ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Thematische aanpak prestatieafspraken Emmen

Meerjarenafspraken met heldere gezamenlijke doelen.

08 mei 2023
companen

Steeds meer gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties werken aan meerjarenafspraken met een praktische jaarschijf voor de uitvoering. In Emmen deden de partners dit al via een Lokaal Akkoord, dat moest worden vernieuwd. Essentieel: hoe komen we tot een prioriteitstelling en aanpak waar we samen de schouders onder zetten? Companen begeleidde dit traject, met als resultaat meerjarenafspraken met heldere gezamenlijke doelen en een wederkerige inzet van alle partijen.

De thematiek in deze meerjarenafspraken verbreedde zich, in het bijzonder rond wonen en zorg voor ouderen en een thuis voor iedereen. De afspraken op de verschillende thema’s zijn gemaakt tussen corporaties, huurders en gemeenten. Via gerichte workshops lieten we experts uit de organisaties meedenken over de nieuwe meerjarenafspraken.

Trechtering van invalshoeken en belangen

Door dergelijke workshops en creatieve werkvormen kan de veelheid aan invalshoeken en belangen goed getrechterd worden. Dit droeg bijvoorbeeld in Emmen bij aan een inspirerend en betrokken proces. Daarmee zijn de afspraken van de hele organisatie geworden. Afspraken voor wonen en zorg worden vastgelegd in aanvullende meerjarenafspraken. Ook welzijns- en zorgorganisaties zijn dan partij.

Meer weten?

Inmiddels zijn we ook voor 2024 in verschillende plaatsen begonnen met nieuwe meerjarenafspraken. Ronald Camstra praat u graag bij.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.