Advertentie
carrière / Nieuws

Salaris Floriade-directeuren 'volstrekt buitensporig'

De twee directeuren van de Floriade 2022 in Almere bedingen een jaarsalaris van 270.000 euro. Daar ging wethouder Julius Lindenbergh (VVD) ‘met tegenzin’ mee akkoord. Het risico van ‘chaos’ een jaar voor het evenement bij een mogelijk vertrek van de directeuren vond hij niet het beste voor de stad. PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk wil dat de wethouder teruggaat naar de onderhandelingstafel.

28 januari 2021
Floriade

De twee directeuren van de Floriade 2022 in Almere bedingen een jaarsalaris van 270.000 euro. Daar ging wethouder Julius Lindenbergh (VVD) ‘met tegenzin’ mee akkoord. Het risico van ‘chaos’ een jaar voor het evenement bij een mogelijk vertrek van de directeuren vond hij niet het beste voor de stad. PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk wil dat de wethouder teruggaat naar de onderhandelingstafel.

Salaris
In 2014 nam de gemeenteraad een door Van Dijk ingediende motie aan die het college opdroeg om het salaris van de Floriade-directie te maximeren op 100 procent van een ministerssalaris en geen bonusregeling op te nemen in het arbeidsvoorwaardenpakket. Het salaris voor een Floriade-directeur zou nu dan ongeveer neerkomen op 170.000 euro. ‘Destijds was er in Venlo maatschappelijke ophef over het salaris van de Floriade-directeur. Om dat te voorkomen hebben wij die motie ingediend’, vertelt Van Dijk.

Vraagtekens
Op 1 december 2020 stuurde het college echter een brief naar de raad over de benoeming van de twee directeuren Sven Stimac en Pieter Cloo. ‘Daarin stond in cryptische bewoordingen dat het college betreurde dat het geen lager salaris voor de directeuren had weten uit te onderhandelen’, vertelt Van Dijk. ‘Dat riep bij mij vraagtekens op. Ik heb bij ambtenaren nagevraagd hoe hoog dat salaris dan was.’

Volstrekt buitensporig
Tijdens het debat over de kwestie vorige week stond Van Dijk op het punt om dat (vertrouwelijke) bedrag te noemen. Uiteindelijk konden raadsleden afleiden uit de maximale WNT-norm van vorig jaar (201.000 euro, voor 2021: 209.000 euro) en de uitzondering voor het eerste jaar, ongeveer 70.000 euro, aldus wethouder Lindenbergh, dat het om 270.000 euro gaat. ‘Ik vind dat volstrekt buitensporig’, zegt Van Dijk. ‘Het past ook niet bij deze moeilijke tijd. En dat ook nog eens bij een evenement dat de stad opzadelt met een gigantisch verlies (er wordt rekening gehouden met een verlies van 8,4 miljoen euro, WB). En het past dus niet binnen de kaders van de aangenomen motie.’

Geen chaos
Lindenbergh vindt het salaris van de directeuren zelf ook te hoog, maar de gesprekken om te zien of de directeuren met een lager bedrag akkoord zouden gaan, bleven zonder succes, maakte hij duidelijk in de raadsvergedaring. ‘Toen hebben we de afweging gemaakt, wat is voor de stad het beste? Is dat instemmen met een voorstel dat niet ideaal is? Of is dat: het risico lopen dat je chaos krijgt een jaar voor het evenement?’, zei hij tegen Omroep Flevoland. Er is namelijk een kans dat de directeuren het werk bij een lager bedrag niet zouden voortzetten. Van een van hen, Pieter Cloo, is nog niet duidelijk of hij na 2 april 2021 verder gaat. Dat zou met die salariseis te maken kunnen hebben en hij zou dat ook als drukmiddel kunnen gebruiken. ‘Maar ik laat mij niet onder druk zetten’, aldus Lindenbergh.

Statuten
Tijdens de beantwoording van de vragen van de raad door Lindenbergh werd de raadsvergadering vorige week afgebroken. Het debat wordt vanavond voortgezet. Daar zal hem nog het vuur aan de schenen worden gelegd, want ook de Partij voor de Dieren is ‘not amused’ dat blijkt dat de WNT-norm is vastgelegd in de statuten van de Floriade BV en de raad daarmee akkoord gegaan zou zijn in een eerder stadium. Het college had destijds duidelijker moeten mededelen dat die norm werd gehanteerd en niet de norm in de aangenomen motie.

Nooit ingestemd
Van Dijk gaat zelfs een stap verder. ‘De raad heeft nooit ingestemd met die WNT-norm. We hebben alleen conceptstatuten gezien in 2014 en daarin stond niets over salaris. In 2016 is wel een bijlage bij een raadsbrief naar de raad gestuurd, zonder opmerking over dit artikel met het salaris. Er stond wel een verborgen zinnetje in de uitvoeringsagenda in 2015. Het college heeft dat zo vertaald dat zij niet meer mogen verdienen dan de WNT-norm, maar daar heeft de raad nooit mee ingestemd.’

Chantage
Volgens Van Dijk is het nog veel erger. ‘Je bent toch jouw moreel kompas kwijt als je in deze tijd, waarin ondernemers in hun inkomen worden bedreigd,  twee directeuren een ton meer geeft dan de minister-president?’ het college moet handelen naar de motie. Ze hebben zich de vrijheid toegeëigend de motie zo te vertalen dat ze het koppelen aan de WNT-norm. Ze hebben de motie dus opgerekt, maar het past niet om de randen op te zoeken. De Raad van Commissarissen zou gedreigd hebben om anders op te stappen. Dat noem ik chantage. Wij kiezen voor stad.’

‘Terug naar onderhandelingstafel’
Bang voor chaos een jaar voor het evenement is Van Dijk zelf niet. ‘Meer chaos dan nu kun je niet krijgen.’ Wat hem betreft gaat Lindenbergh terug naar de RvC en als die niet akkoord gaat met een lager salaris voor de directeuren ‘dan gaan ze er maar af’. ‘Dit is niet te verantwoorden. Ik snap niet dat die directeuren zich nog in de stad durven te laten zien.’ Vanavond moet blijken hoe het debat zich verder gaat ontspinnen. Volgens Van Dijk vinden meer partijen het bedrag ‘bespottelijk’. Hij wijst erop dat collegepartijen VVD en PvdA in 2014 tegen zijn motie hebben gestemd. ‘GroenLinks was als destijds voor, maar levert nu de Floriade-wethouder, dus die wandelen achter de wethouder aan.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
Het blijkt maar weer dat ambtenaren en bestuurders in Nederland weinig betaald krijgen voor de verantwoordelijkheid die er bij hoort.Voor het organiseren van een landbouwtentoonstellinkje kan je al meer krijgen dan de MP...Enige uitzondering in ambtenarenland is Wim Lex, die heeft zelfs geregeld dat zijn vrouw ook salaris krijgt omdat hij koning is...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
Hoeveel Floriades moeten er in dit land worden gehouden met valse beloftes dat het "deze keer" wel kostendekkend zal zijn? Met valse argumenten, onduidelijke bestedingen van gemeenschapsgeld en forse "tegenvallers" zijn ze tot nu toe allemaal in een financieel debacle geëindigd. Daar passen dit soort buitensporige salarissen wel bij. Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal gewoon ook niet waar. Maar bestuurders willen geen realisme op dit punt, ze worden meegezogen in megalomane plannen en gemeenteraden geloven in sprookjes. We leren maar moeilijk van fouten. Succes met deze floriade, de rekening volgt vanzelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Win Bijman / wethouder
Als alle infrastructurele werken op werkelijke waarde worden gezet heeft er nog geen enkele floriade geld gekost.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Krijn van Stenis
De laatste 3 edities van de Floriade leverden telkens miljoenenverlies op: Zoetermeer (1992) 5 miljoen, Haarlemmermeer (2002) 8 miljoen en Venlo (2012) 9 miljoen. Ook de voorspelde banengroei als neveneffect van de Floriade bleef keer op keer uit.Maar bestuurders zijn en blijven hardleers: Opnieuw is er een gemeente (Almere) bereid om met gemeenschapsgeld het tienjaarlijkse tuinbouwfeestje te organiseren. En idioot hoge salarissen te betalen aan de directie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Floriades leveren al 30 jaar tientallen miljoenen verlies op. De oorzaak is heel eenvoudig: het is een totaal achterhaald concept. Andere grote evenementen worden ook niet meer georganiseerd zoals 40, 50 jaar geleden. En de organisatie overlaten aan een gemeente waar men politiek denkt in plaats van zakelijk verergert dit probleem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank
Totale waanzin!

Hier zijn geen woorden voor. Welk bedrijf gaat investeren in een evenement om miljoenen verlies te lijden? Juist ja, geen enkel bedrijf. Evenwel, voor het bedrijf "Almere" is dat geen probleem. Wij als burgers van Almere betalen het wel.

En een raad die zijn handen in "onschuld" wast en nu verontwaardigt reageert?

Kom op, please , get real!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het lijkt op herrie in de VVD-tent.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
en niet alleen bij Floriade. Er zijn veel meer van dit soort clubs waar de directie en bestuursleden met tonnen naar huis gaat. Bijvoorbeeld Leisurelands is ook zo iets. met hier Veluwse gemeenten als aandeelhouders vangen directie en bestuur meer dan 700.000 euro!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Gemeente ambtenaar
De elite zorgt goed voor elkaar. Het voetvolk betaald keer op keer. Zo gaat het al heel lang, niets vreemd aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
@Elite: Het betreft hier geen elite-club die goed voor elkaar zorgt. Maar goedwillende bestuurders zijn niet opgewassen tegen de sterke lobby's en de beloofde gouden bergen. Deze goedwillende amateurs willen allemaal de geschiedenis in. Helaas met deze floriades is het altijd ellende.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie