Advertentie
financiën / Nieuws

Zorgen om Friese wegen vanwege geldtekort

Of het over een tijdje nog wel zo fijn rijden is over de Friese wegen is maar zeer de vraag. De provincie ziet dat veel gemeenten niet genoeg geld reserveren voor het onderhoud ervan. In de zogeheten toezichtsbrieven die Gedeputeerde Staten van Friesland stuurde aan de gemeenten valt op nogal wat gemeenten het onderhoud van de zogeheten kapitaalgoederen als sluitpost hebben opgenomen in de meerjarenbegroting

17 februari 2021
shutterstock-1471429805.jpg

Of het over een tijdje nog wel zo fijn rijden is over de Friese wegen is maar zeer de vraag. De provincie ziet dat veel gemeenten niet genoeg geld reserveren voor het onderhoud ervan.

In de zogeheten toezichtsbrieven die Gedeputeerde Staten van Friesland stuurde aan de gemeenten valt op nogal wat gemeenten het onderhoud van de zogeheten kapitaalgoederen als sluitpost hebben opgenomen in de meerjarenbegroting. In zeven van de achttien gemeenten maakt de provincie zich daar zorgen over.

 

Verouderde beheerplannen

De financiële situatie van Dantumadiel is dermate zorgwekkend, dat de gemeente volgens de provinciale toezichthouder tegenvallers nog maar beperkt zal kunnen opvangen. Eén van de bestaande risico’s is de actualisatie van de beheerplannen onderhoud

kapitaalgoederen. Die beheerplannen zijn niet actueel. Niet alleen voor wegen, maar ook voor riolering, gebouwen, kunstwerken en water geldt dat deze verouderd zijn. In de begroting geeft de gemeente aan te verwachten dat het jaarlijkse onderhoudsbudget omhoog zal moeten, wil men tenminste de gemaakte beleidskeuzes qua gewenste kwaliteit handhaven. De provincie wijst erop dat, gezien de financiële positie, er helemaal geen ruimte is voor een structurele verhoging van het onderhoudsbudget. ‘Dit zet de beleidskeuzes voor de kapitaalgoederen onder grote druk’, aldus de provincie.

 

Achterstallig onderhoud

Ook in de gemeente Nordeast Fryslan is volgens de begroting een extra investering – 1,3 miljoen euro – voor groot onderhoud en vervanging van infrastructuur. In Sudwest Fryslan is zelfs 36,8 miljoen euro aan achterstallig onderhoud becijferd, met name aan wegen, kademuren en bruggen. Daarnaast blijken de onderhoudsbudgetten bijna 3 miljoen euro te laag. Het risico op grotere achterstanden neemt volgens de provincie alleen maar toe doordat budgetten nauwelijks worden geïndexeerd, terwijl door nieuwbouw het areaal uitbreidt. De provincie noemt de situatie ‘zeer zorgelijk.’

In andere gemeenten, als Weststellingwerf en Vlieland, constateert de provincie ook dat er sprake is van niet (door de raad) geactualiseerde onderhoudsplannen. En, zo luidt de erbij gevoegde waarschuwing, ‘actualisatie van onderhoudsplannen kan negatieve financiële effecten hebben.’

 

 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Joost
@rellie

Zeer opmerkzaam, voor de pilon was ook geen geld meer en geleend bij de buren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Extra onderhoud aan straten en wegen is een bekend verschijnsel na een strenge vorstperiode. Achterstallig onderhoud manifesteert zich niet van vandaag op morgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Zo te zien een Belgische pilon bij dat gat op de foto.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie