Advertentie
financiën / Nieuws

Weer honderden miljoenen extra voor gemeenten

In de vorige week gepresenteerde startnota van het kabinet Rutte III staan nieuwe accresbedragen opgesomd waarmee het gemeentefonds de komende jaren groeit. Met name in de periode 2020 tot en met 2022 zien de gemeenten hun inkomsten jaarlijks met 500 miljoen euro extra stijgen ten opzichte van de grove ramingen in het regeerakkoord van Rutte III.

14 november 2017

Gemeenten kunnen tot 2022 rekenen op nog eens een half miljard euro extra ten opzichte van het regeerakkoord. De nadere financiële vertaling ervan, de startnota, pakt voor gemeenten nog veel gunstiger uit. 

In de vorige week gepresenteerde startnota van het kabinet Rutte III staan nieuwe accresbedragen opgesomd waarmee het gemeentefonds de komende jaren groeit. Met name in de periode 2020 tot en met 2022 zien de gemeenten hun inkomsten jaarlijks met 500 miljoen euro extra stijgen ten opzichte van de grove ramingen in het regeerakkoord van Rutte III.

Sociaal domein
Dat blijkt volgens gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Frontin Pauw vooral te komen door enerzijds een actualisatie van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), maar anderzijds vooral van het overboeken van extra bedragen van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in die jaren voor het sociaal domein. In 2019 wordt het sociaal domein – inclusief WMO 2007, met name huishoudelijke hulp – overgeheveld naar de algemene uitkering. Vanaf 2020 loopt dat geld dan mee in de zogeheten accressystematiek. Voor de jaren 2018 en 2019 betekent dat dat er voor het sociaal domein nog apart een compensatie in het gemeentefonds komt voor loon/prijsontwikkeling en volume-toename voor het sociaal domein. Dat geld zal overigens nodig zijn om zorgaanbieders te kunnen compenseren.

Kosten klimaatbeleid
Volgens Jans moeten gemeenten er wel rekening mee houden dat er extra lasten op ze af komen. Die vloeien onder andere voort uit de aanzuigende werking van het maximeren van de eigen bijdragen in het sociaal domein. Eenzelfde voorbehoud moet worden gemaakt voor de zogeheten enveloppe-gelden. Daarmee wordt bedoeld dat het kabinet de decentrale overheden verzoekt mee te werken aan de realisatie van hun prioriteiten – zoals de klimaatplannen – waarvan de kosten worden gedekt uit het accres. Hoeveel dat is, zal waarschijnlijk blijken uit het interbestuurlijk akkoord dat na 100 dagen regeren wordt gepresenteerd.
 

Bedragen in € mln

2018

2019

2020

2021

2022

Miljoenennota

804

1.249

1.694

2.088

2.553

Regeerakkoord

1.180

2.143

2.768

3.209

3.874

Verschil:

376

894

1.074

1.121

1.321

Regeerakkoord

1.180

2.143

2.768

3.209

3.874

Startnota

1.124

2.187

3.326

4.263

5.433

Verschil:

-56

44

558

1.054

1.559

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Stanley
Onbegrijpelijk en vooral niet slim.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Al jaren analiseer ik, als oud-raads- en statenlid, vele gemeenten qua begrotingen, voorjaarsnota's, najaarsnota's en boardletters van de huisaccountant. Telkens maak ik hierover vele op- en aanmerkingen. Ik doe dit allemaal meestal gratis en voor niks in de hoop dat ik ook ooit statenleden/toezichthouders wat kan aktiveren in hun controleplicht en desnoods meer kan afjagen van lokale bestuurders. Want dat dit zeer noodzakelijk is blijkt steeds weer opnieuw. Ook 25 maart a.s. krijgen we weer een nieuwe lichting verkozenen, met wellicht alle gebreken en tekortkomingen van dien. Persoonlijk ben ik van mening dat statenleden veel te vaak tekort schieten in hun controle als toezichthouders. Buitengewoon jammer, deze zeer passieve opstelling, want dat scheelt de belastingbetaler een hoop geld, want uiteindelijk betaalt die deze hobbies van lokalo's !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Ik weet niet of er een persbericht aan ten grondslag ligt, maar dit is echt waardeloos: gemeenten krijgen geen extra geld, ze krijgen extra taken met bijbehorende middelen. Net als bij de vorige decentralisaties waar het Rijk fijntjes een bezuiniging bij had gedaan (met instemming van de VNG) waardoor veel gemeentes nu tekorten hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Niks kan zoveel verwarring en beroering veroorzaken als 'de accressen'. Binnenlands Bestuur doet het ook meestal voorkomen alsof accressen een grote zak gratis geld is voor gemeenten. Helaas. Uit accressen moeten gemeenten om te beginnen de inflatie betalen; niet alleen de prijsinflatie maar ook de looninflatie. Maar ook de stijgende kosten in verband met bijvoorbeeld de volumegroei van steden en dorpen (groen-, grijs-, rood- en blauw onderhoud), nieuwe schoolgebouwen etc. etc. En na aftrek van al deze zaken blijft er doorgaans maar een vrij klein bedrag over voor nieuwe, extra zaken. Tenslotte: hoe kan je nou opschrijven dat er weer honderden miljoenen extra naar gemeenten gaan als je tegelijkertijd opschrijft dat daar voortaan de loon- en prijsstijging in het sociaal domein uit betaald moet worden. Zo moeilijk is het toch niet...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart / zzp bij overheid
Zolang de eenzijdig opgelegde herindelingskorting van 1 miljard euro niet van tafel gaat, valt er niets te juichen.

Het vorige kabinet legde eerder op een herindelingskorting. De strafkorting loopt nog verder op de komende jaren. Ondanks dat heringedeelde gemeenten niet goedkoper zijn, worden alle gemeenten gestraft.https://okepartij.nl/2014/06/27/schaalvergroting …Gelden waar de gemeente slechts een doorgeefluik is, als extraatje presenteren, geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie