Advertentie
financiën / Nieuws

VNG snijdt niet in beleggingsportefeuille

VNG-aandelen verkopen en de opbrengst ervan creatief uitkeren aan gemeenten? Niet doen, vinden negen op de tien gemeenten.

29 juni 2022
Geld beleggen
Shutterstock

Koepelorganisatie VNG hoeft haar beleggingsportefeuille niet versneld af te bouwen. De oproep daartoe van de gemeente Barendrecht kreeg amper steun. Ruim 90 procent van de gemeenten stemde tegen op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Wethouder Lennart van der Linden van Barendrecht pleitte voor een snelle, substantiële vermindering van de beleggingsportefeuille. Die was eind vorig jaar 66,9 miljoen euro groot, ruim drie miljoen euro meer dan in 2020. ‘Daar voelen we ons een beetje ongemakkelijk bij, want het zijn deels risicovolle beleggingen’, aldus Van der Linden.

Onverstandig

Liever ziet hij dat de VNG veel aandelen verkoopt en de opbrengst daarvan op een creatieve manier uitkeert aan gemeenten, zodat die met dat geld zelf kunnen gaan beleggen in maatschappelijke opgaven.

Volgens het VNG-bestuur is een snelle afbouw echter onverstandig, want het zou de koepelorganisatie nopen tot bezuinigingen. Daardoor zou de vereniging aan daadkracht inboeten. ‘En op de lange termijn leidt het tot contributieverhogingen’, waarschuwde VNG-bestuurder Eric van Oosterhout. Iets meer dan 90 procent van de gemeenten stemde vervolgens tegen de motie van Barendrecht.

Contributieverhoging

Met een nog grotere meerderheid stemden de gemeenten vervolgens in met een contributieverhoging van 4,4 procent in 2023. Gemeenten zijn dan, afhankelijk van de grootte, tussen de 71 eurocent en 1,81 euro per inwoner kwijt.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De behandeling van dit dossier bij de VNG-vergadering roept de nodige vraagtekens op. In de in dit artikel opgenomen VNG-reactie ontbreekt een duidelijke verklaring voor welke risico's de reservering van 66,9 miljoen is bestemd. Bovendien is de VNG géén beleggingsinstelling en dat beleggen risicovol is daar weten ze bij het Rijk ook wel wat van (KLM, ABN Amro e.d.). Gemeenten moeten bovendien zelf hun overschotten van de algemene middelen voor 'een appel en een ei' beleggen bij het Rijk en laten de VNG zonder een kritisch noot hiermee gemakkelijk wegkomen. Hebben we bij de VNG te maken met een slappe hap of is het onkunde?
Advertentie