Advertentie
financiën / Nieuws

‘Amsterdam faalt in bestrijding drugscriminaliteit’

Amsterdam heeft de strijd tegen de georganiseerde misdaad vrijwel verloren, autoriteiten zijn slecht ingevoerd in de drugseconomie en -criminaliteit, de politie heeft de drugsbestrijding volledig laten liggen en justitie verzuimt de echte misdaadstructuren aan te pakken.

28 augustus 2019

Amsterdam heeft de strijd tegen de georganiseerde misdaad vrijwel verloren, autoriteiten zijn slecht ingevoerd in de drugseconomie en -criminaliteit, de politie heeft de drugsbestrijding volledig laten liggen en justitie verzuimt de echte misdaadstructuren aan te pakken.

Vrijdag presentatie

Dat zijn volgens De Telegraaf de conclusies van het toen nog vertrouwelijke onderzoek De achterkant van Amsterdam naar ondermijnende criminaliteit in de hoofdstad in opdracht van de gemeente. Het rapport, dat na zes maanden onderzoek is opgesteld door hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp is na het artikel in De Telegraaf vandaag vervroegd gepubliceerd.


Helft nieuwe bedrijven onderhands gefinancierd

De top van de Amsterdamse onderwereld is vrijwel onaantastbaar. Met die zin opent de krant het artikel. Kopstukken verdienen miljarden euro’s. Geld wordt via het buitenland witgewassen. Vijftig procent van de nieuwe bedrijven in Amsterdam is onderhands gefinancierd en maar liefst 35 procent van de financiers is in het verleden met justitie in aanraking gekomen. De drugscriminaliteit heeft vrij spel en een ontwrichtende werking op de stad, stellen Tops en Tromp.

Eerder coke dan pizza
Falende drugsbestrijding en een gebrek aan sturing, daadkracht en handhaving door de gemeente, vat de krant het samen. De gemeente pakt niet door bij projecten die verwevenheid van de onder- met de bovenwereld moet voorkomen. Kennis bij de politie over de drugsmarkt is verloren gegaan. In het rapport staat dat 30 procent van het uitgaanspubliek in 2017 recent coke heeft gebruikt. De verkoop gaat via een distributienetwerk van koeriers op scooters, in auto’s en taxi’s. Een ingewijde stelt dat je eerder bestelde cocaïne in huis hebt dan een bestelde pizza.

Belastingdienst 'amoreel'
Tops en Tromp stellen dat de 167 coffeeshops jaarlijks zeker 300 miljoen euro omzet halen. Volgens hen is de Belastingdienst amoreel, aangezien zij wel int, maar ook zwijgt. ‘Ze kijkt niet waar het geld vandaan komt en is terughoudend in het delen van informatie met anderen.’ In de keiharde wereld die achter de bevoorrading van de coffeeshops zit is het beschieten van elkaars shops usance net als het leggen van handgranaten voor de deur om sluiting te forceren. Uit onderzoek naar 18 incidenten met handgranaten in 2019 is niet naar boven gekomen wie de opdrachtgevers waren.

'Bekwame handelsgeest'
‘Wat we vroeger deden met kaneel en specerijen doen we nu met drugs. Het is een bekwame handelgeest’, citeren de onderzoekers een goed ingevoerde politieman in het rapport. Hand- en spandiensten worden verricht door vaak verstandelijk beperkte jongens van soms maar zeven of acht jaar uit ‘zwijgwijken’ als de Bijlmer, Nieuw-West en Oost. De onderzoekers zien een verschuiving van jongeren uit de lagere klassen naar de middenklasse en hoger. Middelbare scholieren duiken op in de drugsnetwerken.

'Criminelen stuwen huizenprijzen op'
Een topambtenaar kan zo tien tot twintig branches in de binnenstad noemen die niet zuiver zijn, zegt hij tegen de onderzoekers. Geld van buitenlandse criminelen wordt geinvesteerd in vastgoed. Een kwart van de huizen wordt gekocht zonder geleend geld. Soms wordt zes ton gewoon cash afgerekend. Een leidinggevende in de financiële wereld durft te stellen dat prijsstijgingen op de huizenmarkt het gevolg zijn van criminele investeringen. De onderzoekers waarschuwen dat de enorme drugswinsten een gezond concurrentieklimaat ondermijnen. De gemeente erkent in het rapport dat er geen greep is op drugsgerelateerde criminaliteit in de stad. Volgens een topambtenaar is dat te wijten aan een gebrek aan handhaving.

Debat en extra geld
Kamerleden reageren in De Telegraaf bezorgd op het ‘alarmerende’ rapport. De PvdA heeft een debat aangevraagd en pleit voor extra geld voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Amsterdam op Prinsjesdag. Volgens Kamerlid Attje Kuiken zijn de oplossingen: investeren in kennis, extra agenten, strenger handhaven en beter informatie delen. Ook het CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt dat alle partners de handen ineen zullen moeten slaan en moeten ontmoedigen en handhaven. ‘Het wegkijken in Amsterdam moet stoppen.’

Eensgezind en vasthoudend optreden

Naast de publicatie van het rapport stuurde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een brief naar de raad met een bestuurlijke reactie. 'Het aanpakken van de drugseconomie en de misdaad waarmee deze gepaard gaat, vergt uithoudingsvermogen, gezamenlijke toewijding en langjarige inspanning', schrijft zij daarin. 'We herkennen de kritiek in het rapport op de gefragmenteerde en projectmatige inzet', schrijft ze. Het college geeft daarom grote prioriteit aan 'eensgezind en vasthoudend optreden' in nauwe samenwerking met politie, Openbaar Ministerie, het Rijk, regionale partners en andere grote steden.

Amsterdams Programma Drugs
Halsema wijst er verder op dat het college in het voorjaar al extra geld heeft vrijgemaakt voor een allesomvattende aanpak van de drugsproblematiek, genaamd Amsterdams Programma Drugs. Dat programma, dat mede tot stand is gekomen op basis van het onderzoek van Tops en Tromp, wordt in oktober aan de gemeenteraad aangeboden.

NPB: 500 extra rechercheurs
De Nederlandse Politiebond (NPB) pleit voor vijfhonderd extra politiemensen die de georganiseerde drugscriminaliteit harder gaan aanpakken. Jan Struijs, voorzitter van de NPB, noemt het probleem 'puur een Amsterdamse kwestie'. 'Een prima aanwijzing zou wat mij betreft zijn: selecteer uit het huidige politiepersoneel vijfhonderd extra rechercheurs en zet die aan het werk met maar één taak: het verzamelen van gegevens over de grote vissen binnen de georganiseerde en zware criminaliteit en hoe die hun zaken regelen.'

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Het verbaast mij totaal niet; het bestuur stelt ook totaal verkeerde prioriteiten met o.a. We are here, scooters, duurzaamheid, LHBT etc. Vond het ooit een leuke stad; nu niet meer en kom er ook -vrijwel - nooit meer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Smit / interim-manager
De linkse partijen zijn al tientallen jaren voor het gedogen van drugs. Dit ondanks alle waarschuwingen. En nu vragen ze een debat aan??? Wil jet probleem weg debatteren? Je gigantische misser maskeren? Ga je straks een kopje thee drinken met de criminelen? Wat een laffe, wegkijkende partijen zijn dat toch.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Norman Waalre
1. Raadpleeg buitenlandse criminologen

Het is nodig dat de Nederlandse landelijke overheid buitenlandse top-experts raadpleegt, op het gebied van "gang prevention" en "crime control".Want die deskundigheid is in Nederland onvoldoende aanwezig. En veel Nederlandse criminologen volgen de Nederlandse anti-autoritaire tunnelvisie uit de seventies, die al decennialang faalt. Dat zeg ik als zeer linkse kiezer. Zware criminaliteit is niet op te lossen met alleen individuele hulpverleningstrajecten aan veelplegers.Die buitenlandse consultatie kan het best gebeuren via een Engelstalig wetenschappelijk internetforum over "crime prevention" en "crime control", dat de Nederlandse overheid opzet.Daar kunnen die buitenlandse gespecialiseerde criminologen via internet worden uitgenodigd om (tegen betaling) mee te discussiëren. Die online uitwisseling is veel goedkoper en effectiever, dan het bezoeken van buitenlandse conferenties en projecten, door Nederlandse beleidsmakers.Via dat webforum kunnen ook webvideo's worden uitgewisseld, en weblinks naar buitenlandse onderzoeksrapporten.2. Nieuwe strafvormen

Het is nodig om zware veelplegers 20 jaar lang in een sober werkkamp te zetten. Liefst in Afrika. Want daar zijn goedkope bewakers, en daar is weinig voedsel en bouwkundige beschutting nodig, door het warme weer.Geef die veroordeelden daarbij 's avonds voorlichting via internet over moraal, huishouding, omgaan met geld, en psychosociale problemen.In ruil voor die bewaking in werkkampen kan Nederland aan dat Afrikaanse land voorlichting geven via internet, over landbouw, gezondheidszorg, techniek, enz.Die werkstraf van 20 jaar is nodig voor afschrikking en langdurige incapacitatie, oftewel onschadelijkmaking.Veel Nederlandse criminologen negeren incapacitatie bij hun evaluatie van strafvormen. Ze kijken daarbij vooral naar recidivepercentages, maar dat is veel te beperkt.Bovendien maken ze daarbij vaak te weinig onderscheid tussen zware veelplegers en first-offenders. Toch vereisen die twee dadergroepen een totaal verschillende justitiële aanpak.3. Civiel-militaire samenwerking

Het is nodig dat Nederlandse boswachters, waterpolitie, havenpolitie en ME worden ondersteund door drieduizend militairen in politieuniform, en met aanvullende politietraining. In deeltijd kunnen die militairen militaire training blijven doen.Die militairen kunnen daarvoor bijv. in deeltijd vallen onder de Marechaussee, op kosten van Defensie, met bijbehorende civiele bevoegdheden.4. Politievrijwilligers

Er zijn politievrijwilligers nodig die surveilleren in bossen, woonwijken en bedrijventerreinen, met draagbare multicopters.Die drones kunnen voorzien worden van een speaker, zoeklicht en pepperspray. Gebruik daarvoor botsveilige droneballs. Geef die vrijwilligers een gerichte training via video's, en een kleine vergoeding.5. Innovatie

De Nederlandse overheid moet veel meer nieuwe creatieve concepten uitproberen in zorgvuldige wetenschappelijke experimenten. Want teveel Nederlands overheidsbeleid wordt nu nog eenzijdig gemaakt op basis van dogmatische ideologie, vooroordelen, intuïtie en drogredenen*.Het resultaat is daarvan dikwijls falend bestuur, ondanks goede bedoelingen. De meest kwetsbaren in achterstandswijken zijn daarvan vaak het meest de dupe.* https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Copy-paste rapport niet zo heel lang geleden opgesteld in Noord Brabant?Volgens mij zitten ze daar nog steeds te wachten op dat extra geld en capaciteit...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet Jansen
Plaats een groot hek om Amsterdam heen en we zijn van de arrogante, criminele en ultra-linkse stad af.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Crime fighters brigade Noord Brabant inzetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Norman Waalre
Voor bestrijding van misdaad is vergroting van de pakkans nodig. Bewakingsbeelden van waardevolle en kwetsbare objecten kunnen goedkoop worden bewaakt.Politievrijwilligers kunnen namelijk via internet thuis bewakingsbeelden bekijken met detectiesoftware.Zij kunnen daarbij elk vier tot honderd videobeelden van bewakingscamera's tegelijk bewaken, via een dienstrooster. Gebruik daarbij ook geluidssensors.Bij een alarm wordt een andere politievrijwilliger gealarmeerd, die daar in de omgeving surveilleert, met een draagbare drone, vanuit een auto of caravan achter een hoog hek.De videobeelden van die beide kanalen kunnen rechtstreeks worden doorgezonden naar politievoertuigen, die ondertussen aanrijden.Met die videobeelden, GPS-coördinaten en vluchtrichting, kan de achtervolging door de politie-eenheden worden overgenomen. Die achtervolging kan worden ondersteund door vrijwilligers met drones in omliggende regio's.Dit bewakingssysteem kan worden toegepast op bijv. overheidsgebouwen, kazernes, woonhuizen van politici, begraafplaatsen, volkstuinen, havens, enz.Deze politievrijwilligers moeten actief worden geworven door de overheid, krijgen eventueel een kleine vergoeding, en moeten zorgvuldig worden gescreend op antecedenten. Ze kunnen kostenbesparend worden opgeleid met onderwijsvideo's.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Norman Waalre
Bedrijven kunnen bewakingsbeelden laten bewaken via internet, door goedkope werkkrachten in lage-lonenlanden zoals India, Suriname en Zuid-Afrika.In India en China spreken veel mensen Engels, en in Suriname spreken velen Nederlands. In Zuid-Afrika spreekt men een verbasterde vorm van de Nederlandse taal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
In ieder geval is er nu een burgemeester die (kennelijk) van plan is de drugsproblematiek in Amsterdam op te pakken. Maar wanneer volgt de praktische uitvoering?

Hoe krom wordt er op beleidsmatig niveau soms gedacht? Beleidsmakers willen terecht af van het roken van sigaretten, maar anderzijds dreigt wietroken (de opstap naar zwaardere drugs en criminaliteit) te worden toegestaan.

Een goede aanpak is alleen mogelijk via duidelijk Rijksbeleid en vervolgens via goede samenwerking van o.a. gemeenten, justitie, belastingdienst, douane, kadaster, uwv, broederschap van notarissen e.d.

En uiteraard -naast het gold case team- een apart drugs case team met bijzondere bevoegdheden niet alleen voor Amsterdam en de zuidelijke provincies, maar voor ook de rest van de narcostaat Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
De Amsterdamse politici zijn wel heel succesvol in:* Het verbieden van snorscooters naar de rijbaan (en dat handhaven)

* Het tegengaan van roken in het openbaar

* Amsterdam wordt vegetarisch

* Amsterdam Fashion week bontvrij

* Gezonder en duurzaam aanbod in schoolkantines

* Voortaan vergunning nodig voor evenementen met dieren in Amsterdam

* Einde aan paardenleed op de Dam

* Plasticfilters in het water (terwijl dat, WUR, geen gezondheidsprobleem is)

* Geen single-use plastic op evenementen

* Levende kerststallen ontmoedigd

* Diervriendelijke verlichting

* Geen dierproeven vanuit Amsterdams instituut

* Stadsbestuur wil einde aan optredens met roofvogelsOm maar eens daadkrachtige besluiten te noemen die de Amsterdamse raad als het belangrijkste ziet om een fijne en gezonde stad te realiseren.Dat drugs de samenleving destabiliseren, dat drugs een groter gezondheidsprobleem zijn dan alle lucht kwaliteitsoorzaken bij elkaar, nee dat interesseert de Amsterdamse raadsleden en hun achterbannen geen zier.Penny wise and pound foolish. Dat is de Amsterdamse politiek ten voeten uit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bianca van geloven / medewerker vergunningen
++Tops en Tromp stellen dat de 167 coffeeshops jaarlijks zeker 300 miljoen euro omzet halen++

Daaruit concludeer ik dat er via de achterdeur 300 miljoen naar de georganiseerde hennepcriminaliteit gaat. De inkoop is immers zwart, zonder bonnetje en volledig anoniem. Deze criminaliteit is voor een groot deel in handen van de woonwagenmafia.

Daarom; is de overheid niet zelf schuld en oorzaak van het ontstaan van deze ondermijnende onderwereld?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie