Advertentie
financiën / Nieuws

Grave twaalfde gemeente onder curatele

De gemeente Grave valt dit jaar onder verscherpt toezicht van de provincie. Daartoe heeft het Brabantse college van Gedeputeerde Staten besloten omdat de ingediende meerjarenbegroting structureel en reëel niet sluit.

05 januari 2021
Financieel-toezicht-shutterstock-147664382.jpg

De gemeente Grave valt dit jaar onder verscherpt toezicht van de provincie. Daartoe heeft het Brabantse college van Gedeputeerde Staten besloten omdat de ingediende meerjarenbegroting structureel en reëel niet sluit.

De provincie meldt de gemeente het niet aannemelijk te achten dat het vereiste evenwicht tussen inkomsten en uitgaven uiterlijk in 2024, het laatste jaar van de meerjarenraming, wordt hersteld.

 

Sociaal domein

Grave was op 11 december 2020 door de provincie gewaarschuwd dat de begroting niet voldeed. De aanvullende besluiten die de gemeente vervolgens nam, zijn volgens de toezichthouder onvoldoende om te kunnen spreken van een structureel en reëel evenwicht. Zo heeft de provincie twijfels over de onderbouwing van een aantal opgevoerde bezuinigingen, onder andere die van een kwart miljoen euro in het sociaal domein.

Kritiek heeft de provincie ook op de manier waarop de gemeente de bezuiniging op het onderhoud van groen verwerkt. Het totale budget voor het onderhoud groen is door die ombuiging namelijk niet meer in overeenstemming met het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau. De provincie verwacht dat de gemeenteraad in 2021 het kwaliteitsniveau van het onderhoud groen bij raadsbesluit opnieuw vaststelt.

 

Aanzienlijke tekorten

De provincie verlangt van de gemeente eveneens dat werk wordt gemaakt van het ‘fors’ pakket ombuigingsmaatregelen om de ‘aanzienlijke’ tekorten in de begroting weg te kunnen werken. Tijdige realisatie van al die ombuigingen is van essentieel belang. ‘De realisatie van de maatregelen vormt een belangrijk toetspunt bij ons onderzoek van de begroting 2022’, zo waarschuwt de provincie.

De toezichthouder maakt de gemeente er ook op attent rekening te houden met de loonstijgingen en prijsontwikkeling. Grave hanteert, in tegenstelling tot de circulaire gemeentefonds, de nullijn bij de raming van budgetten in het begrotingsjaar. Dat kan volgens de provincie tot knelpunten leiden.

Twijfels zijn er ook over de omvang van de algemene reserves in relatie tot de risico’s en het weerstandsvermogen van de gemeente. Een aantal risico’s blijkt namelijk niet gekwantificeerd.

 

Van 8 naar 12

Grave is de twaalfde gemeente die in 2021 om financiële redenen onder preventief toezicht is gesteld. Eerder berichtte Binnenlands Bestuur al dat het verscherpte toezicht ging gelden voor Borsele, Brummen, Castricum, Delft, Haaksbergen, Montfoort, Stadskanaal, Vijfheerenlanden, Vlissingen, Westervoort, en Woudenberg. Vorig jaar ging het nog om in totaal acht gemeenten.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

rob
Snap ik, met die herindeling voor de boeg kun je beter maar van te voren zoveel mogelijk investeren!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie