Advertentie
financiën / Nieuws

Raadsleden moeten rekenkamer uit

Wat de Tweede Kamer mogen raadsleden vanaf 2023 niet langer deel uitmaken van een lokale rekenkamer of rekenkamercommissie.

31 mei 2022
Rekenkamer-shutterstock-131206217-2.png
Shutterstock

Lokale rekenkamers worden onafhankelijk. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging dat raads- en Statenleden er geen lid meer van mogen zijn.

Teamleider Juridische Zaken

Provincie Utrecht
Teamleider Juridische Zaken

Woo-jurist

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Woo-jurist

Doel van het wetsvoorstel is dat rekenkamers worden versterkt en elke decentrale overheid een eigen of gezamenlijke onafhankelijke rekenkamer heeft die controleert of het beleid doeltreffend, doelmatig en rechtvaardig is. Ook waterschappen moeten een rekenkamer gaan instellen.

Alleen externen

Belangrijk onderdeel van de wet is dat het voor raadsleden en Statenleden niet meer mogelijk is om zelf lid te zijn van een rekenkamer: die mogen alleen nog uit externe deskundigen bestaan. In zes gemeenten zijn alleen raadsleden lid. Naar schatting ruim tachtig gemeenten hebben een rekenkamer met zowel raadsleden als externe leden. 

Slager keurt eigen vlees

Een amendement van Tweede Kamer Inge van Dijk (CDA) om raads- en Statenleden toch nog zitting te laten nemen in lokale rekenkamers, mits ze maar een minderheid vormen en de voorzitter een externe is, haalde het niet. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een rekenkamer zonder raadsleden, omdat het anders teveel lijkt op de slager die zijn eigen vlees keurt. 

Budgetten

Minister Bruins Slot gaf in het Kamerdebat vorige week aan te koersen op de inwerkingtreding van de wetswijziging op 1 januari 2023. Maar het is uiteindelijk nog aan de Eerste Kamer om in te stemmen met de wet. Bruins Slot laat overigens nog een onderzoek doen om inzicht te krijgen in de budgetten voor gemeentelijke rekenkamers. Tweede Kamerlid Mark Strolenberg (VVD) had daarom gevraagd. Voor een goede invulling daarvan zou er ongeveer 1,30 euro per inwoner aan besteed moeten worden, maar in sommige gemeenten is dat veel minder. Een norm opleggen vindt de CDA-bewindsvrouw echter ingewikkeld, want zij hecht zeer aan de autonomie van gemeenten. Zij gaat wel per gemeente bekijken welk bedrag per inwoner toereikend zou moeten zijn. In de eerste helft van 2023 komt zij daarop terug.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Een goede beslissing. Het is onjuist dat 'slagers' bij de keuring van 'hun eigen vlees' zijn betrokken.
Advertentie