Advertentie
financiën / Nieuws

Doek valt definitief voor Floriade

De Floriade trekt geen grote bezoekersaantallen meer en is financieel niet meer haalbaar. Er komt geen nieuwe editie meer in 2032.

12 april 2023
Floriade in Almere - 2022
Shutterstock

De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) stopt met de wereldtentoonstelling Floriade. De recente Floriade Expo in Almere heeft duidelijk gemaakt dat het concept niet meer past in deze tijd en achterhaald is. Bij de laatste drie edities van de Florida bleven de organiserende gemeenten met grote tekorten zitten.

Projectleider Flexwoningen

JS Consultancy
Projectleider Flexwoningen

Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Gemeente Emmen
Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Grote verliezen

Zeven keer is de tienjaarlijkse tuinbouwtentoonstelling Florida gehouden. En als er de laatste dertig jaar een grote gemene deler was, dan was het wel dat de organiserende gemeente na afloop met grote verliezen bleef zitten en de verwachte spin-off, die de verliezen zou moeten compenseren, nauwelijks iets opleverde. Ook dit keer was het weer goed mis. De Floriade in Almere trok veel minder bezoekers dan verwacht en is geëindigd met een miljoenentekort. Deze maand worden de eindcijfers van het evenement verwacht. De gemeente Almere lijdt naar verwachting een verlies van rond de 100 miljoen euro. Volgens critici zou dit tekort zelfs tot het dubbele kunnen oplopen. 

Alles liep mis

Van meet af aan liep vrijwel alles mis. In 2020 kwamen alle activiteiten stil te liggen vanwege de coronacrisis. Toen de aanleg werd hervat, ontstond er onenigheid over de volgens sommigen buitensporige salarissen van de directie. Sponsors werden aanvankelijk niet gevonden en de tekorten liepen al op nog voordat er enige inkomsten waren. Daarop werd de directeur ontslagen. Hij werd in korte tijd opgevolgd door nog 6 directeuren.

Bezoekersaantallen

De opening op 14 april vorig jaar ging bijna niet door omdat de aanbesteding niet volgens de regels was verlopen en deels over moest. Daar kwam nog bij dat golfstaat Qatar 5 miljoen euro zou betalen aan de Floriade ter compensatie van het feit dat ze vlak voor de Floriade een eigen tuinbouwtentoonstelling organiseerde. Die kwam er niet, en de vijf  miljoen dus ook niet. De grootste financiële aderlating kwam door de sterk tegenvallende bezoekersaantallen. De verwachting was dat 2 miljoen mensen het evenement zouden bezoeken. Het werden er slechts 693.722. Als gevolg van alle tegenvallers stapte ook nog eens alle wethouders van Almere op.

Godsgeschenk

Veel verantwoordelijken wezen de coronacrisis als oorzaak aan van de enorme tekorten, maar volgens critici was die crisis juist een godsgeschenk. Zonder corona zouden de tekorten nog veel verder zijn opgelopen en het was voor de verantwoordelijken een goed excuus, menen zij. Volgens een eindrapportage van deze groep critici zullen de tekorten uiteindelijk niet 100 miljoen euro zijn. Zij betogen dat de kosten rond de 212 miljoen euro liggen. Daar staat slechts een bedrag van 36 miljoen euro aan inkomsten tegenover. Zij houden het erop dat de tekorten voornamelijk zijn ontstaan door een combinatie van jarenlange zelfoverschatting door zowel gemeente als organisatie, financieel wanbeleid, organisatorische marketingflaters en ontwerpblunders.

Minder aantrekkelijk

De NTR ziet de reden voor de teruglopende bezoekersaantallen voornamelijk in het feit dat de consument in de loop der jaren steeds meer keuze kreeg in vrijetijdsbestedingen. Een bezoek aan de Floriade was niet meer vanzelfsprekend, aldus het bestuur.  Het organiseren van een evenement als de Floriade is ook steeds complexer geworden, stelt de NTR. Daardoor zijn de kosten en de risico's enorm gestegen. Voor een gemeente of regio is het minder aantrekkelijk om een Floriade binnen te halen. De NTR gaat nadenken over een nieuwe manier om de kracht en innovaties van de Nederlandse tuinbouwsector internationaal voor het voetlicht te brengen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Met het floriade-debacle van Almere helaas al één etappe te lang.
Advertentie