Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Belangenverstrengeling Statenleden bij stikstofmoties

Achttien Statenleden in negen provincies stemden mee over stikstofmoties terwijl zij daar zelf belang bij hadden.

01 juli 2022
Trekker Gemeentehuis Groningen
ANP

Ten minste achttien Statenleden in negen provincies hebben zich sinds 2019 mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling door mee te stemmen over stikstofmoties. In de meeste gevallen overtraden zij daarmee provinciale integriteitsregels, schrijft NRC op basis van eigen onderzoek.

Achtergrond in landbouw

De betreffende politici hebben een professionele achtergrond in de landbouw en mochten daarom niet stemmen over provinciale regelingen en moties waarbij zij een belang hadden. De Statenleden zijn bijvoorbeeld zelf melkveehouder of akkerbouwer of werken voor een veevoerproducent. Van de achttien agrarische Statenleden bekleden er acht daarnaast nog een betaalde of onbetaalde functie bij een belangenorganisatie zoals LTO, de belangrijkste branchevereniging voor boeren.

Voorbesproken

De meeste provincies verbieden het leden van Provinciale Staten om mee stemmen over beleid en moties waarbij ze een persoonlijk belang hebben. Niet alleen stemden de leden met landbouwachtergrond mee in de Provinciale Staten. In een aantal gevallen voerden ze ook het woord over het onderwerp en brachten ze standpunten in die ze met een belangenorganisatie als bijvoorbeeld LTO hadden voorbesproken.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

i.middelburg
Beste Redactie, ik wacht nog op uw rectificatie van het aperte onjuist artikel 'bang voor de boeren' waarin u beweerde dat sprake was van intimidatie om een boerenspreker te laten optreden tijdens het VNG congres. De burgemeester van Hoorn heeft dit krachtig weersproken. Het is ongepast om onwaarheden in het blad Binnenlands Bestuur te laten verschijnen, ook als het om de boeren gaat. Wilt u alsnog dit artikel rectificeren?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
marten bosma
Volgens mij heeft een columnist gesteld dat VNG en niet de bgm van Hoorn gezwicht is intimidatie van de kant van FDF. Gelet op de reputatie FDF komt dat laatste mij niet vreemd voor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Biemie Janssen
Ze worden gekozen als vertegenwoordiger van hun sector en dus stemmen ze voor hun sector. De meesten zullen niet eens nagedacht hebben over integriteit, want boeren doen wat ze altijd doen: namelijk hun belangen verdedigen. Daar zijn ze al heel lang in geslaagd met steun van CDA landbouwministers en de EU. Daarbij worden we al meer dan 10 jaar bestuurd door een premier die er prat op gaat geen visie te hebben: zie daar de stikstofcrisis, maar ook een vastlopende energietransitie omdat ons stroomnetwerk de verdere omschakeling naar stroom niet aankan. Misschien was het toch verstandig geweest om op iemand te stemmen met een gezonde toekomstvisie? Rutte heeft daar geen enkele blijk van gegeven in zijn bestuursperiode.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
togoo
Hoe ver gaat belangenverstrengeling? Laat de redactie eens ingaan op het antwoord op die vraag a.d.v. de Drentse integriteitscode:

............. dat een Statenlid „zijn invloed en stem niet mag gebruiken om een persoonlijk belang veilig te stellen of het belang van een ander of van een organisatie waarbij hij een persoonlijke betrokkenheid heeft”.

Deze definitie is volstrekt helder. Géén enkel persoonlijk belang mag aan de orde zijn als een Statenlid zijn/haar stem uitbrengt.

Niemand mag dus nog een stem als Statenlid uitbrengen. Vrijwel alle Statenleden hebben een baan. Vrijwel alle Statenleden zijn lid of donateur van vele verenigingen en stichtingen.

Het verbod op belangenverstrengelingen heeft te maken met een te verbieden vorm van loyaliteit aan een nader belang dan het belang dat bij het stemmen aan de orde is.
Concreet betekent dat dat ook alle personen die lid of donateur van een natuur- of milieuorganisatie zijn, van het uitbrengen van een stem bij het stikstofdossier dienen te worden uitgesloten. Dat impliceert namelijk een vorm van loyaliteit die objectief oordelen uitsluit.

De NRC slaat hier de plank volledig mis. Objectiviteit, geen belangenverstrengeling, bestaat in de huidige zeer complexe samenleving niet meer. Iedereen heeft/kent altijd een persoonlijk belang dat dominant is aan het gemeenschappelijke belang.

Accepteer dat en handel er naar. Het vereist dat ieder politiek orgaan, iedere politieke partij, ieder bestuursorgaan een normen- en waardensysteem formuleert, én handhaaft, dat dominant is boven alle andere normen- en waardensystemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie