gemeenten werden zelfs nadrukkelijk verzocht dan wel verplicht om hun gemeentelijke woningbedrijven te verkopen.
Woningbouwcorporaties werden eveneens financieel gekortwiekt. De ingevoerde verhuurdersbelasting leidde tot verkoop van veel sociale huurwoningen. Zelfs bouwgronden in het bezit van Woningbouwcorporaties werden soms doorverkocht aan grote particuliere bouwbedrijven die op dat moment vooral de markt moesten bedienen.
Inmiddels probeert het Rijk met vallen en opstaan uit 'dit woningbouw gat' terug te krabbelen. Maar met het huidige zwart wit beleid, waaronder veel negatieve fiscale maatregelen, gaat dit natuurlijk niet lukken. Inmiddels verlaten veel beleggers de huidige woningmarkt en daalt de nieuwbouwproductie dit jaar
-mede onder druk van de renteontwikkelingen en hoge bouw- en grondkosten- naar verwachting tot ver onder de 50.000.