Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenteraden roeren zich in Den Haag

Dinsdagmiddag overhandigen leden van kerngroep Raden in Verzet een petitie tegen de miljardenbezuinigingen op gemeenten aan de Tweede Kamer.

13 mei 2024
Bezuiniging
Shutterstock

Meer dan 1100 raads- en commissieleden van ruim 300 gemeenten hebben het manifest ‘Zonder geld geen gemeenten’ ondertekend. Dat meldt de kerngroep ‘Raden in Verzet’. In het manifest uiten de raadsleden hun zorgen over de op handen zijnde miljardenbezuinigingen op gemeenten. Dinsdag 14 mei overhandigen leden een petitie aan de leden van de Tweede Kamer.

Kabinetschef (via PublicSpirit)

Provincie Overijssel
Kabinetschef (via PublicSpirit)

Medior Handhavingsjurist

JS Consultancy
Medior Handhavingsjurist

Unieke stap

Gemeenteraadsleden nemen deze ‘unieke’ stap, volgens de kerngroep, omdat er in de besprekingen over de miljardenbezuinigingen wel óver hun beleid wordt gesproken, maar niet mét hen. De petitie moet het duidelijke signaal afgeven aan leden van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, dat de miljardenbezuinigingen ‘onvermijdelijk ten koste zullen gaan van lokale voorzieningen, jeugdhulp, onderwijshuisvesting en andere taken die gemeenten uitoefenen in opdracht van de rijksoverheid’. ‘Zaken als woningbouw, criminaliteitsbestrijding, zorg voor jongeren en ouderen, klimaat en energietransitie kunnen pas écht en duurzaam in Nederland opgelost worden als gemeenten daartoe ook structureel financieel in staat worden gesteld. Zo niet, dan komt de bestaanszekerheid voor onze inwoners hierdoor in gevaar.’

Interen op de nog resterende reserves is geen optie, want interen is potverteren

Raden in Verzet

Interen is potverteren

Raden in Verzet leggen uit dat veel gemeenten nu al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en dat de gemeenten mét financiële reserves dit geld nodig hebben om de uitvoering van toekomstige opgaven te financieren. ‘Interen op de nog resterende reserves is geen optie, want interen is potverteren.’ Raadsleden voeren hun taken uit om de eigen gemeente beter en mooier te maken en dan zou er in 2026 een miljardenkorting komen (het ‘ravijnjaar’). ‘We zijn raadslid geworden, omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente. Niet om de gemeente kapot te bezuinigen!’

Voldoende middelen

Raden in Verzet wil dat een nieuw kabinet ervoor zorgt dat er voldoende geld beschikbaar wordt gesteld voor gemeenten, zodat zij die belangrijke maatschappelijke opgaven kunnen realiseren. Zij vragen alle partijen in de Tweede Kamer daarom in het regeerakkoord te regelen dat gemeenten structureel over voldoende middelen beschikken via het gemeentefonds. Ook zouden gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden moeten krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen. Verder zouden gemeenten nooit meer in een situatie terecht moeten kunnen komen, waarbij zij wel de taken, maar niet de benodigde middelen ervoor krijgen. Tot slot zouden de interbestuurlijke (financiële) verhoudingen op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking moeten worden hersteld en verankerd.

Raden in Verzet trekt samen op met de VNG en overhandigt de petitie op dinsdag 14 mei tussen 13:45 en 14:00 uur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Eventuele bezuinigingen en verbeteringen bij het openbaar bestuur dienen primair plaats te vinden bij de Rijksoverheid. De medeoverheden functioneren over het algemeen véél beter.
Advertentie